Bygg en bærekraftig karriere gjennom selvledelse

Lurer du på om du er på riktig sted jobbmessig? Ved å finne ut av hva som motiverer deg og skaper trivsel, bygger du en bærekraftig karriere slik at du holder løpet ut. For trives du med jobben, kan du jobbe mye og prestere godt uten å risikere utbrenthet.

smilende Econamedlem jobber i sofaen

Foto: Econa

Arbeidslivet kan føles overveldende for mange: Det stilles høye krav til deg, og arbeidshverdagen er hektisk. Kanskje lurer du på om du er på rett sted i karrieren, eller om arbeidsoppgavene dine er helt riktige for deg? Uansett om du trives i jobben din eller ikke, er det nyttig å finne dine sterke sider og å bli bevisst hva som driver deg.

Portrett av Mina Helene Soli

Mina Helene Soli

Mina Helene Soli jobber som rådgiver innen ledelses- og medarbeiderutvikling i Agenda Kaupang, et ledende norsk konsulentmiljø for ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

Hun forklarer at en bærekraftig karriere handler om å drive med noe man trives med og motiveres av. På den andre siden handler det også om å finne arbeidsmetoder og strukturer. Slik kan vi stå i et langt og meningsfylt arbeidsliv. For det er ikke farlig å jobbe mye, så lenge man trives og drives av det man gjør. Men hvis jobbtilfredsheten er lav, kan for mye jobb tappe deg for energi.

Et relevant tema for å bygge en bærekraftig karriere, er selvledelse. Her forklarer Mina tre strategier hentet fra selvledelse du kan bruke for å bli bevisst din egen motivasjon og ønskene dine.

Hva er selvledelse?

Mina forklarer selvledelse som konkrete teknikker og verktøy for å lede seg selv, og trekker fram en definisjon av begrepet:

En prosess hvor individet kontrollerer egen adferd, påvirker og leder seg selv gjennom bruk av spesifikke atferds- og kognitive strategier (Neck & Houghton, 2006).

Selvledelse som felt har et stort forskningsfundament innen psykologi, blant annet innen motivasjonsteori, og er gjennom oppsummeringsstudier relatert til en rekke positive utfall som:

 • mestringstro
 • jobbtrivsel
 • redusert stress og angst
 • økt produktivitet og kvalitet
 • karrieresuksess
 • redusert fravær

Selvledelse består av tre ulike strategier med tilhørende verktøy og teknikker.

1. Belønningsstrategier

Belønningsstrategier handler om å bli koblet på egen motivasjon, og finne ut hva som skal til for å trives på jobb. Grunntanken er at dersom du finner ut av hva som gjør at du trives på jobb, så øker også motivasjonen.

For å ta i bruk denne strategien kan du starte med å tenke gjennom hvorfor du i utgangspunktet var motivert for den jobben du har. Hva var det som virket spennende med jobben og som gjorde at du ville ha akkurat den?

Videre går du dypere ned på konkrete oppgaver fra dag til dag:

 1. Hvilke oppgaver er lystbetonte for meg? Dette er oppgaver som får tiden til å fly og som man virkelig synes er gøy.
 2. Hvilke oppgaver mestrer jeg, hva er mine styrker?

Svarene du kommer fram til i denne øvelsen, er grunnleggende og retningsgivende for de andre strategiene innen selvledelse. Får du brukt styrkene dine, blir du også motivert, og sjansene for å trives øker.

2. Atferdsstrategier

Atferdsstrategier handler om å ta kontroll over egen adferd. Her skal du se på hva du faktisk gjør, og hva du burde gjøre mer eller mindre av for å trives bedre. En teknikk du kan bruke for å få oversikt over oppgavene som fyller arbeidsdagen, er selvobservasjon.

Selvobservasjon

For å komme i gang med selvobservasjon, lager du et skjema med følgende fire kolonner:

 1. Oppgave
 2. Hvor mye tid brukte jeg?
 3. Hvor godt løste jeg oppgaven?
 4. Hvor viktig er oppgaven for at jeg/avdelingen min skal nå sine mål?

