Magma Utgave 6 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Anniken Aarrestad FOTO:

Her vil ferske økonomer jobbe

Økonomistudentene er ganske samstemte i at finansbransjen er mest attraktiv når de skal velge den første jobben, viser både Econas studentundersøkelse og Academic Works undersøkelse om hvilke arbeidsplasser studentene vurderer som de mest attraktive.

Google

Foto: Alex Dudar on Unsplash

Unge økonomer er svært attraktive i arbeidsmarkedet, viser ferske tall fra Econas årlige studentundersøkelse. Det vet studentene å utnytte. Selv om det finnes mange av dem, stiller økonomistudentene høye krav til bedriftene og har tydelige ønsker om hvor de vil jobbe. Etter å ha knivet om førsteplassen på marginen i flere år stikker bank-, finans‑ og forsikringsbransjen i år av med en noe mer overlegen seier. Hele tre av fire menn, og hver andre kvinne, ønsker å jobbe i denne bransjen, viser undersøkelsen.

Som et apropos kan man reflektere over at NRK-serien Exit, som gir innblikk i de mørke sidene ved Oslos finansmiljø, ikke ser ut til å ha avskrekket norske økonomistudenter.

Konsulentbransjen mer populær gjennom studieløpet 

Som nummer to i rekka på ønskelista kommer jobb i konsulentbransjen: Nærmere seks av ti økonomistudenter ønsker å jobbe i denne bransjen. Likevel er også andelen menn med dette ønsket høyere enn hos kvinnene, med en differanse på 14 prosentpoeng. Imidlertid er forskjellen enda større mellom første- og femteårsstudenter. Kun i overkant av 40 prosent førsteårsstudenter, mot nærmere 70 prosent femteårsstudenter, ønsker å jobbe i denne bransjen. Dette kan skyldes at ferske studenter ikke ennå er spesielt kjent med nettopp konsulentbransjen. Imidlertid kan det se ut til at bedriftene klarer å markedsføre seg godt gjennom studieløpet, og følgelig klarer å gjøre konsulentbransjen til en svært attraktiv arbeidsplass for avgangsstudentene.

Kvinner, mennesker og kommunikasjon 

Anniken Aarrestad

FÆRRE VIL MARKEDSFØRE. Annikken Aarrestad har gjort et dypdykk i studentundersøkelsen. Av funnene ser hun at markedsfø-ring har falt i popularitet.

Foto: Sondre Harr

Nederst på pallen kommer jobber innenfor økonomistyring. Likevel vil nærmere halvparten av økonomistudentene jobbe med dette fagfeltet. Imidlertid ønsker også flere menn enn kvinner å jobbe med økonomistyring. 

Bransjer som omhandler mennesker, kommunikasjon og markedsføring, er derimot mer populære blant kvinnene. Plasseringen til disse bransjene faller imidlertid fra første- til femteårsstudenter. Dette gjelder spesielt for markedsføring, hvor vi ser en nedgang på hele 22prosentpoeng. Kanskje har markedsføringsbransjen ironisk nok et forbedringspotensial i å markedsføre seg selv mot økonomistudentene.? 

De mest attraktive arbeidsgiverne 

I september offentliggjorde rekrutterings- og bemanningsbyrået Academic Work lista over de 20 mest attraktive arbeidsgiverne for unge økonomer. Lista består blant annet av bankene SpareBank1 og DNB samt store konsulenthus som PwC, Sopra Steria, EY og BDO.

Selv om Google stikker av med førsteplassen, kommer det likevel tydelig frem at økonomistudentene i stor grad ønsker å jobbe med norsk industri og forretningsvirksomhet. Vipps, Tine, Finn.no, Aker Solutions, Orkla, Kongsberg Gruppen, NorgesGruppen, DNV og Equinor er alle selskaper som er å se på lista. Dette er betryggende, ettersom norske arbeidsgivere trenger kloke økonomer for å sikre et levedyktig næringsliv i fremtiden.

Nederst på pallen kommer jobber innenfor økonomi-styring. Likevel vil nærmere halvparten av økonomistudentene jobbe med dette fagfeltet.

De ti mest attraktive arbeidsgiverne for økonomistudenter:

 1. Google
 2. SpareBank1
 3. Vipps
 4. Tine
 5. Finn.no
 6. Siemens
 7. Forsvaret
 8. PwC
 9. Microsoft
 10. Aker Solutions
 11. Orkla
 12. Sopra Steria
 13. BDO
 14. Kongsberg Gruppen
 15. SINTEF
 16. DNB
 17. NorgesGruppen
 18. DNV
 19. EY
 20. Equinor

Les hele Magma 6/21

)