Annullerte arbeidskontrakt fire dager før oppstart: – Betryggende å få gode råd av Econa

Som nyutdannet siviløkonom, takket hun fornøyd ja til en av de første jobbene hun ble tilbudt. Så fikk hun tilbud om et mer fristende jobbtilbud – med oppstart i samme periode. Dét kunne endt med erstatningsansvar.

Foto: Anna Svets / Pexels

Kvinnen hadde søkt ulike jobber etter studiet, og gleden var stor da hun som helt fersk siviløkonom mottok et jobbtilbud med gode betingelser. De avtalte at hun skulle starte allerede om to uker. Så dukket dilemmaet opp.

– Helt overraskende ble jeg også tilbudt jobb som innebar at jeg kunne få jobbe i min drømmebransje. Jeg ønsket ikke annet enn å takke ja, sier hun.

Jobbtilbud to mottok hun kun fire dager før planlagt oppstart i den første jobben hun hadde takket ja til.

Utfordringen var at hun nå hadde tilbud om to arbeidskontrakter med oppstart svært kort frem i tid, óg med oppstartsdato på omtrent samme tid.

– Jeg så jo at situasjonen ikke var helt heldig. Samtidig var jeg helt fersk fra studiene, med lite erfaring fra jobbmarkedet og alt det innebærer. Jeg ringte Econa for å sjekke hva jeg var forpliktet til overfor arbeidsgiveren jeg likevel ikke ønsket å jobbe for, forklarer hun.  

Hos Econa kom kvinnen raskt i kontakt med advokat Hilde Notland.

– Jeg ble da informert om at ettersom arbeidsforholdet startet fire dager senere kunne jeg faktisk bli nødt til å jobbe de siste ti dagene av den 14 dager lange oppsigelsestiden hos første arbeidsgiver – og dermed være forpliktet hos to arbeidsgivere på én gang dersom jeg signerte hos den nye arbeidsgiveren, sier siviløkonomen.

Det juridiske tilbudet omfatter arbeidsrettslig bistand til arbeidstakere i konkrete saker som angår arbeidsforholdet.

Fikk hjelp

– Vår erfaring er at det er svært sjeldent at arbeidsgiver ser det hensiktsmessig at den ansatte jobber ut oppsigelsestiden dersom oppsigelsen kommer før oppstart, sier Notland og fortsetter:  

– Jeg ønsker likevel å understreke at dersom man ikke har rettslig grunnlag for å annullere avtalen er man i utgangspunktet forpliktet til å jobbe ut oppsigelsestiden, så dette kunne vært et krav fra deres side, forklarer hun.

portrett av Advokat Hilde Notland

Advokat Hilde Notland

Notland rådet henne til å føre en ryddig dialog, forklare situasjonen og be om å få annullert avtalen og slippe å jobbe ut oppsigelsestiden.

Som i de fleste andre saker, hadde selskapet forståelse for situasjonen og ønsket henne lykke til videre. Hun kunne derfor signere kontrakt og starte opp hos arbeidsgiver to på planlagt dato.

– Det var likevel betryggende å få gode råd av Econa. Spesielt som ung og nyutdannet vet man ikke mye om hvilke rettigheter man har eller hvordan man forholder seg til krav eller andre utfordringer som kan oppstå, sier hun.

Kunne blitt erstatningspliktig

Ifølge Notland kunne kvinnen i teorien nemlig også blitt erstatningsansvarlig overfor arbeidsgiveren hun likevel ikke ønsket å jobbe hos.

– Dette kan dreie seg om at arbeidsgiver går glipp av inntekter arbeidstaker skulle ha bidratt til, for eksempel i form av manglende salg, eller at selskapet må leie inn noen andre for å håndtere stor arbeidsmengde, forklarer hun.

Selv om dette tilhører sjeldenhetene, var nettopp dette tema i en tingrettssak noen år tilbake i tid.

– I denne saken gikk arbeidsgiver til sak og vant frem mot personen som skulle ha jobbet hos dem. Vedkommende ble da dømt til å betale 75 000 kroner i erstatning til arbeidsgiver, sier Notland og legger til:

– Dette er riktignok den eneste kjente saken vi på avdelingen har klart å se at har vært oppe i rettssystemet, og vi i Econa har aldri opplevd at arbeidsgivere krever erstatning ved manglende tiltredelse, påpeker hun.

