Magma Utgave 5 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Ronja Slagstuen Larsen FOTO: Ronja Slagstuen Larsen

Direkte talt: Per Augdahl

– Bedriftene må bli flinkere til å presisere hvilke krav de stiller til sine medarbeidere. Som ansatt vil jeg vite hva som forventes av meg, og jeg vil kunne stille krav til lederen om hva jeg forventer av vedkommende, påpeker Per Augdahl. Her fra sitt hjem i Oslo, der han deler sine erfaringer fra over førti år i arbeidslivet.

Om mennesket 

Mennesker er ikke glad i endringer, og vi motsetter oss dem ofte så hardt vi bare kan. Men når endringene først er gjennomført, tilpasser vi oss mye kjappere enn vi hadde trodd. Plutselig har vi nesten glemt hva som gjaldt tidligere, samtidig som vi ser at det nye også innebærer nye muligheter. 

Om bærekraft 

For meg betyr bærekraft at vi aktivt prøver å overlevere en på alle måter bedre verden til neste generasjon. For tiden er det mest oppmerksomhet om diverse utslipp, som selvfølgelig er veldig viktig, men for meg er begrepet videre: Faktorer som demokrati, likestilling, antikorrupsjon med mer må også med. Selv har jeg stort utbytte av å være rådgiver i The Ocean Opportunity Lab (TOOL), hvor vi jobber med å samle aktører innen den maritime næringen som fokuserer på bærekraft. 

Hårete mål 

Jeg har stor tro på at en organisasjon bør sette seg store, konkrete og hårete mål. At man i fellesskap er enige om målene, er avgjørende, for da er alle med. Én pluss én blir mer enn to, det synes jeg er godt sagt. Jeg har selv syndet her. Du får en oppgave og tenker at denne klarer jeg best selv, men får du innspill fra andre, får du bedre resultater. Da jeg jobbet i shipping i DNB, satte vi oss store og hårete mål. Ingen trodde vi skulle nå dem, men så gikk det ikke mange måneder før vi hadde oppnådd det vi trodde var hårete mål. Sett i ettertid var ikke målene veldig hårete. Tidligere dreide målene seg nesten kun om økonomiske forhold. Nå er de heldigvis mer balansert, men såkalte balansert målstyring kan ofte bli for vage. 

Lederens ansvar og utvikling 

Tidligere var det hierarkisk ledelse som gjaldt: Var du sjef, så var du sjef. Nå er det mer team building, det er rom for å stille spørsmål, i hvert fall i vår kultur. Det forventes også. Dagens bedrifter vil ha andre svar enn «ja vel, ja vel», så er det ikke det vi vil ha. En god leder må invitere til dette, stille de rette spørsmålene og få gode svar. 

Oljefondssjef Nicolai Tangen sa nylig at begrepet endringsledelse er misvisende, og fikk umiddelbart motbør fra dem som har mastergrad i dette faget. Jeg er enig i at begrepet er litt smør på flesk. Ledelse handler veldig ofte om å håndtere endringer. 

Jeg vil heller slå et slag for forventningsledelse. Bedriftene må bli flinkere til å presisere hvilke krav de stiller til sine medarbeidere. Som ansatt vil jeg vite hva som forventes av meg, og jeg vil kunne stille krav til lederen om hva jeg forventer av vedkommende. 

Om å ta pause 

Jeg synes det er flott at vi i Norge har en lang sommerferie. Det er noen som ikke tar ferie og er stolt av det, men det synes jeg ikke er noe å være stolt av. Du skal ta ferie, det er i bedriftens interesse. Det er også i din interesse; du lader batteriene og har forhåpentligvis hatt det så bra at du er gira på å jobbe. 

Tid er en begrenset ressurs 

Jeg vil at ungdommen både skal tenke at livet varer evig, og at det er begrenset, med andre ord at det er lov til å leve i nuet, samtidig som man er bevisst på de langsiktige effektene av valgene man gjør i livet. 

Jeg synes ikke det er så lenge siden jeg startet å jobbe, men det er over førti år siden, nå er vi mer eller mindre pensjonister, hele gjengen. Vi nyter friheten, men mange er fortsatt engasjert i samfunnsutviklingen på ulike områder. 

Som min kones tante sa til lokalavisen da hun ble intervjuet i forbindelse med sin 100-års dag: «Nå gjelder det å se fremover!» 

Bla deg gjennom hele Magma nr. 5

)