Magma Utgave 3 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Gry Ljøterud FOTO: Ronja Sagstuen Larsen.

Endringslederen

– Jeg er god til å tegne fjelltopper, og jeg er god til å nå dem. Jeg tror ikke på å starte bestigningen ut fra et detaljert planverk, men er heller tilhenger av finne veien ved å prøve, teste, lære, evaluere og justere underveis, sier Econas styreleder, Maiken Skirstad Mo.

Econas styreleder Maiken Skirstad Mo påstår at det ikke er noen motsetning i å være kommersiell og samtidig opptatt av samfunn og politikk.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen.

Foreningen må endre seg i takt med medlemmenes endrede behov, og behovene vil endre seg stadig raskere. Da er det fint å ha en styreleder som trigges av endring.

Econas styreleder er fersk i styrelederrollen, men har lang fartstid i foreningen. Hun tok over etter Jan Penne i 2020 og har hatt plass i både hovedstyret og representantskapet og vært aktiv i lokallag. Hun har deltatt på utallige seminarer og samlinger og er over gjennomsnittet engasjert i foreningens utvikling.

Kommersielt organisasjonsmenneske

Det er muligens ikke fagforening og organisasjonsarbeid man tenker at en økonom som er svært kommersielt anlagt, velger å bruke fritiden på. Skirstad Mo har alltid hatt lederjobber innen forbruker- og handelsnæringen, og hun legger ikke skjul på sin utpregede kommersielle tankegang. Hun påstår at det ikke er noen motsetning i å være kommersiell og samtidig opptatt av samfunn og politikk.

– Tvert om, politikken påvirker jo det kommersielle handlingsrommet, og Econa ønsker å påvirke politikken. Så det er som hånd i hanske, det, mener Skirstad Mo.

I tillegg mener hun verdien av å engasjere seg i foreningsarbeid er at det gir masse glede og nytte for den enkelte, og hun definerer organisasjonsmennesker på denne måten:

– Jeg tror på det å kjempe sammen for å få til noe. Det er nettopp det som definerer organisasjonsmennesker, mener hun.

Hun understreker at fagforeninger er viktige for velferd, og at det er det verdiskapende næringslivet som er grunnstenen i velferdssamfunnet. Hovedvekten av Econas medlemmer er ledere og jobber i privat sektor. Derfor står Econa i en spesiell situasjon når foreningen skal ivareta arbeidstakernes behov for vern og samtidig sørge for arbeidslivets behov for fleksibilitet, fastslår Skirstad Mo.

Butikkjobb

Skirstad Mo definerer seg som utålmodig av natur, hun har ambisjoner og er resultatdrevet. Folk som er fornøyd med status quo, kan oppleve henne som slitsom og kravstor, tror hun. Når hun hører utsagnet «jeg ser ikke poenget med å endre for å endre», da forstår hun at hennes tid og energi kan brukes bedre andre steder. Hun mener at alt kan forbedres, og hun drives av muligheten til å forenkle, fornye og utvikle.

Når hun ikke er i telefon med Econas leder eller i Teams-møte med resten av styret, jobber hun som administrerende direktør i Christiania Belysning. Butikkjeden står midt i digitaliseringen av varehandelen og er i endring. Hun bruker flesteparten av døgnets timer på å tenke ut nye ideer eller nye måter å løse oppgaver på. «Nå har jeg tenkt litt, har du fem minutter» – er en setning de ansatte ofte blir møtt med når sjefen ringer.

– Jeg tenker gjerne alene én time, men etter det må jeg si det til noen. Derfor plager jeg folk støtt og stadig med nye ideer, innrømmer hun.

Hun går inn for å forstå detaljene, men bruker svært liten tid på å legge detaljerte planer. Heller hypoteser som testes kontinuerlig.

– Hvilket preg vil du sette på Econa?

– Jeg takket ja til å bli styreleder fordi oppdraget var å styrke foreningen og tilpasse foreningen etter medlemmenes endrede behov. Econa slik den er nå, er en forening som det var lett å takke ja til, slår hun fast.

Econa har lang historikk og sterke tradisjoner, og de skal vi ta vare på. Spørsmålet er hvordan foreningen samtidig skal tilpasses neste generasjons arbeidsliv. Skirstad Mo mener Econa i større grad har vært en alumniforening for dem som har tatt samme utdanning, og for gode bankavtaler. Alt dette er fremdeles viktig, mener Skirstad Mo, men hun understreker at hun ønsker at foreningen skal være så mye mer. Hun vil stå på for at foreningen skal bidra til å skape et bedre arbeidsliv for den enkelte økonom, for økonomer som yrkesgruppe og i samfunnet generelt. Vi skal være modige, og vi skal være proaktive, lover hun.

– Jeg tror arbeidstakerorganisasjoner og Econa vil stå sterkt i vår tid. Vi kan velge hvor stort fotavtrykk vi vil sette i samfunnet rundt oss.