Bør be om avklaring

Denne saken er på ingen måte unik. Notland sier at hun og kollegene stadig vekk får slike henvendelser fra Econas medlemmer – spesielt nyutdannede.

For å unngå å i det hele tatt havne i en situasjon hvor man har forpliktet seg til to ulike arbeidsgivere, anbefaler Notland at man sørger for gode avklaringer og presiseringer.

– Før man takker ja til jobb nummer to, er det smart å på forhånd ha bedt om at avtalen med første arbeidsgiver annulleres, sier hun og fortsetter:

– Dersom man ikke rekker å få tilbakemelding fra første arbeidsgiver før signering, bør man få inn en formulering som gjør at man ikke står i fare for å være bundet opp to steder på én gang. Man kan for eksempel skrive at man tar utgangspunkt i oppstart en dato etter oppsigelsestiden hos første arbeidsgiver, men med mulighet for tidligere oppstart, tipser hun.

I de fleste sakene vi mottar har medlemmene mottatt tilbudene lenge før oppstart, og da vil denne utfordringen ikke komme på spissen. Dersom arbeidsgiver nummer én ikke aksepterer annullering av arbeidsavtalen, vil man da kunne si opp arbeidsavtalen og oppsigelsestiden vil løpe ut før oppstart. Øvrige vilkår i arbeidsavtale nummer én vil da være gjeldende, men vil sjelden være problematiske – ettersom man ikke begynner i stillingen.  

Ifølge advokaten er det også særlig ett spørsmål som går igjen.

– Vi får så godt som alltid spørsmål om vi tror det er noen reell fare for at man brenner bruer, sier hun og fortsetter:

– Det er en viss risiko for at det kan bli vanskelig å få jobb samme sted i samme team en stund etter, særlig dersom man går fra arbeidskontrakten kort tid før tiltredelse. Dersom man har håndtert prosessen på en ryddig måte, og noen år senere søker stilling i samme virksomhet, er det imidlertid lite sannsynlig at dette vil bli holdt mot deg, sier hun.

Nederst kan du lese Econa-advokatens tips til deg som er i en lignende situasjon.    

Gratis for medlemmer

Gjennom medlemskap i Econa får du en rekke medlemsfordeler, blant annet gratis rådgivning og advokatbistand fra totalt ti kompetente advokater og advokatfullmektiger.

Det juridiske tilbudet omfatter arbeidsrettslig bistand til arbeidstakere i konkrete saker som angår arbeidsforholdet, og rådgivningen kan skje via telefon, e-post eller fysiske møter.

For å få gratis advokathjelp må du ha vært medlem i mer enn tre måneder. Bistanden omfatter ikke såkalte tilgrensede områder, som for eksempel selskapsrett, trygderett, erstatningsrett og forsikringsrett.

Vurderer du, eller har du allerede takket ja til to jobber på én gang? Her er advokatens tips:

  • Har du signert kontrakt ett sted, men får lyst til å takke ja til et annet tilbud, bør du sørge for en ryddig avslutning med arbeidsgiver nummer en. Ring og forklar at du setter stor pris på tilbudet, men at du dessverre har mottatt et tilbud fra en annen arbeidsgiver som også virker spennende.
  • Be om at arbeidsavtale hos arbeidsgiver nummer en annulleres og at oppsigelsestiden og øvrige vilkår ikke gjelder
  • Dersom du har mottatt tilbudene lenge før oppstart, bør du be om annullering av den første arbeidsavtalen. Dersom arbeidsgiver ikke godtar annullering, vil du kunne si opp stillingen og oppsigelsestiden vil løpe ut før oppstart.
  • Dersom det er kort tid før oppstart i begge jobber, og du ikke får tilbakemelding fra arbeidsgiver nummer to, bør du utsette oppstartstidspunkt hos jobb nummer to. Avtalt oppsigelsestid hos arbeidsgiver nummer en er ofte 14 dager eller en måned, og du bør derfor forskyve oppstartstidspunkt med lengden av oppsigelsestiden, med mulighet for tidligere oppstart. For eksempel kan du avtale at «Oppstart blir dato X, eller tidligere hvis det er mulighet for det». Da slipper du å være forpliktet hos to arbeidsgivere på en gang.

Er du usikker på om alt er i orden, eller ser at situasjonen ikke løser seg, er du som Econa-medlem velkommen til å ta kontakt med Econa for gratis juridisk bistand.