Magma Utgave 4 2023 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Anniken Aarrestad FOTO: Jérémy Baumert/European Union

EU utvider taksonomien med fire miljømål

Bærekraftig business: EUs klimalokomotiv sørger for at det stadig blir lettere for investorer og beslutningstakere å investere i bærekraftige prosjekter. Nå kommer det nye tekniske kriterier på områder som sirkulærøkonomi og biologisk mangfold som skal gjøre det enda enklere å gjennomføre bærekraftige investeringer.

EU-kommisjonen legger frem sitt forslag om fire nye miljømål i taksonomien.

Foto: Jérémy Baumert/European Union
Portettfoto av smilende, ung kvinne.

ANNIKEN AARRESTAD Rådgiver grønn omstilling og bærekraft.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

I 2021 startet EU med å fastsette kriterier for to av seks miljømål i taksonomien:

  1. Reduksjon og forebygging av klimagassutslipp
  2. Klimatilpasning
    Taksonomien fastsetter kriterier for hvilke økonomiske aktiviteter som oppfyller disse miljømålene. Nå tilfører EU-kommisjonen fire nye miljømål i taksonomien, som dekker mer enn klima. De nye miljømålene er:
  3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
  4. Omstilling til en sirkulær økonomi
  5. Forebygging og bekjempelse av forurensning
  6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

De nye målene innebærer at det vil bli mulig å avgjøre om aktiviteter og prosjekter er bærekraftige eller ikke opp mot alle de seks miljømålene.

Grønnvasking
Når en bedrift eller et produkt blir markedsført som mer bærekraftig enn deres faktiske fotavtrykk på klima og miljø.

Virksomheter som treffes av taksonomien vil riktignok kun måtte rapportere på de miljømålene som er relevante for dem. Det viktigste er at de bidrar til minst ett av seks miljømål, og ikke gjør vesentlig skade på noen av de andre målene. I tillegg til dette må de alltid respektere grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsstandarder.

En arbeider ikledd blå uniform som reparerer en maskin.

SIRKULÆRØKONOMI En økonomi hvor mest mulig blir ombrukt, reparert og resirkulert, og hvor minst mulig ressurser blir til avfall eller havner på avveie.

Foto: Cunaplus M. Faba, Istock

Dersom Europaparlamentet og Ministerrådet ikke har noen innsigelser på forslaget til EU-kommisjonen, forventes det at de fire nye miljømålene trer i kraft fra 1. januar 2024.

55%
Andelen klimagasser Norge og EU skal kutte innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

Kilde: Regjeringen

-4,7%
Andelen klimagasser Norge har kuttet i 2022, sammenlignet med 1990-nivå. 

Kilde: SSB

40%
Andel av bedriftene som står for 80% av Europas klimagassutslipp berøres av taksonomien.

Kilde: EU Taxonomy Info

)