Sjekkliste når du blir permittert

Advokatene i Econa får flere spørsmål knyttet til permittering og dagpenger. Vi har derfor laget en sjekkliste som svarer på de vanligste spørsmålene. Saken er oppdatert per 17.desember 2021.

1) Arbeidsgivers saksbehandling - beslutning om permittering

Permittering er ikke lovregulert, men følger sedvane og praksis. Det viktigste er derfor at arbeidsgivers behandling av og beslutning om permittering er saklig. Vanligvis er det styret som fatter en slik beslutning og gir daglig leder ansvaret for gjennomføringen.

I vurderingen av om virksomheten skal permittere eller ikke, må det være saklig grunn for det- og situasjonen må bedømmes som midlertidig for at permitteringer skal brukes. Oppsigelser kan ikke benyttes der driftsinnskrenkningene er midlertidige.

Disse vurderingene bør nedfelles skriftlig. I tillegg er det vanlig at arbeidsgiver også innkaller til allmøter, og/eller sender en informasjonsmail til alle ansatte.

a) Drøftelsesplikt:

Daglig leder bør drøfte behovet for permittering med de ansatte og deres tillitsvalgte. Hvis virksomheten ikke har tillitsvalgt, kan man for eksempel benytte en ad hoc-representant, AMU, verneombud eller lignende.

b) Utvelgelsen:

Virksomheten skal i tillegg beslutte hvilke ansatte som skal permitteres. Også dette skal drøftes med de ansatte. Denne utvelgelsen må også være saklig, slik at virksomheten ikke vektlegger utenforliggende hensyn, for eksempel «trynefaktor». Vilkår som ofte vil være saklig i så henseende er:

  1. Kompetanse
  2. Ansiennitet
  3. Særlige sosiale hensyn

Vær oppmerksom på at dersom virksomheten er bundet av tariffavtale, kan ansiennitetsprinsippet stå i en særstilling.

2) Lønn og varsel

Permittering skal vanligvis varsles 14 dager før den trer i kraft, men dette kan endres til to dager ved uforutsette hendelser. Econa mener nå at 14 dagers fristen skal brukes med mindre nye restriksjoner fra regjeringen fører til at virksomheten blir rammet som en følge av det.

Når permitteringen trer i kraft har man krav på full lønn i 10 dager. Husk at du må søke dagpenger hos NAV for å ha krav på ytelser etter denne perioden.

Dagpengene tilsvarer opptil 80% av lønn inntil 3G, og opptil 62,4% av lønn inntil 6G. Det betyr et betydelig lønnskutt for de fleste av våre medlemmer. Arbeidsgiver har ikke anledning til å betale mellomlegget mellom dagpenger og avtalefestet lønn. 

3) Dersom du har blitt permittert, hva bør du gjøre?

Uavhengig av om du er permittert helt eller delvis, anbefaler vi at du kontakter ditt lokale NAV-kontor og søker om dagpenger. Skjemaet for dagpenger finner du her.

Husk at arbeidsgiver også må fylle ut skjema for permittering.

4) Jobb under permittering

Du kan være minst 40 prosent permittert og ha rett til dagpenger. Altså, du kan jobbe opptil 60 prosent av din vanlige arbeidstid og få dagpenger. Jobber du mer, mister du dagpengene.

Under de vanlige reglene kan man jobbe inntil 50 prosent og ha rett til dagpenger. Når koronaregelverket avvikles, er det tilbake til de vanlige reglene for hvor mye du kan få i dagpenger. Etter de vanlige reglene vil du bare få 62,4 prosent av inntekten din opp til 638 000kr.

Om du er fullt permittert, skal man som utgangspunkt ikke jobbe, da man skal være en reell arbeidssøker etter NAVs regler. Det du tjener på den andre jobben vil avkortes mot dagpengene du mottar fra NAV, og må meldes inn. Det er f.eks. helt uproblematisk å ta korte vikariater, jobbe som tilkallingsvikar eller ta frilansoppdrag i perioden du er permittert, så lenge du kan vende tilbake til din gamle arbeidsgiver når permitteringsperioden er over. Lojalitetsplikten til arbeidsgiveren du er permittert hos gjelder fortsatt. Så det er ikke tillatt å jobbe i direkte konkurrerende bedrifter mens du er permittert, med mindre det er avtalt med arbeidsgiveren du er permittert hos.

Econa ønsker å hjelpe deg!

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.

Ønsker du mer informasjon, se siden vår med spørsmål og svar om permittering:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.