Når er tiden inne for å gi seg i lederrollen?

Som karriereveileder og mentor for mange ulike ledere gjennom årenes løp opplever jeg at det er ett spørsmål som gjentar seg i de innledende samtalene: Når er tiden inne for å gi seg i lederrollen?

Reidar Myrvang
Foto: Lederrådgivning AS

I forbindelse med dette temaet har jeg skrevet denne artikkelen. Dette for å belyse noen spørsmål man kan stille seg selv og reflektere over når man skal ta en avgjørelse vedrørende lederrollen.

Ledere kommer, og ledere går, som alle andre mennesker i ulike organisasjoner. Ofte kan det være vanskelig å kjenne sin besøkelsestid og vite når det er riktig å gi seg i sin lederrolle. Mange ledere har brukt mange år på å bygge opp karrieren og komme dit de er i dag. Det har vært dager preget av lange arbeidstider, tilgjengelighet til alle døgnets tider, forsakelse av både privatliv, interesser og hobbyer. Ofte er eget selvbilde knyttet til rollen som man har jobbet lenge mot. Det handler ofte om tittel, penger, nettverk, prestisje med mer. Det å gi seg i lederrollen treffer mange rett i hjertet, hva skjer med mitt selvbilde og hva vil andre tenke vedrørende de valgene jeg tar.

Spørsmål som kan gjøre seg gjeldende når man tenker på å gi seg som leder, er:

  • Hvordan kan jeg fortsette å være relevant selv om jeg ikke er i min nåværende rolle?
  • Vil folk fortsette å se opp til meg selv om jeg ikke har min nåværende tittel?
  • Hva skal jeg fylle dagen min med?
  • Er det i det hele tatt noen som trenger meg og min kompetanse?

Det er en kjensgjerning at det er best å gi seg når man er på topp, kontra å bli hjulpet ut av rollen når situasjonen er mer betent og involverer styrer, advokater, konflikter og dårlige arbeidsforhold både for lederen selv, kollegaer og det interne og eksterne arbeidsmiljøet, som igjen forsinker en lederavgang.

Det å finne riktig tidspunkt for når en exit er gunstigst mulig, er ofte svært vanskelig. Punkter som kan gjøre seg gjeldende i en avgjørelse, er ofte graden av motivasjon, ønsket om å bidra mest mulig for organisa­sjonens ve og vel, og om man er på. Kanskje er det best at en ny og motivert ressurs kommer på plass for å sikre drift og videre utvikling? Ærlighet overfor seg selv er ofte viktigst for å kunne avgjøre for seg selv om dette er noe man vil fortsette med, eller om det er på tide å tenke «exit» og arvtakere til rollen. Det å gi beskjed til styre og nærmeste leder er et godt utgangspunkt for å ha tid til å jobbe frem en erstatter eller kontinuerlig talentutvikling for å ha flere å ta av når tiden er der.

Hva skal jeg så gjøre når jeg har gitt meg i lederrollen? Noen muligheter er:

  • skrive bøker eller artikler innenfor ulike temaer
  • delta i en ideell organisasjon og gi tilbake til samfunnet
  • være en aktiv part i et PE-selskap
  • være mentor og rådgiver for både yngre ledere og bedrifter
  • ta interimoppdrag innenfor sitt felt

Når man gir seg i en lederrolle med personalansvar, kan en alternativ karrierevei også være å fokusere mer på selve faget. Mange velger å ta på seg fag­ansvar og utelate personalansvar i sine lederroller. Et annet alternativ kan være å gå over i rollen som medar­beider – det er ofte en god løsning for å kunne ha større frihet privat og ikke minst mer tid til å dyrke egne interesser.

Som kjent bør det være interesse og motivasjon som legger føringer for hva som passer en best når en revurderer sin lederrolle og plan B. Nøkkelen til suksess er som regel tett dialog med nærmeste leder for å berede grunnen best mulig for begge parter for veivalgene i fremtiden. 

I dagens samfunn blir befolkningen eldre og eldre. Dette gir utgangspunkt for at mange kan leve og levere i lang tid. Kanskje er det på tide å revurdere tankene rundt pensjon og tenke at man skal bidra så lenge man kan på andre områder i samfunnet.

Skrevet av Reidar Myrvang

Les hele artikkelen i Magma nr. 7/2020