Magma Utgave 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: FOTO:

Relevant praksis i utdanningen

Øk markedsverdien: Econas sjeføkonom råder studenter til å skaffe seg relevante jobber i utdanningen, nettopp for å øke sin markedsverdi og øke muligheten for drømmejobben. Her fra Tores første dag som 15-årig student ved NHH. Foto: Scanpix

For å være ettertraktet må studiestedene tilby det som er viktig for studentene. 

Gjennom masterutdanningen er økonomene utstyrt med gode verktøy og metoder og det nyeste fra økonomiforskningen. Men dette er langt fra nok til å være attraktiv på arbeidsmarkedet. Arbeidslivet etterspør også relevant erfaring. Derfor er det nettopp den første jobben som er den vanskelige å få, og den staker ut kursen for resten av karrieren.

De økonomene som er så heldige å få relevant praksis i løpet av masterutdanningen, stiller derfor med et fortrinn. Enkelte studiesteder har fanget opp dette behovet og tilbyr praksis som en integrert del av studiene. Studenter som får en slik mulighet, stiller sterkt i arbeidslivet. Med et faglig opplegg og krav til praksisbedriftene får studentene gode kvalifikasjoner med seg ut i arbeidslivet.

Hvis det ikke legges opp til relevant praksis som en del av studieforløpet, er det likevel en fordel å ha relevant arbeidslivserfaring på CV-en. For noen handler det om å skaffe seg en deltidsjobb ved siden av studiene. Mange ser seg nødt til å ha en deltidsjobb for å supplere finansieringen fra Lånekassen, men deltidsjobben gir best effekt hvis den er relevant for det du ønsker å arbeide med etter studiene. Da kan du skilte med konkrete ferdigheter og erfaring som vil være relevant for den første heltidsjobben.

Er du en arbeidsgiver som ennå ikke tilbyr masterstudenter å arbeide i din virksomhet? Da bør du tenke deg om. Du får en godt motivert ung arbeidstager som kan løse oppgaver som dere kanskje ellers ikke får gjort. Og du får både testet ut og markedsført virksomheten overfor en potensiell kandidat til fulltidsjobb etter avlagt mastergrad.

Studiestedene konkurrerer om de beste studentene. For å være ettertraktet må studiestedene tilby det som er viktig for studentene. Fremover vil det bli stadig viktigere å tilby et godt opplegg for relevant praksis gjennom mastergradsprogrammet. Et godt opplegg innebærer å gi studentene tilgang på et utvalg relevante jobber, oppfølging av og krav til praksisbedriftene og integrering av praksisarbeidet i studieforløpet.

Det er flere veier frem til gode praksisopplegg. Her bør utdanningsinstitusjonene bruke sin kreativitet og sine forbindelser til lokale virksomheter til å konkurrere seg imellom om å tilby studentene det beste opplegget, og videreutvikle det sammen med studentene. Studentene bør benytte tilbudet der det finnes, og etterspørre det på studiesteder som ennå ikke gir et slikt tilbud.

Bla deg gjennom hele Magma nr. 4 2021

 

 

 

)