Har du mistet arbeidsoppgaver under foreldrepermisjon?

Det skjer dessverre fra tid til annen at medlemmene våre får endringer i arbeidsoppgaver og ansvar under foreldrepermisjon eller graviditet. Men da har du sterke rettigheter.

mamma med barn

Foto:

Opplever du at arbeidsgiveren din vil endre arbeidsoppgavene dine eller ansvaret ditt fordi du er gravid eller i fødselspermisjon? Her er noen vanlige spørsmål og svar som kan hjelpe deg å finne ut hva dine rettigheter er.

Kan jeg miste jobben som gravid eller i foreldrepermisjon?

En arbeidstaker som er gravid eller i foreldrepermisjon, kan ikke sies opp av den grunn. Hvis du blir sagt opp mens du er gravid, skal oppsigelsen anses å skyldes graviditeten dersom ikke annet gjøres overveiende sannsynlig, og her er det et strengt beviskrav.

Hvis du blir sagt opp i permisjonen, begynner ikke oppsigelsesfristen å løpe før etter at du kommer tilbake fra permisjon (dette gjelder ikke hvis du sier opp selv).

Kan vikaren overta jobben min?

Nei, uansett hvor flink vikaren er i jobben, kan ikke arbeidsgiveren din gi vikaren din jobb og sette deg til en annen jobb. Du har rett til å vende tilbake til den samme eller en tilsvarende stilling.

Dessverre opplever flere av medlemmene våre å komme tilbake fra foreldrepermisjon til en stilling hvor mange av arbeidsoppgavene er tatt bort. Hvis du opplever at en vikar eller andre ansatte i virksomheten har tatt over vesentlige deler av stillingen din, eller at du har blitt fratatt lederansvar, bør du ta kontakt med advokatene i Econa.

Kan arbeidsgiver begrunne manglende lønnsvurdering med at jeg har vært i foreldrepermisjon?

Nei, selv om du er i foreldrepermisjon, har du rett til å være med i lønnsforhandlingene. Du har krav på en konkret vurdering av lønnskravet ditt, og til å bli vurdert på samme måte som de andre ansatte i virksomheten. Arbeidsgiver har lov til å legge vekt på innsats, erfaring og opparbeidet kompetanse, men du har krav på å bli vurdert ut fra den perioden du har vært i arbeid.

Kan arbeidsgiver nekte meg å ta ut gradert permisjon?

Nei, det skal mye til. Men hvis det er forhold ved virksomheten som gjør at slik tilrettelegging er umulig eller vanskelig å få til, kan det stille seg annerledes. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at dette er svært vanskelig å gjennomføre. Hvis du har fått nei fra arbeidsgiver om gradert permisjon, kan du ta kontakt med advokatene i Econa.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.