Magma Utgave 7 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Kristin Engebretsen FOTO:

Akademia må henge med i den digitale utviklingen

Samfunnet og arbeidslivet blir raskt mer digitalisert, og digitale hjelpemidler har blitt en stor del av hverdagen. Men utdanningen ligger langt bak og følger ikke etter i samme tempo. Hva skal til for å tette gapet mellom den digitale utviklingen i arbeidslivet og (ikke-)utviklingen i utdanningen vår? 

Foto: Wes Hicks/Unsplash

Gapet mellom digitalisering i arbeidslivet og i utdanningen 

KRISTIN ENGEBRETSEN er første års masterstudent ved NHH og medlem av Studentutvalget.

Foto: Julie Hrnčířová

Da jeg stod som førsteklassing ved universitet, møtte jeg eksamen for hånd, skrivebok og tavle. Det en førsteklassing på grunnskolen møter, er smarttavler og nettbrett. Det er et paradoks at barn som går ut av grunnskolen, har hatt en mer digital studiehverdag enn oss studenter. 

Det jeg savner i undervisningen, er oppdaterte og digitale løsninger som vil gjøre oss klare for det som møter oss i arbeidslivet. Den teknologiske utviklingen som har skjedd i arbeidslivet, har på ingen måte nådd utdanningen vår. Hvorfor er det slik? Hva skal til for å tette det teknologiske gapet mellom arbeidslivet og utdanningen vår? 

Tre råd for økt digitalisering i utdanningen 

For det første må vi ha innføring i programvarer og digitale verktøy som arbeidslivet etterspør. Arbeidslivet etterspør studenter som behersker digitale systemer og kan bruke digitale verktøy. Jeg tror de som går ut etter femårig utdanning i økonomi og administrasjon, kan masse teori, men vi trenger mer praksis i undervisningen. Jeg er heldig og har en relevant jobb ved siden av studiene, men første dag på jobb hørte jeg uttrykk som pivottabell, CRM og lean. De var nesten fremmede for meg. Jeg skulle ønske vi lærte mer om anvendelse av teorien, og at vi ikke bare pugget begreper og metoder. Dette er uttrykk som vil bli en del av hverdagen til alle studenter innen økonomi. Derfor må undervisningen forberede oss på denne hverdagen. 

Vi må tenke nytt rundt den tradisjonelle undervisningsformen, blant annet ved å involvere studentene mer.

For det andre skulle jeg ønske at så enkle programvarer som Excel ble en del av min studiehverdag. Min fremtidig arbeidsplass vil ta som en selvfølge at jeg behersker programmet godt ved oppstart. Hadde vi fått bedre Excel-undervisning, tror jeg flere fag hadde vært både mer effektive og lærerike. Selv med den lille kjennskapen jeg har til Excel, har jeg forstått hvor stort potensial det er i programmet. Jeg skulle ønske jeg fikk muligheten til å lære mer, men den eneste måten vi studenter kan lære oss dette på, er ved å ta kurs på fritiden. Er det ikke utdanningsinstitusjonenes jobb å ruste oss for arbeidslivet? 

For det tredje er jeg sikker på at økt digitalisering i utdanningen ville gjort oss mer effektive og klare for fremtidens arbeidsmarked. Slik utviklingen har vært i arbeidslivet, blir digitale verktøy og programvarer brukt for effektivisering og for å få en enklere hverdag. Jeg synes fremdeles det er viktig med tilstrekkelig teoriundervisning, men vi må også omsette teori i praktiske løsninger. Vi må tenke nytt rundt den tradisjonelle undervisningsformen, blant annet ved å involvere studentene mer. Det er ofte snakk om at vi må forbedre undervisningskvaliteten. Da vil jeg si at digitalisering er veien å gå. Det vil være med på å styrke studentene arbeidsrelevans, og i fremtiden er det disse utfordringene vi må være klare for. 

På vei mot forbedring? 

Etter jeg begynte på master, har undervisningen heldigvis blitt mer digital. Det har vært en overgang fra kritt-tavle til smarttavle, og dette er et steg i riktig retning. En digital tavle åpner opp for så mange muligheter i undervisningen: Foreleser kan tegne oppå digitale bilder, lagre notatene fra timen og legge det ut på Canvas. Digitaliseringen åpner for mye mer kreativitet enn hvitt kritt. 

Jeg tror løsningen er en digitaliseringsstrategi for høyere utdanning. Gjennom denne strategien skal det bli lik kvalitet ved alle studiestedene, og alle studiestedene får konkrete mål å strekke seg etter. Digitalisering blir bare viktigere og viktigere, og det er dette fremtidens arbeidsplasser vil etterspørre. Derfor må strategien utarbeides med et mål om at studentene skal være mest mulig relevante og ha den mest oppdaterte kunnskapen for bruk i arbeidslivet. Det er viktig at digitaliseringen er i takt med det næringslivet ønsker, ikke hva som er lettest eller billigst for utdanningsinstitusjonene. Kun da blir vi økonomistudenter rustet for arbeidslivet. 

Bla deg gjennom hele Magma nr. 7

)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.