Ønsker du å abonnere på Magma?

Med et eget abonnement på Magma får du faglig oppdatering direkte hjem i posten. Papir er fremdeles den foretrukne form når fagartikler skal leses og studeres.

Bestill abonnement

Et helårsabonnement koster 1590 kr. Du kan lese mer om faktura og løpetid under abonnementsbetingelser.

Du kan bestille abonnement ved å sende oss en e-post med følgende informasjon:

  • Navn, gateadresse, postnummer og -sted, og land
  • Mobilnummer
  • E-postadresse
  • Eventuell annen fakturaadresse

Derfor bør du abonnere på Magma

Magma dekker en rekke tema basert på hovedkategoriene i den økonomisk-administrative utdannelsen. I tillegg får man oppdatering innen arbeids- og forretningsjuss.

I Magma publiseres også aktuelle fag- og forskningsnyheter. I løpet av Magmas 14 første år har mer enn 700 ulike bidragsytere blitt publisert i Magma, i et spenn fra studenter, forskere, næringslivstopper og politikere. Nasjonale som internasjonale.

Abonnementbetingelser

Bestiller du papirabonnement vil ditt abonnement løpe fra og med neste utgave av Magma og du vil motta faktura for dette og de resterende utgavene det inneværende år. Abonnementet vil deretter faktureres årlig. Abonnementet løper til det er sagt opp.

Adresseendring

Medlemmer av Econa

Alle medlemmer av Econa mottar hver papirutgave av Magma. Som medlem av Econa kan du holde din adresse og kontaktinformasjon oppdatert her.
Husk at du finner ditt medlemsnummer på baksiden/adressefeltet av Magma.

Vanlige abonnenter

Adresseendring kan sendes til Econas administrasjon. Inkluder kundenummer i e-posten. Dette finner du på baksiden/adressefeltet av hver utgave av Magma.