Magma Utgave 5 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Fredrik Haugen og Sissel Rødevand FOTO:

Du kan vise samfunnsansvar ved å være bærekraftig med din pensjonssparing

De fleste ansatte i privat sektor i Norge har en såkalt innskuddspensjonsordning på jobben der de selv kan velge investeringssammensetning. Både bedrifter og ansatte kan dermed velge bærekraftige investeringer.

VERKTØY FOR TILNÆRING FNs bærekraftmål kan være til hjelp når du forsøker å identifisere hvordan din egen pensjonskapital blir investert. Ønsker du at pengene dine skal investeres på en mer bærekraftig måte, kan du identifisere om det er noen av målene som er spesielt viktig for deg, og styre porteføljen basert på det.

Fredrik Haugen er utdannet samfunnsøkonom og er partner i Actecan AS. Han har erfaring fra forsikringsbransjen og offentlige myndigheter siden 2000. Fredrik har bred erfaring med pensjonsutredninger og -analyser, spesielt knyttet til pensjonsordninger for offentlige ansatte og utredninger for det offentlige.

Foto: Actecan AS

Sissel Rødvand er utdannet aktuar og er partner i Actecan AS. Hun har erfaring fra forsikringsbransjen tilbake til 1988 og har deltatt i en rekke utvalg knyttet til utformingen av pensjonssystemet. Hun har bred erfaring med både utredninger og analyser innenfor pensjon, spesielt innenfor privat tjenestepensjon.

Foto: Actecan AS

Det ligger mye penger i pensjonssparing. Ved utgangen av tredje kvartal var det over 393 milliarder kroner i forvaltningskapital tilknyttet innskuddspensjon i norske livsforsikringsselskaper. I tillegg er det investert innskuddspensjon hos andre pensjonsleverandører. Det spares hvert år over 33 milliarder i innskuddspensjon. Samtidig er utbetalingene enda små, så kapitalen til forvaltning øker og øker. 

Som kunde kan du vurdere både bærekraft hos pensjonsleverandøren selv, og om pensjonskapitalen er plassert på en bærekraftig måte. 

Du kan som regel bare velge å plassere pensjonsmidlene i ulike fond, ikke i konkrete bedrifter og så videre. Hos enkelte aktører kan du bare velge hvor stor andel av midlene du ønsker skal plasseres i aksjer, renter, eiendom og lignende. Her kan det være en god del forskjeller mellom de forskjellige pensjonsleverandørene med hensyn til hva de tilbyr. Etter at «egen pensjonskonto» nå er innført, kan du velge pensjonsleverandør selv, uavhengig av hvilken pensjonsleverandør arbeidsgiveren har valgt. 

Som ved annen sparing er det er naturlig at både bedrifter og ansatte er opptatt av om pensjonssparingen skjer på en bærekraftig måte.

Hva er bærekraftige investeringer? 

Det finnes ingen felles definisjon på hva som ligger i uttrykket bærekraftige investeringer. Det er mange som i dag tenker på bærekraftige investeringer som investeringer i såkalte grønne fond, som for eksempel fond som er satt sammen for å sikre investeringer som kan redusere eksponering mot ulike typer klimarisiko. Flere pensjonsinnretninger har nå laget såkalte grønne fond. Hvor grønne disse fondene faktisk er, kan likevel være en utfordring å finne ut av for deg som kunde. 

Det finnes etiske retningslinjer for investeringer i Statens pensjonsfond utland som også de fleste pensjonsleverandørene følger. De fleste pensjonsleverandører legger i sin kapitalforvaltning vekt på ESG, som står for miljø, samfunnsansvar og eierstyring. Dette kan omfatte alt fra utslipp, hvitvasking, korrupsjon og styresammensetning, til sikkerhet og rettigheter for ansatte i bedriftene pensjonsmidlene skal plasseres i. FN har videre satt opp bærekraftsmål som omfatter ren energi, rent vann, men også blant annet å utrydde fattigdom og sult, og å sikre god helse og likestilling mellom kjønn. Se figur. 

EU vedtok i 2019 en forordning om bærekraftsrelatert rapportering i finanssektoren. Forordningen pålegger blant annet en rekke finansaktører som tilbyr finansielle tjenester, å være åpne om hvordan de de integrerer bærekraftrisiko i sine risikovurderinger. De fleste av kravene i forordningen vil gjelde i EU fra 10.mars 2021. Forordningen vil bli gjort gjeldende også i Norge, og Finanstilsynet arbeider nå med å vurdere endringer i norsk rett for hvordan finansinstitusjonene skal rapportere. IEUs bærekraftsforordning vil det bli gitt bindende regler om hvilke krav som må oppfylles for at aktivitetene det investeres i, skal kunne vurderes som bærekraftige. 

Gir bærekraftige investeringer høy pensjon? 

Såkalte grønne fond har kort historikk. Det samme gjelder mange av selskapene fondene er investert i. Samtidig vil historisk avkastning i disse og andre fond ikke uten videre si noe om fremtidig avkastning. Det er derfor vanskelig å si noe om hvordan det vil gå med investeringer i grønne fond fremover. 

Flere pensjonsinnretninger har nå laget såkalte grønne fond. Hvor grønne disse fondene faktisk er, kan likevel være en utfordring å finne ut av for deg som kunde. 

Så langt har ulike grønne fond gitt både god og dårlig avkastning. Enkelte frykter at investering i grønne fond er en boble. Andre mener at dette er fremtiden. 

Når du skal tenke pensjonssparing samtidig som du ønsker bærekraftige investeringer, bør du sette deg inn i hva bærekraftige investeringer innebærer, om de grønne fondene faktisk er grønne på den måten du ønsker at de skal være det, og hvor mye risiko du ønsker å ta med dine pensjonspenger. Det siste er en øvelse du bør gjøre uansett om investeringene er grønne eller ikke. Et ønske om å sikre både god pensjon og bærekraftige investeringer på en gang kan imidlertid være en ekstra trigger til å tenke aktivt rundt investeringen av din innskuddspensjon.

Bla deg gjennom hele Magma nr. 5

)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.