Magma Utgave 5 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Jelena Madic, fagansvarlig bærekraft og mangfold i Econa FOTO:

Hvordan bli en grønn økonom?

Når bærekraft i stadig større grad blir en del av de tradisjonelle økonomifunksjonene, ser vi også nye krav til kompetanse og arbeidsoppgaver blant landets økonomer. Men hvordan blir du en grønn økonom?

– Det er ingen tvil om at den massive innflytelsen bærekraft har på nærings- og arbeidsliv, kommer til å øke. EU står i front og tvinger dette gjennom både i Europa og i Norge. Kunnskap om bærekraft vil gjennomsyre de fleste tradisjonelle økonomifunksjoner innen kort tid, sier administrerende direktør i Econa Nina Riibe. 

Samtidig kan denne endringen virke overveldende for mange – for i jungelen av bærekraftbegreper, nye lovforslag og krav til kunnskap er det lett å gå seg vill. Her kan Econa hjelpe deg. 

Ti prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen 

Econa har derfor gått sammen med Skift og Deloitte og utformet 10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen. Prinsippene er en helhetlig tilnærming til hva grønn omstilling må bety for økonomene, og en klar oppfordring til bedrifter om å forplikte seg til å prioritere området. Alle bedrifter og organisasjoner må rapportere på sentrale bærekraftparametere om kort tid. Det fordrer at virksomheter og økonomer selv klarer å innpasse bærekraft i økonomifunksjonen. De ti prinsippene skal hjelpe til med dette og er ment som retningslinjer for alle virksomheter. 

Økonomene har en sentral rolle 

– Bærekraft har gått fra PowerPoint til regneark. I praksis er det økonomi og regnskap som skal løse informasjonsbehovet i overgangen til den grønne omstillingen, så nå må økonomene ta på seg ledertrøya, oppfordrer Riibe. 

– Derfor er disse prinsippene så viktige for oss og medlemmene. Grønn omstilling endrer økonomirollen i stor grad, og landets økonomer må henge med i utviklingen.  

Riibe forklarer at vi kommer til å se et skille på dem som kan bærekraft, og dem som ikke kan det.  

– Når alt annet rundt oss endres, vil ikke status quo være et godt alternativ. Du kan velge om du vil bli mer eller mindre relevant som økonom for å ta virksomheten inn i det grønne skiftet. Disse ti prinsippene håper jeg kan bidra til at du og bedriften du jobber i, havner i førstnevnte kategori, avslutter Riibe. 

Ønsker din virksomhet å stille seg bak de ti prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen? Les mer, og signer prinsippene på gronneokonomer.no – der finner du også en guide for å komme i gang med bærekraftsarbeidet på din jobb! 

Ti prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen

  1. STYRK KOMPETANSEN PÅ OG EIERSKAPET TIL BÆREKRAFT I ØKONOMIFUNKSJONEN

Vi vil styrke økonomifunksjonens kompetanse på og eierskap til klima og bærekraft ved å synliggjøre sammenhengen mellom finansiell og ikke-finansiell verdiskapning. 

 

  1. SYNLIGGJØR ØKONOMIFUNKSJONENS ROLLE I BÆREKRAFTSARBEIDET

Vi vil synliggjøre økonomenes viktige rolle i det grønne skiftet når det gjelder både risiko og mulighetsrom, og definere roller som skal ha ansvar for å lede endringsarbeidet. Vi vil vurdere modenheten i egen avdeling og gapet mellom dagens situasjon og ønsket resultat, og iverksette tiltak deretter. 

 

  1. INTEGRER BÆREKRAFT I VIRKSOMHETSSTYRINGEN

Vi vil bidra til at klima og bærekraft integreres i virksomhetsstyringen. Vi skal etablere prosesser, KPI-er og rapportering på bærekraftsmål og bidra til at investeringer kanaliseres til områder som gir bærekraftig verdiskapning.

 

  1. RAPPORTER ETTER ANERKJENTE RAMMEVERK

Rapportering etter anerkjente rammeverk bidrar til å strukturere bærekraftrapporteringen og til at resultatene av bærekraftsarbeidet kan sammenlignes og analyseres. Vi vil benytte rammeverk og standarder som er tilpasset behovene til egen virksomhet. 

 

  1. SØRG FOR Å HEVE KVALITETEN PÅ IKKE-FINANSIELL INFORMASJON

Vi erkjenner at våre data som synliggjør ikke-finansiell verdiskapning, kan bli mer fullstendige. Vi vil bruke kompetansen vår til å øke kvalitet og fullstendighet på ikke-finansielle data og informasjon, slik at stadig mer relevant informasjon om virksomheten kan revideres og verifiseres. 

 

  1. SYNLIGGJØR SAMMENHENGEN MELLOM KLIMARISIKO OG FINANSIELL INFORMASJON

Klimarisiko påvirker virksomhetens finansielle rapportering. Vi vil bidra til å gi opplysninger om denne risikoen og effekten på regnskapsmessige verdier. Vi vil også bidra med å beregne potensielle fremtidige finansielle effekter som følge av klimarelaterte risikoer. 

 

  1. STYRK SAMHANDLINGEN MELLOM ØKONOMIFUNKSJONEN OG BÆREKRAFTSANSVARLIGE

Vi vil bidra til økt samhandling og gode arbeidsprosesser som sikrer en konsistent tilnærming til klima og bærekraft. Vi vil bidra til å fjerne eventuelle siloer mellom økonomifunksjonen og bærekraftsansvarlige i virksomheten. 

 

  1. BENYTT ØKONOMIFUNKSJONEN I VERDIKJEDEANALYSER

Leverandører og forbrukere er våre mest sentrale samarbeidspartnere for en bærekraftig virksomhet. Vi vil derfor utnytte økonomens sterke forståelse for investerings- og scenarioanalyse og gjennom analysene få mer innsikt i hvordan våre verdikjeder påvirker natur og klima. 

 

  1. BENYTT ØKONOMENS KUNNSKAP I EU-TAKSONOMIEN

EU-taksonomien for bærekraftige aktiviteter og tilhørende måltall vil påvirke virksomhetens finansieringsmuligheter. Vi vil bruke økonomifunksjonens forståelse for regnskapsspråk og investeringsanalyser for å sikre en god risikovurdering og tilpasning til nye rapporteringskrav i selskapet. 

 

  1. STYRK KOMMUNIKASJONEN MOT INVESTORER OG FINANSIELLE INSTITUSJONER

Vi vil etablere en sterkere kobling mellom økonomifunksjonens bærekraftsarbeid og ansvarlige for kontakt med eiere og investorer. Vi vil lage en kobling mellom klima- og bærekraftrisiko, ikke-finansiell og finansiell rapportering og det som kommuniseres til virksomhetenes eiere. 

 

Bla deg gjennom hele Magma nr. 5

)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.