Får du full lønn i foreldrepermisjonen?

Visste du at du ikke automatisk får full lønn når du er i foreldrepermisjon? Tjener du over 6G, må arbeidsgiver kompensere for din lønn som overstiger dette. Hvis ikke, kan du tape store penger under permisjonen.

foreldrepermisjonen

Det er mange som ikke vet at man kan tape store penger under foreldrepermisjon. Hvert år spør vi medlemmene våre om hvilke avtaler de har om lønn under permisjon og sykefravær i vår lønnsstatistikk. Nå ser vi at kunnskapen er alarmerende lav. Menn og kvinner har like dårlig kunnskap om hvorvidt de har full lønn under for eksempel foreldrepermisjon.

Ikke bare er kunnskapen er lav, men det er også mange som vet at de ikke får lønnskompensasjon. Hva er reglene og hva gjelder for deg?

Hvem betaler hva under foreldrepermisjon?

Når du skal ut i foreldrepermisjon, dekker folketrygden (NAV) din lønn opptil 6 G. I 2022 er 6 G rett under 640 000 kr. Det betyr at du vil få dekket full lønn fra NAV når du skal ut i foreldrepermisjon dersom du tjener mindre enn 6 G. Tjener du mer enn 6 G i året, vil du fortsatt kun få 6 G fra NAV. Da må du ha avtalt med arbeidsgiver at de skal dekke mellomlegget, altså differansen mellom de 6 G NAV betaler og din faktiske lønn. 

Tjener du mer enn 6 G i året, vil du fortsatt kun få 6G fra NAV.

Vet du hva som gjelder for deg?

Vår lønnsundersøkelse viser alarmerende tall. Halvparten av økonomer under 30 år vet ikke om arbeidsgiver kompenserer for mellomlegget mellom 6 G og full lønn. Totalt sett vet ikke 25 % av økonomer om de får kompensasjon eller ikke.

Heldigvis jobber de fleste hos en arbeidsgiver som kompenserer for full lønn, hele 85 %. Men det betyr også at det fortsatt er 15 % av økonomene som jobber et sted hvor arbeidsgiver ikke betaler mellomlegget. Tjener du over 6 G, vil du dermed oppleve et stort bortfall av inntekt når du skal ut i foreldrepermisjon.

Hvis arbeidsgiver skal betale mellomlegget, må det fremgå skriftlig. Det vanligste er at dette står i arbeidskontrakten, men det kan også være nedfelt i personalhåndboka. Jobber du i offentlig sektor, er full lønn under permisjon en rettighet arbeidstakerorganisasjonene som Econa har forhandlet frem. Du finner da disse bestemmelsene i tariffavtalen.

Hva gjør du om arbeidsgiver ikke betaler full lønn?

Hva gjør du hvis du snart skal ut i foreldrepermisjon, men plutselig oppdager at arbeidsgiver ikke dekker mellomlegget? Tjener du over 6 G, vil du tape inntekt. Som hovedregel er det vanskelig å forhandle seg til full lønn når du først trenger det. Men - våre advokater kan hjelpe deg om du står i en slik situasjon.

Les våre advokaters råd her.

Husk også at lønnskompensasjon ikke kun gjelder ved foreldrepermisjon, men også i andre tilfeller hvor du har rett på permisjon. Det kan være ved sykdom eller andre inntekstbortfall. Defor er det viktig at du blir kompensert for full lønn over 6 G uansett hvor i karrieren du befinner deg.

Hvis du er i en jobbsøkerprosess, er det viktig at du sjekker om arbeidsgiver kompenserer full lønn. Dette er normalt noe du kan forhandle frem ved signering av arbeidskontrakt.

Har du ikke avtale om full lønn, vil du dermed oppleve et stort bortfall av inntekt når du skal ut i foreldrepermisjon.

Hvor mye taper jeg?

Et eksempel: Du tjener 850 000 kr i året og din månedslønn er ca. 70 833 kr før skatt. Under foreldrepermisjon vil NAV betale 6 G av lønnen din, altså 638 394 kr. Det tilsvarer en differanse på 211 606 kr årlig, eller 17 634 kr i måneden. Betaler du 35 % skatt, taper du 11 391 kr hver eneste måned hvis ikke arbeidsgiver kompenserer full lønn. 

Tjener du 1 million i året, taper du 18 562 kr netto hver eneste måned arbeidsgiver ikke kompenserer full lønn. 

Sjekk din arbeidskontrakt i dag!

Med de store økonomiske konsekvensene som kan oppstå ved at arbeidsgiver ikke kompenserer over 6 G, bør alle undersøke sine arbeidsvilkår. Uvissthet over egen situasjon kan koste deg mange titusner den dagen du går ut i permisjon - uansett om du er mann eller kvinne.

Econa har utviklet en verktøykasse der vi gir tips, triks og konkrete råd om en rekke tema, til både kvinnelige lederspirer og bedrifter som ønsker bedre kjønnsbalanse (pdf).

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.