Ledelse og kommunikasjon i krisetider: Vær beredt!

Det er langt mellom liv og lære når det blåser fra alle kanter samtidig, slik du kan føle det i en krise. Men hvem er det som lykkes med å lede andre i krisetider? Her får du forskningsbaserte råd.

flere hender

Gode kriseledere er ledere som er godt forberedt. De tenker krisehåndtering i et helhetlig og systemisk perspektiv. De evner å se for seg det verste og hva som gjør oss sårbare. De har lært av tidligere erfaringer, og de trener – igjen og igjen.

Nå er krisen et faktum, og som leder skal du teste ut beredskapsplaner i praksis. Ingen kriser er like, og ikke alt har vært mulig å forutse. Her får du råd som går i dybden på hvordan du kan lede og kommunisere i krisetider.

Topplederens rolle i kriser

Kriser er en situasjon der ledelse blir viktig og synlig. Hvilken rolle har topplederne? Tore Hillestad finner at en åpen og tydelig strategi, der en forteller hva som foregår, er effektiv.

  • Som leder får du en symbolfunksjon der du tillegges stor grad av innflytelse og kontroll over organisasjoners utfall av eksterne aktører, og dermed også ansvar for krisen.
  • I tillegg til å lede organisasjonen gjennom krisen, er det viktig å huske at krisesituasjoner truer organisasjonens omdømme, og at toppledelsen får en sentral oppgave med å gjenopprette egen legitimitet.
  • Studier viser at ved å opptre imøtekommende overfor ekstern kritikk og emosjonelle reaksjoner ved kriser, og ikke tar til motmæle eller forsvarer egen rolle, kan organisasjoner oppnå styrket legitimitet.

Les i Magma: Toppledelsens troverdighet ved kriser

Kriseledelse, struktur og organisering

Når du skal lede organisasjonen din gjennom en krise – har du et tilstrekkelig godt bilde av hvordan dagens struktur ser ut, og hvordan det påvirker hva du skal gjør når ting er uforutsigbart? Torstein Nesheim analysere hvordan den den formelle strukturen i en bedrift påvirker krisehåndtering, og hvordan man bevisst kan benytte strukturelle virkemidler for å håndtere krisesituasjoner.

  • Er din organisasjon i stand til å handle raskt og takle uforutsigbarhet?
  • Hva er en fornuftig arbeidsdeling mellom organisatoriske enheter og mellom formelle roller, og hvordan skal de samarbeide?
  • Hvordan kan en organisasjon raskt endres for å sikre en begrenset mulighet til å improvisere?

Les i Magma: Kriseledelse og organisering

Krise- og beredskapsplaner

Har din bedrift gode beredskapsplaner? Det finnes ingen fasit på hvordan den skal se ut; behovene vil variere fra bedrift til bedrift. I denne artikkelen får du praktiske råd til hvilke spørsmål du bør stille:

  • Hva må en god beredskapsplan ta hensyn til?
  • Hvordan kan en beredskapsplan se ut?

Les i Magma: Krise- og beredskapsplanlegging

En god leder – og en god kriseleder

Psykolog og forsker Synnøve Nesse har i mange år forsket på kriseledelse, og sier at selv om mediehåndtering er viktig, må man huske at det er den underliggende ledelsesjobben som er avgjørende for utfallet.

Les i Magma: Når scenen er din enten du vil det eller ei

Krise over tid: Kommunikasjon ved omstilling

I en uoversiktlig situasjon er kommunikasjon med de ansatte en viktig lederoppgave. Medvirkning og dialog er dagens gullstandard for informasjon til ansatte. Men er det alltid slik når uroen er stor? Eva Tamber har studert fire store omstillinger, og finner at i en krise, med stor uro, kan det være aksept for en annen metodikk, som sannsynligvis ikke ville blitt akseptert i en normalsituasjon.

Les i Magma: Kommunikasjon i krisepregede omstillinger