Når bør du avslå et jobbtilbud?

Det kan være mange gode grunner til å avslå et jobbtilbud. Men hvordan finner du ut om en jobb er rett for deg eller ikke?

Veivalg

Foto:

Mange økonomer er ute og ser seg om etter nye muligheter, og konkurransen er hard om attraktive jobber. Men det er lurt å gjøre litt research før du signerer en ny ansettelskontrakt – noen ganger er det kanskje bedre å avslå jobbtilbudet.

Selv når du er desperat jobbsøkingen, kan det være smart å takke nei til en jobb. Men hvordan vet du om jobben er riktig eller feil for deg?

Finn ut om jobben er rett for deg

Er du usikker på om dette er rette jobben for deg, be om mer tid til å evaluere tilbudet, og snakk med venner eller andre som kjenner deg og kan gi deg ærlige tilbakemeldinger.

Har du god kjemi med din kommende leder?

Du kan også be om å få snakke med din kommende leder, slik at du kan avstemme kjemi og finne ut om lederstilen til din potensielle leder er slik du ønsker og trives med. Det relasjonsmessige er ofte grunnen til at det blir konflikter og mistrivsel i arbeidsmiljøet og mellom ansatte.

Hvis du er usikker på om dette er rett leder og lederstil for deg, kan du undersøke muligheten for å snakke med kollegaer du eventuelt skal jobbe sammen med, og gjerne utforske arbeidsmiljøet med spørsmål som:

  • Hvordan vil du beskrive din leders lederstil, oppmerksomhet, tilbakemeldinger og evne til å motivere? Hvordan anerkjenner vedkommende utført arbeid?
  • Hva liker du best med lederen din?
  • Hva slags lederstøtte opplever du i hverdagen?

Får du utvikle deg?

I og med at de fleste av oss er kunnskapsmedarbeidere, er det viktig å få oversikt over hvilke utviklingsplaner en organisasjon har. Legges det vekt på utvikling, eller risikerer du å stagnere og være mindre attraktiv når du igjen er på utkikk etter nye muligheter?

Er bedriften økonomisk stabil?

Penger er også viktig: Er firmaet økonomisk stabilt, og er selskapet i vekst eller stagnasjon? Risikerer du å havne i sist inn, først ut-fella?

Er produktene/tjenestene som tilbys, anerkjente? Organisasjoner som sliter, må ofte kutte kostnader, gjerne i form av å redusere antall ansatte.

Er det mulighet for å stige i gradene?

Det er viktig at du finner ut om jobben har klare karriereveier. Hvis arbeidsgiver ikke kan vise til klare karriereveier, bør du kanskje vurdere å avslå jobbtilbudet. I tillegg er det viktig å være bevisst på reell turnover – det gir en indikasjon på hvor godt folk trives.

Er lønnen og ansattgodene tilfredsstillende?

Lønn og ansattgoder er ofte grunnen til at man velger å avslå et jobbtilbud. Vær sikker på at du får konkurransedyktige betingelser, og sjekk gjerne ut vår lønnsstatistikk.

Men vær forsiktig med å ha kun lønn i fokus – kanskje vil du få noen ferdigheter i den ny jobben, som vil gjøre deg betydelig mer attraktiv på fremtidens arbeidsmarked.

Bruk tid på å vurdere tilbudet, og avklar eventuelle spørsmål med ny arbeidsgiver før du eventuelt takker endelig ja eller nei til jobben. Vær også bevisst på å ha en ryddig prosess når du takker nei – ofte møter man hverandre igjen senere i livet i ulike roller.

Reidar Myrvang

Dette må du tenke på før du skriver under arbeidsavtalen