Magma Utgave 4 2022 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Stine Hoff Andersen FOTO:

Vi ønsker oss internship som en del av økonomiutdanningen

Ung kvinner smiler mot eldre kollega

I UTDANNINGEN – Internship bør være en integrert del av økonomiutdanningen på både bachelor- og masternivå, skriver Stine Hoff Andersen.

Da jeg startet på HR og ledelse ved Handelshøyskolen BI for tre år siden, visste jeg lite om mulighetene for internship og hva de eventuelle fordelene ved et internship var. Det er heller ikke alle høyskolene og universitetene som tilbyr dette, og ofte er ikke informasjonen om mulighetene godt nok formidlet. Praksis er en obligatorisk del av utdanninger som for eksempel sykepleier eller lærer, men hvorfor anser man det ikke som like viktig i økonomiutdanningene? Jeg mener at internship bør være en integrert del av økonomiutdanningen på både bachelor- og masternivå, da dette vil tjene både næringslivet og studentenes faglige utvikling.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Store variasjoner mellom utdanningsinstitusjonene

Det er flere av høyskolene og universitetene i Norge som ikke tilbyr internship i løpet av sin femårige økonomiutdanning. Ifølge Econas studentundersøkelse har hele 58 prosent av Econas studenter ikke mulighet til å ta internship i løpet av graden sin. Det er også stor variasjon i muligheter mellom høyskolene og universitetene. Eksempelvis tilbyr Handelshøyskolen BI internship som gir 15 studiepoeng, både til bachelor- og masterstudenter. Ved min nåværende skole, Norges Handelshøyskole, er det derimot kun masterstudenter som har tilbudet om internship i Norge, et internship som kun gir 2,5 studiepoeng. På bachelornivå har studentene kun mulighet til å ta internship i utlandet.

Til tross for de store variasjonene mellom institusjoner viser studentundersøkelsen at hele 43 prosent synes det er viktig å ha muligheten til å velge internship. Jeg mener at alle institusjonene som tilbyr bachelor- og mastergrad i økonomi, bør legge til rette for internship for alle sine studenter som en del av graden. I forlengelsen av dette er det viktig at arbeidsgodtgjørelse i studiepoeng også er fristende nok til at studentene faktisk vil velge et internship.

Internship vil gi studentene forståelse av fagfeltet og relevant arbeidserfaring

For meg var det viktigste argumentet for å ta et internship at jeg ville kunne opparbeide meg mye relevant arbeidserfaring og få et bedre innblikk i hva HR er. Det ville gi meg muligheten til å oppleve hvordan en normal arbeidsdag ville se ut, og hvilke typer problemstillinger man kan møte på. Etter å ha tatt en bachelor i HR kan jeg godt tenke meg en jobb innen dette, men uten reell erfaring fra arbeidslivet er jeg usikker på hvordan jeg faktisk ville trivdes med arbeidsoppgavene.

Fremtidige arbeidsgivere vil se etter relevant arbeidserfaring når studentene begynner å søke på jobber. Å kombinere skole og en relevant deltidsjobb er ikke alltid like lett. Det å ha et internship i bagasjen vil kunne hjelpe deg på vei til å bli plukket ut til intervju, og du kan bruke erfaringer du har opparbeidet under oppholdet, til å svare på spørsmålene og caseoppgaver som kommer. Det krever derimot at utdanningsinstitusjonene tilrettelegger for internship i graden. Egne erfaringer fra virkelige problemstillinger vil gi studentene en større forståelse av faget sitt, samtidig som det kan være med på å skille deg ut fra de andre kandidatene på intervju.

Internship er like viktig i økonomiutdanningen som i lærerutdanningen

I likhet med andre utdanninger er det stor avstand fra mye av det vi lærer i løpet av utdanningsløpet, til det vi faktisk vil møte når vi går inn i arbeidslivet. I økonomiutdanningen lærer studentene formler og bokføring på papir. I arbeidslivet har de programmer som gjennomfører formlene og bokføringen automatisk for dem. Hvorfor lærer vi oss ikke disse programmene under studiet?

På studiet blir vi også sjeldent møtt med caseoppgaver, presentasjoner og gruppeoppgaver som vil gi nyttig erfaring og forståelse for det som forventes av oss etter endt utdanning. For meg som ønsker å jobbe innenfor HR, har jeg på skolen lært om flere personlighets- og IQ-tester som benyttes ved rekruttering, men vi har ikke lært så mye om hvordan disse faktisk fungerer. Å ha arbeidserfaring med disse rekrutteringsverktøyene vil også kunne gi studentene en stor fordel når de skal ut i arbeidslivet. Vi trenger internship i øk. adm.-utdanningen for at studentene skal se koblingen mellom teori de har lært på studiet, og praksis i arbeidslivet.

Næringslivet bør se verdien av å ha studenter i internship

Næringslivet kan tjene godt på å invitere studentene inn på internship. Studentene er bedriftenes fremtidige arbeidstakere og vil kunne komme inn med stort engasjement og nye ideer for å bistå bedriften i å nå sine mål. Det vil også være en god mulighet for bedriftene til å promotere seg selv som en fremtidig arbeidsplass. Vi vet for eksempel av studentundersøkelsen at offentlige arbeidsplasser er betydelig mindre attraktive for studentene enn private, og at revisjon er en av de minst populære bransjene. Jeg tror internship kunne ha bidratt til å gi innsikt og kanskje til og med endre studentenes oppfatninger av sektor og bransje. Studentene er og blir fremtidens arbeidstakere, og næringslivet og bedriftene kan derfor allerede i utdanningsløpet knytte kontakter med studentene. Studenter søker gjerne til bedrifter som de synes er interessante, og dermed er dette studenter som potensielt blir bedriftens fremtidige arbeidstaker.

Econas studentutvalg (SU)

Econas studentutvalg (SU) jobber for at studentene skal få en best mulig studietid. I denne spalten skriver et av SUs medlemmer om rundt studiepolitikk og studenthverdagen.

Oppdag mer spennende lesestoff fra Magma 4 2022 her

)