Lønn under sykdom og foreldrepermisjon

Visste du at du ikke automatisk får full lønn når du er i foreldrepermisjon eller har lengre sykefravær? NAV utbetaler bare sykepenger opp til 6 ganger grunnbeløpet (G). Tjener du mer enn 6 G, får du mindre utbetalt i sykepenger enn du normalt har i lønn, med mindre du har en avtale med arbeidsgiver som sikrer deg kompensasjon for mellomlegget.

foreldrepermisjonen

Artikkelen er sist oppdatert av jurist 24. juni 2024.

Det er mange som ikke vet at man ikke nødvendigvis har rett til full lønn under foreldrepermisjon eller ved lengre sykefravær. Hvert år spør vi medlemmene våre om hvilke avtaler de har om lønn under permisjon og sykefravær i vår lønnsstatistikk. Nå ser vi at kunnskapen er alarmerende lav både blant menn og kvinner.

Ikke bare er kunnskapen er lav, men det er også mange som vet at de ikke får lønnskompensasjon. Hva er reglene og hva gjelder for deg?

Hvem betaler hva under foreldrepermisjon og lengre sykefravær?

Når du skal ut i foreldrepermisjon eller blir syk i en lengre periode, dekker folketrygden (NAV) din lønn opptil 6 G. I 2024 er 6 G 711 720 kr. Det betyr at du vil få dekket full lønn fra NAV i slike situasjoner dersom du tjener mindre enn 6 G. Tjener du mer enn 6 G i året, vil du kun få 6 G fra NAV. Dersom du i sistnevnte tilfelle skal få full lønn, må du ha avtalt med arbeidsgiver at de skal dekke mellomlegget, altså differansen mellom de 6 G NAV betaler og din faktiske lønn. 

Hvis arbeidsgiver skal være forpliktet til å betale mellomlegget, må dette fremgå skriftlig. Det vanligste er at dette står i arbeidskontrakten, men det kan også være nedfelt i personalhåndboka. Jobber du i offentlig sektor, er full lønn under permisjon en rettighet arbeidstakerorganisasjonene som Econa har forhandlet frem. Da finner du disse bestemmelsene i tariffavtalen.

Hvor mye taper jeg?

Et eksempel: Du tjener 850 000 kr i året og din månedslønn er ca. 70 833 kr før skatt. Under foreldrepermisjon vil NAV betale 6 G av lønnen din, altså ca. 711 000 kr. Det tilsvarer en differanse på ca. 139 000 kr årlig, eller ca. 11 500 kr i måneden. 

Hva gjør du om arbeidsgiver ikke betaler full lønn?

Lønnskompensasjonen gjelder som nevnt både ved foreldrepermisjon og ved lengre tids sykefravær. Derfor er det viktig at du blir kompensert for full lønn over 6 G uansett hvor i karrieren du befinner deg.

Econas standpunkt er at full lønnskompensasjon over 6 G under foreldrepermisjon og sykdom skal være et minimumskrav i alle arbeidskontrakter. Vår klare anbefaling er å søke etter jobber hvor arbeidsgiver dekker det overskytende over 6 G eller forhandle med arbeidsgiver om å få dette inn som en kontraktsfestet rettighet Vi stiller oss også negative til kontrakter som legger ansiennitet som grunnlag for full lønnskompensasjon, som for eksempel at arbeidstaker må være i selskapet i 5 år for å opparbeide rett til full lønn under sykdom og permisjon.

Majoriteten av våre medlemmer jobber i dag hos en arbeidsgiver som dekker full lønn under sykdom og permisjon, men det gjelder dessverre ikke for alle. Hva gjør du hvis du oppdager at arbeidsgiver ikke dekker mellomlegget? Svaret er at man da må gå i forhandlinger med arbeidsgiver. Dette kan være et vanskelig krav å få gjennom. Heldigvis er arbeidsmarkedet hett for tiden, noe som legger til rette for et godt forhandlingsgrunnlag. Advokatene i Econa har også erfaring fra slike saker og har vunnet frem i forhandlinger på vegne av våre medlemmer. Vårt råd til deg som står i en slik situasjon er derfor å bruke medlemskapet ditt og ta kontakt med Econas advokater for hjelp.

Hvis du er i en jobbsøkerprosess, er det viktig at du sjekker om arbeidsgiver kompenserer full lønn. Dette er normalt noe du kan forhandle frem ved signering av arbeidskontrakt.

Sjekk din arbeidskontrakt i dag!

Med de store økonomiske konsekvensene som kan oppstå ved at arbeidsgiver ikke kompenserer over 6 G, bør alle undersøke sine arbeidsvilkår. Uvisshet over egen situasjon kan ha store økonomiske konsekvenser den dagen du går ut i permisjon eller blir syk i en lengre periode.

Econa har utviklet en verktøykasse der vi gir tips, triks og konkrete råd om en rekke tema, til både kvinnelige lederspirer og bedrifter som ønsker bedre kjønnsbalanse (pdf).