Fjerne blåruss-stempel

Viktige fanesaker er tydelighet i offentlig debatt i saker der økonomenes kompetanse ligger til grunn, og å snakke høyt om økonomens verdiskaping i samfunns- og næringsliv. Ikke minst vil hun fjerne blårusstempelet som ofte trekkes frem i samme åndedrag som man nevner ordet økonom.

– Folk forstår at vi har lærere, jurister, teknologer, men økonomer har fått stempel på seg for at de ofte ikke forstår oppgavene de er blitt satt til å forvalte, og at de bare kan regne på tall. Dette er en feilslutning på flere plan. Økonomer er svært nyttige for samfunnet og har en kompetanse som er helt nødvendig i alle virksomheter, og ikke minst i offentlig sektor. De sørger for kontroll, oversikt og god utnyttelse av ressurser. Vi trenger økonomer for å kommersialisere gode ideer, understreker styrelederen.

Og når vi er inne på hvor viktig økonomi er for samfunnet, starter det på det personlige plan. Hun brenner for faget økonomi, og som tidligere økonomitrener i Econas prosjekt «Økonomiglede» vet hun hvorfor ungdom bør få mer kunnskap om å tjene og bruke egne penger. Men ikke bare ungdom, flere kvinner må også ta i bruk de mulighetene som finnes for å få kontroll over egen økonomi.

– Flere menn enn kvinner er opptatt av egen økonomi. Dette handler ikke om evner eller nødvendigvis hva man kan, men om kultur, hva som blir ansett som kvinnelig og mannlig. Jeg tror det er flere kvinner enn menn som tror de ikke kan økonomi, og derfor ikke liker å snakke om det. Alle behøver ikke jobbe med det, men alle bør ha muligheten til å kunne nok til å ta gode valg. Det er fortsatt flere gutter enn jenter som studerer økonomi – derfor heier jeg på flere jenter som søker seg til økonomiutdanningen, sier Skirstad Mo.

Frykt på vei ut

Som mangeårig leder brenner hun også for faget ledelse og mener foreningen har en viktig rolle i å utøve godt lederskap. Hun mener mange ledere i praksis ikke leder, men kun driver administrasjon.

– Ledelse som fag er det feltet jeg oppdaterer og utvikler meg mest på. Ledelse handler om det enkle, men også det vanskeligste, det å få folka til å være med på reisen, opp på fjelltoppen, og ikke fordi de må, men fordi de har lyst.

Hun opplever at det skjer store endringer innen ledelsen av større og mindre selskaper. Ledelse basert på frykt og internkonkurranse blir mindre populært og forsvinner nok mye med den eldre generasjonen ledere, håper styrelederen.

– Når jeg snakker med studenter, hører jeg at de har en helt annen holdning til ledelse enn det jeg hadde da jeg var student. De spør meg hvordan jeg klarer å motivere, og hvordan jeg jobber med å finne riktige og gode arbeidsoppgaver til den enkelte medarbeider. Da jeg var ung trainee i Orkla, handlet det om hva vi unge måtte gjøre for å jobbe oss oppover og å bli sett av lederne. Nå spør studentene meg om hva jeg som toppleder gjør for å få de motiverte medarbeiderne.

Skirstad Mo tror at yngre ledere vil tilføre ledelsesfaget andre verdier enn de man så tidligere. Hun tror en kulturendring vil komme som et resultat av at selskaper i digitaliseringens tidsalder trenger mer kreativitet, innovasjon og fornying. For å få medarbeidere som tør å tenke utenfor boksen, og som tør å prøve å feile, er vi nødt til å ha en sunn kultur som er preget av psykologisk trygghet, mener hun.

Maiken Skirstad Mo tenker ofte ut nye ideer alene. Men etter en times tid må hun si det til noen.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Forening med 50 000 medlemmer

Foreningen rundet 25 000 medlemmer i 2020. Men styrelederen er ambisiøs på foreningens vegne og mener det er innen rekkevidde å nå et medlemstall på 50 000.

– Det viktigste er ikke hvor mange vi blir, men at vi blir så relevante for økonomer med høyere utdanning at de vil velge oss. Det er også slik at jeg tror flere vil organisere seg fremover når arbeidsmarkedet blir mer uforutsigbart. Å være best på medlemsnytte for økonomer er nøkkelen til å lykkes med dette, sier Skirstad Mo.

– Som styreleder er min hovedoppgave å hjelpe administrasjonen fremover. Jeg er god til å sette tydelige mål og til å prioritere. Og så er jeg god til å heie. Det handler om å bygge tro på egne evner og vise tillit til at organisasjonen kan få det til, og da er det mulig å nå den berømte fjelltoppen, avslutter styrelederen.

Maiken Skirstad Mo (47)

Styreleder i Econa

Stilling: administrerende direktør i Christiania Belysning

Bosted: Oslo

Sivilstand: gift, to barn (16, 18 år)

Utdanning: Bachelorgrad ved Warwick University, England; Mastergrad ved College d’Europe i Bruges, Belgia 1997

 

Bla deg gjennom hele Magma nr. 3 2021

)