Magma Utgave 5 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: FOTO: Julie Hrncirova

Hjelp – jeg blir forbigått av dem som er yngre enn meg

Det har gått noen år siden jeg var ferdig med studiene, og jeg føler nå at karrieren går litt i stå. Jeg har blitt forbigått av yngre med betydelig mindre arbeidserfaring enn meg flere ganger, noe jeg opplever som tungt og urettferdig. Videre føler jeg ikke at jeg får ut mitt potensial, og jeg kjeder meg ofte på jobb. Jeg har begynt å tenke at jeg kanskje må endre kurs for karrieren min, men hvordan gjør jeg det? 

Hilsen ung mann med dårlig magefølelse, 35 år 

Hei, ung mann med dårlig magefølelse 

Kristin Ølberg

Kristin Ølberg: Master of Management, fagansvarlig karriere. Karriere, jobbskifte, motivasjon, ny i arbeidslivet

Foto: Julie Hrncirova

Jeg får dette spørsmålet ofte i mine samtaler med våre medlemmer. De opplever det som usikkert og krevende å ta de riktige jobbvalgene, spesielt når de vurderer et karriereskifte. 

I første omgang kan det være smart å bli bevisst på dine preferanser i jobben du gjør. Ta utgangspunkt i den jobben du har i dag, og de ulike arbeidsoppgavene du utfører der. Ta for deg en uke på jobb, og tenk over følgende fire spørsmål: 

  • Hva slags oppgaver utfører du, og hvor mye tid bruker du typisk på hver av dem? 
  • Hva liker du best med jobben du har i dag? 
  • Hvilke oppgaver liker du best og dårligst? 
  • Hva ønsker du å endre? 

Svarene du kommer frem til, vil gjøre det enklere for deg å navigere frem til hvilke typer stillinger som passer med dine preferanser, og dermed få en indikasjon på hvilke typer stillinger som kan passe for deg, og som gjør at du får ut mer av ditt potensial. 

Verdier som kompass i usikkert farvann 

I tillegg til å se på hva du foretrekker av oppgaver, kan det også være smart å gå i seg selv og se på dine verdier. Verdiene dine fungerer som et indre kompass og kan dermed være en viktig faktor ved valg av videre karrierevei. Forskning viser at når du arbeider med oppgaver som er i tråd med dine verdier, øker produktiviteten din, mens dersom du utfører oppgaver på tvers av verdiene dine, vil du tappes for energi. Du bør dermed jobbe med å bli bevisst egne verdier. Dette kan du gjøre ved å skrive ned hva som er viktig for deg i livet, og hvorfor det er akkurat disse tingene som er viktige. 

Etter hver arbeidsuke kan du spørre deg selv: Er jeg fornøyd med hvordan denne uken har vært, og ville jeg gjort det samme hvis jeg hadde hatt muligheten? I disse svarene finner du verdiene dine. Er du er i tvil om hvorvidt du gjør det riktige, justerer du på dagens situasjon og gjør omprioriteringer. 

For å styre karrieren din i riktig retning må du dermed gå i deg selv og se på egne preferanser og verdier. Det er ofte lett å ta valg basert på hva vi føler omgivelsene forventer av oss, men dette kan gjøre det vanskelig å lykkes på sikt. 

Hvordan identifisere egne verdier 

  • Avslutt arbeidsuken, og spør deg selv: Hva ville jeg gjort annerledes? 
  • Tenk deg at du er 90 år og tenker tilbake. Hva ville du vært stolt av? 

Lykke til videre med din karriere- og jobbutvikling! 

Hilsen Kristin 

Bla deg gjennom hele Magma nr. 5

)