I denne skjemaet fyller du inn absolutt alt du gjør i løpet av en dag. Alle møter, alle telefonsamtaler og småprat ved kaffemaskinen, all tid brukt på e-poster, og alle turer innom VG eller Instagram. Dette gir deg et presist bilde av hva du faktisk bruker tiden din på, og kan by på mange overraskelser.

Selvobservasjon hjelper deg til å ha et bevisst forhold rundt egen tidsbruk. Hvis resultatene av selvobservasjonen for eksempel avdekker at dagen blir stykket opp i veldig mange møter, mens du har identifisert at du motiveres av å ha tid til å tenke lange, strategiske tanker, må man ta grep.

Eisenhower-matrisen

Hvis du opplever at dagene går med til brannslukking, tipser Mina om Eisenhower-matrisen. Dette verktøyet hjelper deg med å strukturere tiden bedre ved å prioritere arbeidsoppgaver:

Eisenhower-matrisen

Eisenhower-matrisen

Foto: Mina Helene Soli

3. Kognitive strategier

Kognitive strategier bygger på kognitiv adferdsterapi og handler om å se på tankemønstre og mentale vaner: Støtter disse opp under det du ønsker å oppnå? Her jobber du for å håndtere destruktive tankemønstre gjennom to teknikker.

Teknikk 1: kontrollsirklene

Kontrollsirklene kan være nyttige i situasjoner der du gruer deg til noe, som for eksempel en presentasjon, og hjelper deg med å sortere tankene dine.

Conveys kontrollsirkler

Conveys kontrollsirkler

Foto: Mina Helene Soli

Her begynner du med å tegne opp den innerste sirkelen: innenfor min kontroll. Hva kan du gjøre før presentasjonen? Jo, du kan forberede deg godt, og du kan jobbe med din egen innstilling og hvordan du tenker rundt det å holde en presentasjon.

Så tegner du opp sirkelen utenfor den igjen: hva kan jeg påvirke? Du kan for eksempel sørge for å få nok informasjon om publikum for presentasjonen, og for at temaet du skal snakke om er noe du kan mye om og er komfortabel med.

I den ytterste sirkelen noterer du ned de av bekymringene dine som er utenfor din kontroll, som for eksempel hvordan publikum responderer på presentasjonen din. Dermed har du reflektert rundt hva du kan gjøre og hva du ikke får gjort noe med, og tingene som er utenfor din kontroll blir enklere å gi slipp på.

Teknikk 2: Grublekvarter

Denne teknikken hjelper deg med å sortere tankene dine ved at du setter av et kvarter i løpet av dagen til grubling. Utenom den avsatte tiden skal du ikke tenke på bekymringene du har. Tester du denne teknikken, vil du fort merke at når du kommer til grublekvarteret, så er mange av tankene borte allerede.

Oppmerksomhetstrening

Oppmerksomhetstrening er ikke en konkret del av selvledelse, men det er et nyttig verktøy for å holde konsentrasjonen. Det kan for eksempel være bra for å skifte fokus mellom to møter. Mindfullness som teknikk øker tilstedeværelsen og hjelper oss til å jobbe mer effektivt når vi først jobber.

Mina tipser om tre ulike øvelser for oppmerksomhetstrening:

 1. Legge en hånd på magen, kjenn hvordan magen beveger seg med pusten. Legg merke til hvordan magen beveger seg med pusten.
 2. kjenn etter hvordan skuldrene senker seg når man puster ut.
 3. Hvordan temperaturen i neseborene endrer seg når man puster inn og ut.

Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med å ta ledelsen i ditt eget liv. Og husk – ønsker du en sparringspartner, har du som medlem tilgang på en-til-en karriereveileding med karriereteamet vårt, som har mye kunnskap innen nettopp selvledelse.

Få mer inspirasjon til hvordan du kan ta grep om egen karriere og hvordan du utvikler deg som leder.