Få svar på skattespørsmål

Betaler du riktig skatt? Har du oversikt over fradragsmulighetene? Sammen med Skattebetalerforeningen gjør vi skattehverdagen din enklere.

Skattebetalerforeningen logo

Foto: Skattebetalerforeningen

Gjennom vår avtale med Skattebetalerforeningen kan du få hjelp innenfor rettsområdene skatt, avgift og familierett. Tilbudet gjelder for deg som er ordinært medlem.

Meld deg inn i Econa for å benytte deg av tilbudet!