Magma Utgave 5 2022 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: FOTO:

Bør jeg fortelle hva jeg tjener? Econas eksperter svarer

Det er mange arbeidsplasser der prat om lønn er hemmelig. Hvordan blir det å forhandle lønn når jeg ikke vet hva mine kolleger tjener?

Per Christian Rogdar: advokat, leder Econa Arbeidsliv. Svarer på spørsmål om arbeidsliv og juss.

Foto: Julie Hrnčířová

Atle Kolbeinstveit: Statsviter og samfunnsøkonom, analytiker Lønn, lønnssamtale.

Foto: Julie Hrncirova

Kristin Ølberg: Master of Management, fagansvarlig karriere. Karriere, jobbskifte, motivasjon, ny i arbeidslivet

Foto: Julie Hrnčířová

Nina Riibe Siviløkonom, administrerende direktør Ledelse

Foto: Julie Hrnčířová

Her er Econas eksperter som  svarer på dine spørsmål.  Send inn til magma@econa.no.

Selvsagt kan du snakke om lønn med en kollega, men spørsmålet er om det er fornuftig. Man bruker en stor del av livet på jobb. Det er med andre ord viktig å selv ta ansvar for å ha det bra på jobben. Lønn er et ømtålig tema. Ofte tar medlemmene kontakt der åpenhet om lønn har gitt grunnlag for et dårligere arbeidsmiljø og demotivasjon.  

På den annen side er kollegenes lønn nyttig informasjon du kan ha med deg i lønnsforhandlinger. Spørsmålet er vel heller om du og din kollega vil tåle lønnsforskjeller som dere ikke nødvendigvis ser den åpenbare begrunnelsen i? Gjør dere det kan det være fruktbart å snakke om lønn.  

Har du personalansvar er det viktig å ha et system som tåler lyset, hvis noen av de ansatte stiller spørsmål om lønnssettingen.  

Bør jeg diskutere lønn med en venn eller familie? 

Det er i utgangspunktet helt uproblematisk, men også her bør dere tåle forskjeller som kan framstå som urimelige. Lønnsforskjeller som fremstår ubegrunnede kan fort gå utover motivasjonen. Resultater i jobben er tross alt viktigst for å oppnå høyere lønn og muligheter i karrieren.  

Har du fått et jobbtilbud er det lurt å høre med flere før du godtar. Husk at alle medlemmer kan avtale et kvarter med lønnsrådgiving på Econas hjemmesider. I tillegg kan du få god nytte av Econas lønnskalkulator.  

Kan jeg snakke om lønn i jobbintervju? 

Nei, er det korte svaret. Men, som arbeidsgiver kan du godt signalisere hvordan du legger deg i forhold til markedet. Bruk Econas lønnsstatistikk som grunnlag. Presiserer du ansvarsnivå og betingelser i intervjuet har du god støtte i statistikken for å sette riktig lønnsnivå.  

Hilsen Atle Øvrebotten Kolbeinstveit, fagansvarlig for arbeidsmarked og analytiker i Econa.

Lederes vurderinger av lønn og lønnsutvikling

Alle som har personalansvar og som gjennomfører lønnssamtaler bør ta utgangspunkt i at deres ansatte snakker sammen om hva de tjener og hvor store lønnstillegg de får. Det stiller store krav til deg som arbeidsgivers representant at vurderingene av lønn og lønnstillegget må være gode.

Dersom du som ansatt er rimelig fornøyd med din lønn og lønnsutviklingen og i tillegg har et lønnsnivå som er i tråd med relevante statistikker, så vil jeg ikke anbefale å ukritisk dele lønnsinformasjon eller forhøre meg med kolleger om hva de tjener. Dette fordi det er en fare for at informasjonen du får kan gi mer frustrasjon enn den sannsynligvis vil gi av nytteverdi.

I motsatt fall, dersom du over tid er misfornøyd enten med lønnsnivå eller de årlige lønnsreguleringene og i tillegg opplever at arbeidsgiver ikke følger relevante lønnsstatistikker, da kan det være gode grunner til å snakke om lønn med kollegaer. Dette vil kunne gi deg en pekepinn på om du har urealistiske forventninger. Eller om du rett og slett jobber hos en arbeidsgiver som ikke anerkjenner innsatsen din, de resultatene du oppnår, eller som mener det er andre grunner for å ikke å tilby deg det som er markedslønn.

Hilsen Per Christian Rogdar, advokat og leder av Econa Arbeidsliv.

)