Preboarding: Slik unngår du at ansatte slutter før de begynner

Den perfekte kandidaten takket ja til jobben! Nå kan du senke skuldrene før du planlegger onboardingen tenker du kanskje. Ikke gå i fella - nå gjelder å legge et godt preboarding-løp. Har du ikke det, risikerer du å miste kandidaten før den i det hele tatt har startet.

Hilde Lekven mener at preboardig er vel så viktig som onboarding. Ikke minst er det lønnsomt.

Foto: Privat

Den lange og krevende ansettelsesprosessen bar frukter. Ikke bare fant du en kandidat som overbeviste faglig, men også, og kanskje vel så viktig, personlighetsmessig. Det er en god match, og vedkommende vil passe godt inn med resten av teamet og bedriften. Her gjelder det å legge en god plan for onboarding, og gi kandidaten en god start.

Men hva med tiden før onboardingen? De fleste man ansetter har tre måneders oppsigelsestid. For personer som kommer rett fra skolebenken kan det gå opp til et helt år fra de signerer til de er på plass i jobben. Uansett om et er 3 måneder eller ett år – det oppleves lenge for kandidaten. Holder du ikke kontakten med kandidaten i denne tiden, risikerer du å miste kandidaten før den i det hele tatt starter. For det er langt mellom gode kandidater.

Preboarding er tiden mellom ansettelse og oppstart.

Hilde Lekven er hodejeger i selskapet Intersearch og har lang erfaring med å jakte toppledere til faste og midlertidige stillinger. Hun mener at preboardig er vel så viktig som onboarding: knytter man ikke psykologiske bånd i perioden før oppstart, bygger man heller ingen lojalitet og det er enkelt for kandidaten å trekke seg dersom drømmejobben skulle dukke opp. I tillegg er preboarding lønnsomt: kandidaten får en enklere oppstart fordi mye er allerede kjent, og kommer derfor raskere i gang med arbeidsoppgaver. 

Les Hildes artikkel om temaet: Har du ansatte som har sluttet før de har begynt?

Hildes 10 råd til preboarding

  • Avklar og bestill det kandidaten trenger av utstyr som PC, telefon, adgangskort, osv. i god tid slik at dette er klart før oppstart.
  • Send et velkomstbrev og en informasjonspakke, det være seg børsrapporter, årsrapporter, selskapspresentasjoner, strategier, give-aways, osv.
  • Send en morgenlevering på oppstartsdag eller en blomst noen dager før, og ønsk velkommen!
  • Inkluder kandidaten i nyhetsbrev eller på bedriftens sosiale digitale plattform hvis dere har det.
  • Inviter kandidaten til lunsj eller kaffe noen ganger før oppstart.
  • Inviter kandidaten til sosiale arrangementer før oppstart.
  • Utpek en fremtidig nær kollega til kontaktperson som vedkommende kan henvende seg til ved praktiske spørsmål og som ringer kandidaten noen ganger for å holde kontakten og formidle at dere ser frem til vedkommende begynner.
  • Lag et introduksjonsprogram for de første ukene som kandidaten får tilsendt senest en uke før oppstart. Der bør det være forhåndsavtalt hvem kandidaten skal ha møter med de første ukene, slik at kandidaten raskt kommer i dialog med viktige nøkkelpersoner internt og eksternt.
  • Avtal oppstart litt senere enn vanlig start på dagen, slik at du og teamet er klart til å ta imot vedkommende og at alt er klart, pass på at nøkkelkort og pc fungerer.
  • Følg så et definert onboardingprogram.