Er du leder og lurer på hvordan du skal få tid til alt?

Mange ledere strever med å få tid til det aller viktigste, nemlig lederoppgavene rundt strategisk retning og å utvikle medarbeiderne. Hvordan skal du klare å rydde plass til et godt og effektivt lederskap?

Denne artikkelen er en forkortet utgave av Kjersti Hatlevoll og Geir Thompsons artikkel i Magma 2-2018.

Ledere på alle nivåer gir uttrykk for de samme dilemmaene når det gjelder prioriteringer i hverdagen. Mange opplever en konstant forventning om tilstedeværelse, problemløsing og evne til å fatte gode beslutninger. Lederen skal tenke strategisk, initiere og iverksette endringer og delta i daglig drift. Samtidig skal den gode lederen støtte og utvikle egne medarbeidere.

Oppdragsgivere stiller stadig høyere krav til resultater. Mange opplever en hverdag hvor de må yte stadig mer, gjerne med mindre ressurser. I arbeidslivet har vi en rekke tidsbesparende digitale verktøy som skal bidra til at vi jobber mer effektivt og fleksibelt. Likevel jobber mange ledere flere timer i døgnet nå enn noen gang tidligere. Med mulighet for konstant tilgjengelighet opplever mange at de aldri kan ta helt fri.

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen, kan et perspektiv for å fremme lederkarrieren din være å styrke eget selvlederskap. Her er noen tips:

  • Lag en god regi i eget liv.
  • Hva motiveres du av? 
  • Observer deg selv! 
  • Sett deg mål.
  • Tren og øv på krevende oppgaver.
  • Sørg for å skjerme deg.

Trening i selvledelse gir effekt, det vet alle som jobber godt på området. Å dyktiggjøre deg innen selvledelse kan også hjelpe deg med å ta kloke valg underveis. Få deg gjerne en mentor som du kan sparre store og små vurderinger med, men husk at du ikke skal bli en kopi av mentoren din. Lykke til med dine valg!

Les hele artikkelen i Magma, utgave 2/2018.