Får du full lønn i foreldrepermisjonen?

Har du ikke sjekket om du får full lønn mens du er i foreldrepermisjon? Du er ikke alene. 26 prosent av Econas medlemmer svarer at de ikke vet om arbeidsgiveren deres betaler lønn utover folketrygdens grunnbeløp.

foreldrepermisjonen

Foto:

Hvert år spør vi medlemmene våre om hvilke avtaler de har om lønn under permisjon og sykefravær. Resultatet legger vi inn i lønnsstatistikken vår. Her går det frem at offentlige arbeidsplasser er flinkere enn private. Og at menn og kvinner har like dårlig kunnskap om hvorvidt de har full lønn under for eksempel foreldrepermisjon.

Tips til deg som skal ha foreldrepermisjon

  1. Velg bort arbeidsgivere som ikke betaler lønn utover grunnstønaden på 6 G i permisjonstiden. Sjekk at det er med i arbeidsavtalen. Er du medlem, kan du få en av juristene våre til å lese gjennom kontrakten før du skriver under.
  2. Gå tidlig i dialog med nærmeste leder om ønsker du har i tiden frem mot permisjon og underveis i permisjonen.
  3. Ønsker du jobbkontakt i permisjonen? Det er viktig å si fra hvis du ønsker å være involvert i prosjekter, følge opp kunder, bli invitert med på sosiale tilstelninger eller sjekke mail, slik at arbeidsgiver kan hjelpe deg med å få det til rent praktisk.
  4. Bruk permisjonstiden kreativt for å holde deg oppdatert faglig og sosialt.
  5. Be om økt fleksibilitet i stedet for å jobbe redusert.

Er du usikker på om du får full lønn i permisjonstiden? Send inn arbeidsavtalen til oss, så skal vi sjekke for deg.

Forhandlet frem av fagforeningene

Arbeidstakerorganisasjonene har forhandlet frem gode rettigheter under permisjon, sier forhandlingssjef i Econa, Marianne Kringlebotn. Full lønn i permisjonstiden er en av dem.

– Med ditt medlemskap styrkes Econas forhandlingstyngde – i tillegg til alle de individuelle godene du får ved å være medlem, sier Kringlebotn.

Alle medlemmene våre kan bruke Econas lønnskalkulator, der du kan gjøre sammenlikninger. Du kan også laste ned ferdige sammenlikninger i lønnsstatistikken.