Får du full lønn i foreldrepermisjonen?

Visste du at du ikke automatisk får full lønn når du er i foreldrepermisjon? Tjener du over 6G, må arbeidsgiver kompensere for din lønn som overstiger dette. Hvis ikke, kan du tape store penger under permisjonen.

foreldrepermisjonen

Foto:

Det er mange som ikke vet at man kan tape store penger under foreldrepermisjon. Hvert år spør vi medlemmene våre om hvilke avtaler de har om lønn under permisjon og sykefravær i vår lønnsstatistikk. Nå ser vi at kunnskapen er alarmerende lav. Menn og kvinner har like dårlig kunnskap om hvorvidt de har full lønn under for eksempel foreldrepermisjon.

Ikke bare er kunnskapen er lav, men det er også mange som vet at de ikke får lønnskompensasjon. Hva er reglene, og hva gjelder for deg?

Hvem betaler hva under foreldrepermisjon?

Når du skal ut i foreldrepermisjon, dekker folketrygden (NAV) din lønn opptil 6G. I 2022 er 6G rett under 640 000 kr. Det betyr at om du tjener mindre enn 6G, vil du få dekket full lønn fra NAV når du skal ut i foreldrepermisjon. Tjener du mer enn 6G i året, vil du fortsatt kun få 6G fra NAV. Da må du ha avtalt med arbeidsgiver at de skal dekke mellomlegget, altså differansen mellom de 6G NAV betaler, og din faktiske lønn. 

Tjener du mer enn 6G i året, vil du fortsatt kun få 6G fra NAV

Vet du hva som gjelder for deg?

Vår lønnsundersøkelse viser alarmerende tall. Halvparten av økonomer under 30 år vet ikke om arbeidsgiver kompenserer for mellomlegget mellom 6G og full lønn. Totalt sett vet ikke 25% eller 1/4 av økonomer om de får kompensasjon eller ikke.

Heldigvis jobber de fleste hos en arbeidsgiver som kompenserer for full lønn, hele 85%. Men det betyr også at det fortsatt er 15% av økonomene som jobber et sted hvor arbeidsgiver ikke betaler mellomlegget. Tjener du over 6G, vil du dermed oppleve et stort bortfall av inntekt når du skal ut i foreldrepermisjon.

Hvis arbeidsgiver skal betale mellomlegget, må det fremgå skriftlig. Det vanligste er at dette står i arbeidskontrakten, men det kan også være nedfelt i personalhåndboka. Jobber du i offentlig sektor, er full lønn under permisjon en rettighet arbeidstakerorganisasjonene som Econa har forhandlet frem. Du finner da disse bestemmelsene i tariffavtalen.

Hva gjør du om arbeidsgiver ikke betaler full lønn?

Hva gjør du hvis du skal ut i foreldrepermisjon snart, men oppdager plutselig at arbeidsgiver ikke dekker mellomlegget? Tjener du over 6G, vil du tape inntekt. Som hovedregel er det vanskelig å forhandle seg til full lønn når du først trenger det. Men - våre advokater kan hjelpe deg om du står i en slik situasjon.

Les våre advokaters råd her.

Husk også at lønnskompensasjon gjelder ikke kun ved foreldrepermisjon, men også i andre tilfeller hvor du har rett på permisjon. Det kan være ved sykdom eller andre inntekstbortfall. Defor er det viktig at du blir kompensert for full lønn over 6G uansett hvor i karrieren du befinner deg.

Hvis du er i en jobbsøkerprosess, så er det viktig at du sjekker om arbeidsgiver kompenserer full lønn. Dette er normalt noe du kan forhandle på ved signering av arbeidskontrakt.

Har du ikke avtale om full lønn, vil du dermed oppleve et stort bortfall av inntekt når du skal ut i foreldrepermisjon

Hvor mye taper jeg?

Et eksempel: Du tjener 850.000 kr i året og din månedslønn er ca. 70 833 kr før skatt. Under foreldrepermisjon vil NAV betale 6G av lønnen din, altså 638 394 kr. Det tilsvarer en differanse på 211 606 kr årlig, eller 17 634 kr i måneden. Betaler du 35% skatt, taper du 11 391 kr hver eneste måned hvis ikke arbeidsgiver kompenserer full lønn. 

Tjener du 1 million i året, taper du 18 562 kr netto hver eneste måned arbeidsgiver ikke kompenserer full lønn. 

Sjekk din arbeidskontrakt i dag!

Med de store økonomiske konsekvensene som kan oppstår ved at arbeidsgiver ikke kompenserer over 6G, bør alle undersøke sine arbeidsvilkår. Uvissthet over egen situasjon kan koste deg mange titusner den dagen du går ut i permisjon - uansett om du er mann eller kvinne.

Econa har utviklet en verktøykasse der vi gir tips, triks og konkrete råd om en rekke tema, til både kvinnelige lederspirer og bedrifter som ønsker bedre kjønnsbalanse (pdf).