Finnes ingen perfekt tid i livet for å bli gründer

Da Malin Påve Solberg (34) tok sats i desember 2019 for å bli økonomigründer med eget selskap, var Econas mentorprogrammet en viktig støttespiller.

Portrett av Econa-medlem Malin Påve Solberg

Malin Påve Solberg

– Hva ville jeg egentlig gjøre i livet? Jo, jeg ville starte noe eget. Våren 2019 var jeg i mammapermisjon og begynte planleggingen mot gründerdrømmen. Jeg var endelig klar, sier Malin Påve Solberg.

Etter å ha jobbet med økonomi og finans i Tromsø kommune i nesten ti år, opprettet Solberg selskapet Nord Forvaltning AS, som i dag hjelper ulike kommuner med å løse økonomioppgaver, holde onlinekurs og lage finansstrategier.

Ofte har ikke kommuner kapasitet eller økonomi til å ansette hele årsverk. Med andre ord dekker gründeren et stort behov i landet, hvor hun fungerer som en innleid rådgiver for økonomisjefer og kommunedirektører.

– For å nevne noen eksempler laget jeg i januar en finansstrategi for noen kommuner og arrangerte foredrag i finans. Jeg har også en medlemsportal i finans, hvor formålet er å øke kompetansen.

Econa-mentor i ryggen

Men å gå fra fast kommunal jobb til å satse alt på eget selskap, bød på en utfordrende overgangsfase for Solberg.

– Men så innså jeg at det finnes ingen perfekt tid i livet for å bli gründer uansett. Hverdagen kommer alltid i veien. Så hvis man har en god og gjennomtenkt plan, bør man bare satse. Hva er det verste som kan skje? sier hun.

Heldigvis er Solberg med i mentorordningen til Econa, der hun får gratis veiledning og hjelp fra en mentor med tidligere gründer-erfaring. Det skulle vise seg å bli en viktig støttespiller for å holde fokuset.

– Det er mange roller som skal fylles som gründer: Personalsjef, CEO, økonomisjef og jobbe med utvikling, for å nevne noe. Å ha en mentor fra Econa i ryggen, som selv har gått dette løpet som gründer, var derfor utrolig viktig for meg, sier hun.

Støttespiller i studietida

Solberg meldte seg inn i Econa da hun studerte til siviløkonom på Handelshøgskolen i Bodø.

I tillegg til de mange aktivitetene Econa tilbød, var det også forlokkende å være forberedt på arbeidslivet med en støttespiller i ryggen. Hun lærte derfor om alt fra arbeidssøkerprosessen til viktigheten av gode arbeidskontrakter og rettferdige lønnsforhandlinger.

– Da jeg begynte i arbeidslivet, ble jeg kjapt tillitsvalgt for Econa-medlemmer på min arbeidsplass. Econa har mange bra arenaer for opplæring, og jeg lærte mye. Vi skulle jo forhandle lønn med arbeidsgiver på vegne av medlemmene. Jeg anbefaler derfor andre studenter til å melde seg inn, sier Solberg avslutningsvis.

Econa Mentor er et landsdekkende mentorprogram som strekker seg over ett år. Tilbudet er gratis for Econas medlemmer.

Les flere inspirerende medlemshistorier