Coachende lederstil

Coachende lederstil er en metode for læring og utvikling – fordi hele livet er en læringsprosess. Ledere har ikke alle svarene, men kan stille de gode spørsmålene.

Leder og kollegaer

Leder og medarbeidere hjelper hverandre og danner et partnerskap i læring. Medarbeidere får handlingsrom. De kan oppleve et psykologisk eierskap til prosessen. Både personlige mål og organisasjonens mål skal nås.

Endring er imidlertid krevende, og det er ikke alltid man lykkes like godt. Coachende lederstil søker å imøtekomme dette gjennom to former for læring:

  • Læring 1: Tilegne seg mentale modeller for å forstå egen situasjon og andres tenking.
  • Læring 2: Bruke verktøy til å endre egen og andres atferd.

I coachende lederstil støttes og utfordres medarbeiderne til å ta regien i eget liv. Enhver har ansvar for å utvikle tanker, følelser og atferd. De utfordres til å retolke egen situasjon, reformulere mål, identifisere hindringer, prøve ut nye verktøy og hele tiden lære av prosessen.

Coachende lederstil innebærer også å utvikle en gi- eller delingskultur. For å oppnå endring er det ikke tilstrekkelig å jobbe én til én. Kollegaer blir lærere, mentorer og coacher for hverandre.

Coachende lederstil bygger på et optimistisk menneskesyn. Individet ønsker å utvikle sitt potensial og bli den beste utgaven av seg selv. Målet er å leve et godt liv, både på jobb og privat.

Les hele artikkelen i Magma, utgave 2/2017.