Magma Utgave 7 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Ronja Sagstuen Larsen FOTO: Ronja Sagstuen Larsen

Ingen kunnskap fra sprayboks: Agnes Bergo

- Jeg har alltid vært opptatt av å se mulighetene, ta utfordringene og gjøre en god jobb. Det beste er å få en oppgave som ligger utenfor komfortsonen. Da jobber jeg knallhardt.

PENGERÅD Agnes Bergo har i snart 40 år gitt pengeråd til nordmenn gjennom sitt selskap Pengedoktoren. I tillegg har hun vært gjesteforeleser for NHH og Regnskaps Norge, og tilknyttet Huseierne som økonomisk rådgiver for deres medlemmer. Hun har skrevet sju fagbøker og et stort antall artikler om privatøkonomiske tema.

Om å endre loven 

Jeg jobbet som soussjef i en bank på 1980-tallet. Vi var de første som startet med pengemarkedsfond i Norge. Jeg kom fra jobben som aksjemegler i USA og var vant til å forholde meg til en profesjonell og strengt regulert bransje. Slik var det ikke i Norge den gangen. Det var ingen egne skatteregler for fond – pengemarkedsfond skulle beskattes som aksjeselskap. Det medførte at fondet ikke betalte renter til innskyterne, men utbytte. Og skattereglene for utbytte er kompliserte. Da fikk jeg være med på å endre lovverket. Det var veldig spennende! 

Pengedoktoren og endringer 

Det var under arbeidet med dette at jeg skjønte hvor lite både folk flest og politikere kunne om skatt. Da tenkte jeg: Hjelpe meg, dette kan jeg jo leve av! Så måtte jeg velge – skulle jeg fortsette i den trygge bankjobben eller kapitalisere på egen kunnskap og starte for meg selv? Slik ble Pengedoktoren født. 

Økonomisk rådgivning er å finne ut hvordan man kan bruke penger slik at livet blir best mulig. Siden alle er forskjellige, må rådgivningen være individuell. Tillit er avgjørende. Jeg valgte å bygge tillit ved å være uavhengig av bransjen. Pengedoktoren har vært Norges eneste uavhengige økonomiske rådgiver og har levd utelukkende på timebetaling fra kunder. 

Siden jeg startet, har folks økonomiske behov og holdninger endret seg veldig. Da jeg startet Pengedoktoren, var den typiske nesten-pensjonisten så å si gjeldfri. Slik er det ikke i dag. Etter nesten 20 år med altfor lav rente ser jeg nesten-pensjonister med både 7, 8 og 9 millioner i gjeld. Jeg er redd dette vil få store konsekvenser for veldig mange fremover. 

Om formidling og rådgivning 

Privatøkonomi er ikke lett. Derfor blir jeg oppgitt over lettvintheter og banaliteter fra forbrukerøkonomer som skal selge arbeidsgivers produkter. De nye «finfluencerne» er enda verre. Nivået er urovekkende lavt. 

Økonomisk rådgivning handler ikke om hvordan man blir rik på et år, investering i kryptovaluta eller hvor man får laveste pris på bleier. Hvis du skal leve av økonomisk rådgivning, må du kunne faget til bunns. Det finnes ingen kvikkfiks for pensjon, skatt og investeringer. Man må investere tid og krefter i å sette seg inn i stoffet. Men det blir for krevende for mange. De vil heller ha kunnskap på sprayboks. 

Kunnskap om økonomi gir makt. Dessverre fins det mange eksempler på økonomiske rådgivere og finansinstitusjoner som har brukt denne makten til å lure andre. Jeg har flere ganger gått ut i media og vist eksempler på regelrett lureri. Det er klart at slikt kan provosere. Mine tøffe posisjoner har ofte medført tøffe reaksjoner. Det må man tåle. Jeg er stolt av det jeg har gjort. 

Bla deg gjennom hele Magma nr. 7

)