Skattebetalerforeningen

Betaler du riktig skatt? Har du oversikt over fradragsmulighetene? Sammen med Skattebetalerforeningen gjør vi skattehverdagen din enklere.

Rådgiver hos Skattebetalerforeningen

Foto: Skattebetalerforeningen

Som Econa-medlem har du mulighet til å få rådgivning innenfor rettsområdene skatterett, merverdiavgift, eiendomsskatt, arverett hos Skattebetalerforeningen.

Skattebetalerforeningens kjerneområde er nasjonal og internasjonal person- og bedriftsbeskatning innenfor eksempel følgende temaer:

  • Skattemelding, skatteoppgjør, endrings- og klagesaker, rettssaker
  • Skatterådgivning og skatteplanlegging
  • Organisering av virksomhet
  • Aksjer og skatt
  • Skatteregler knyttet til fast eiendom
  • Utlandsbeskatning – arbeid i utlandet, emigrasjon, skatteavtaler
  • Avgiftsspørsmål
  • Andre rettsområder: arverett (gaver, testament, dødsbo, fremtidsfullmakter m.v.)

Som medlem får du inntil 30 minutter bistand per henvendelse. Tilbudet gjelder for deg som er ordinært medlem.

Allerede medlem? Logg inn øverst til høyre.