Magma Utgave 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: FOTO: Julie Hrncirova

Hvordan sikrer jeg lønnsvekst?

Jeg har nettopp fått min første voksenjobb i en større bedrift der jeg skal jobbe med partneravtaler. Som bakgrunn har jeg en klassisk master som siviløkonom og har hatt noen mer eller mindre relevante deltidsjobber opp gjennom studietiden. Jeg gleder meg veldig til å begynne å jobbe, men har noen spørsmål om lønn og lønnsutvikling. Flere steder har jeg lest at nyutdannede ofte er dårlige på å forhandle lønn. Jeg er redd for at jeg mister lønnsforhøyelser og andre muligheter fordi jeg ikke kan «triksene» eller vet hva jeg skal spørre om. Har dere noen råd? Hva er det viktigste jeg gjør for å få god lønnsvekst som nyutdannet?

Hilsen nyansatt, 26 år

Hei, nyansatt

Atle Kolbeinstveit: Statsviter og samfunnsøkonom, analytiker Lønn, lønnssamtale.

Foto: Julie Hrncirova

Det stemmer at mange nyutdannede ikke kan så mye om lønn, lønnsforhandlinger og lønnsjusteringer. Det er noe mange er usikre på og har lite erfaring med.

Mitt første råd er å starte med å levere gode resultater for arbeidsgiver. På den praktiske siden bør det stå i arbeidsavtalen om hvordan din lønn justeres. Hvis det ikke gjør det, kan du høre med arbeidsgiver/tillitsvalgt om dette. Jobber du i en virksomhet som er regulert av en tariffavtale eller overenskomst, er det klare regler for dette i avtalen.

I lønnsundersøkelsen for et par år siden fant vi at de som hadde lønnssamtale, i snitt fikk 10  000 kroner mer i lønnsøkning enn de som ikke hadde det. Med andre ord, sørg for at du i din arbeidsavtale har avtalt når og hvordan en lønnssamtale skal foregå. Husk at lønnssamtale skal holdes adskilt fra medarbeidersamtale. Få gjerne inn en lønnsjustering etter endt prøvetid også.

Hvordan argumenterer jeg for høyere lønn?

Resultater du har oppnådd i jobben og attraktivitet i arbeidsmarkedet er de to viktigste grunnene til å kreve høyere lønn. Hvor fornøyd arbeidsgiver er med deg, er også et moment, i tillegg til gode resultater fra studiene. Som medlem har du tilgang til Econas lønnsstatistikk og lønnskalkulator, som er nyttige verktøy for å se hva andre økonomer tjener.

Hva hvis jeg ikke får det jeg vil ha?

En lønnssamtale er ikke en forhandling slik som når du inngår en arbeidsavtale. Teoretisk sett er det arbeidsgiver som ensidig bestemmer din lønnsvekst. Hvis du ikke er fornøyd med din lønnsutvikling, kan du enten spørre arbeidsgiver om hva som skal til for at du når opp på det lønnsnivået du ønsker, eller søke ny jobb hvis du ikke er fornøyd med svaret.

Lykke til med ny jobb og lønnsvekst!

Hilsen Atle

Bla deg gjennom hele Magma nr. 4 2021

)