Magma Utgave 7 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: FOTO:

Spørsmål og svar: plikter og rettigheter under sykemelding

Jeg er sykemeldt og arbeidsgiver har innkalt meg til et møte. Har jeg plikt til å møte opp?

Marianne Kringlebotn, advokat og forhandlingssjef i Econa

Foto: Julie Hrnčířová

Når du blir sykemeldt, plikter arbeidsgiver å sørge for at du får kontinuerlig oppfølging. Du plikter å medvirke til oppfølgingen.

Her er det du kan forvente av oppfølging hvis du blir sykemeldt over tid: 

Oppfølgingsplan innen fire uker. Arbeidsgiver skal i samråd med deg som sykemeldt utarbeide en oppfølgingsplan med fokus på hva som skal til for at du helt eller delvis kan komme tilbake i jobb. 

Dialogmøte innen 7 uker. Arbeidsgiver skal kalle deg inn til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest syv uker etter at du har vært helt borte fra jobben med mindre legen din mener møtet er åpenbart unødvendig. På møtet kan du ha med deg tillitsvalgt eller verneombud. Econas advokater kan også bistå deg.

Vilkår for din rett til sykepenger vurderes etter 8 ukers sykmelding. For at du fortsatt skal ha rett til sykepenger etter åtte ukers sykemelding, er det etter folketrygdloven et krav om at du prøver deg i arbeidsrelatert aktivitet. NAV kan gi unntak ved tungtveiende medisinske årsaker eller hvis arbeidsgiver kan dokumentere at tilrettelegging ikke er mulig.  

Deltakelse på dialogmøte arrangert av NAV etter senest 26 uker. NAV skal innkalle til dette møtet. Her skal man vurdere hvilke muligheter som foreligger på jobben og hvilke alternativer som kan være aktuelle for deg som sykmeldt ut fra en helsemessig vurdering. Arbeidsgiver skal sørge for at oppdatert plan sendes NAV senest en uke før dialogmøtet jfr. folketrygdloven. 

Et tredje dialogmøte ved behov. Du som sykemeldt, legen som har sykemeldt deg, arbeidsgiveren din eller NAV kan ved behov be om at NAV innkaller til et tredje dialogmøte mellom deg og arbeidsgiver. Senest innen ett år, som er maksimal tid for sykepenger, skal NAV på ny vurdere rettighetene dine og eventuelle behov for arbeidsrettede tiltak.

Så svaret på spørsmålet ditt er: ja, du må møte arbeidsgiver selv om du er sykemeldt.

Bla deg gjennom hele Magma nr. 7