Magma Utgave 5 2022 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: FOTO:

Hvordan er det nå med individuell pensjonssparing?

Det er mange måter å spare til pensjon på. Det finnes egne skatteregler for produkter som binder midlene til pensjonsalderen, og som gir skatteutsettelse og noe skattefordel.

MANGE VARIANTER Det fins mange mulige måter å spare til egen pensjon.

Foto: Thought Catalog, Unsplash

Sissel Rødevand er utdannet aktuar og er partner i Actecan AS. Hun har erfaring fra forsikringsbransjen tilbake til 1988 og har deltatt i en rekke utvalg knyttet til utformingen av pensjonssystemet. Hun har bred erfaring med både utredninger og analyser innenfor pensjon, spesielt innnefor privat tjenestepensjon.

Foto: Ronja Slagstuen Larsen

Såkalt individuell pensjonssparing innenfor skattereglene, også kalt IPS, er sparing du selv kan foreta til alderspensjon. Denne pensjonen kommer da i tillegg til folketrygd, tjenestepensjon (pensjon fra arbeidsgiver) og eventuelt AFP (også avhengig av arbeidsgiver).

Innbetalingsbeløp, skatt med mer

Du kan betale inntil 15 000 kroner i året til denne ordningen. Du får skattefradrag for innbetalingen på alminnelig inntekt, og du skatter av utbetalingen som for alminnelig inntekt. Du betaler ikke formuesskatt av pensjonskapitalen.

Det du maksimalt kan spare i skatt hvert år, er dermed 3 300 kroner (foruten eventuell spart formuesskatt). For å vise hva du kan spare i skatteutsettelse, er det laget et eksempel i boksen.

Det er ikke mulig å gjenkjøpe en IPS, det vil si at du ikke kan få ut pengene når du vil, og du kan heller ikke pantsette pensjonskapitalen.

Diskusjonen om behovet og grensene for individuell sparing til pensjon har historisk vært en politisk boomerang. Siste endring var nå i 2022. Før nyttår 2021 var den maksimale grensen 40 000 kroner. Grensen ble satt ned til 15 000 kroner fra og med 2022.

Produktet kan sies å være uforutsigbart når det gjelder regler for fremtidig innbetaling, men de reglene som gjelder på tidspunktet for innbetaling, vil alltid gjelde for de innbetalte pengene.

Diverse produktegenskaper

Hvis du dør før all kapitalen er utbetalt, går kapitalen til barn og eventuell ektefelle/samboer som årlig pensjon, etter samme regler som i innskuddspensjon.

Pengene er låst til du er 62 år, og må utbetales årlig over en periode minst frem til fylte 80 år. Pensjonsleverandørene har ikke lov til å tilby livsvarig utbetaling i en IPS-ordning.

Du kan få tilknyttet premiefritak ved uførhet, det vil si at om du blir ufør, betaler pensjonsinnretningen fortsatt sparing.

Du kan også tilknytte uførepensjon, men du kan ikke tilknytte etterlattepensjon.

Grensen på innskudd på 15 000 kroner gjelder ikke bare innskuddet, men også eventuelle kostnader og tilleggsdekninger, som nevnt over.

Du kan ikke overføre IPS til egen pensjonskonto tilknyttet innskuddspensjon. Årsaken til dette er at det er forskjellige skatteregler for IPS og innskuddspensjon.

Eksempel

Du innbetaler 15 000 kroner til IPS. Da sparer du 3 300 kroner i skatt.

For enkelhets skyld antas det ingen avkastning, så kapitalen ved 67 år er også på 15 000 kroner. Skatten på utbetalingen blir også på 3 300 kroner. Men jo lengre tid det har gått siden innbetalingen, jo mindre verdt er skatten på utbetalingstidspunktet på grunn av inflasjon og lønnsvekst. Dersom det antas en lønnsvekst (G-vekst) på 2 prosent årlig, vil du kunne få følgende resultat, avhengig av hvor gammel du er nå:

 • 20 år i dag: Verdien av skatten ved 67 år er kr 1 300 i dagens kroneverdi
 • 40 år i dag: Verdien av skatten ved 67 år er kr 1 900 i dagens kroneverdi
 • 60 år i dag: Verdien av skatten ved 67 år er kr 2 900 i dagens kroneverdi

Avkastningen får tilsvarende skatteutsettelse for hvert år med avkastning.

Diskusjonen om behovet og grensene for individuell sparing til pensjon har historisk vært en politisk boomerang.

Forvaltning av midlene

Du kan inngå avtale om IPS med:

 • bank
 • livsforsikringsforetak
 • pensjonsforetak
 • verdipapirforetak
 • forvaltningsselskap for verdipapirfond

På finansportalen.no kan du se noen av gebyrene for IPS, men det finnes langt flere varianter (husk å se på «Ny IPS»).

Du kan velge å plassere IPS-en i indeksfond eller forskjellige aktivt forvaltede fond. Du kan også velge grønne fond hos de fleste leverandører.

Bytte av pensjonsleverandør

Du kan flytte en IPS-ordning til en annen leverandør når du vil.

Vurdering av om IPS er noe for deg

Her er noen tips om hva du kan vurdere når du skal se på om IPS er noe for deg:

 • Har du penger å spare?
 • Trenger du høyere pensjon? Se det i sammenheng med andre pensjonsordninger og annen sparing du har.
 •  Vil du binde pengene til 62 år og deretter pensjon til 80 år?
 • Er skattefordelen stor nok? Ønsker du litt mer penger i dag enn senere?
 • Gir det høy nok avkastning (etter kostnader)?
 • Er det muligheter for grønn sparing?
 • Er regelverket forutsigbart nok?
 • Hvordan er IPS sammenlignet med andre spareprodukter?
)