Magma Utgave 3 2023 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Atle Øvrebotten Kolbeinstveit FOTO: Christina@wocintechchat.com

Husk å forhandle før du signerer arbeidsavtalen

Bare én av fire av de nyutdannede i år sier de forhandlet på vilkårene i sin første jobb. Det er altfor lavt. Det burde vært 100 prosent.

To kvinner som sitter ved et bord og fører en samtale om forhandlinger.

FORHANDLINGER. Forhandle med den som har personalansvar for deg.

Foto: Christina@wocintechchat.com

Nyutdannede fikk våren 2023 en startlønn på gjennomsnittlig 569 000 kroner. Omtrent 25 prosent starter i revisjonsselskapene, der det er vanskelig å forhandle lønn. Dette betyr imidlertid ikke at du skal la være. Du bør forhandle bort kunde- og konkurranseklausuler, som er helt unødvendige for nyutdannede. Med forhandlinger viser du at du kan stå opp for deg selv og er en som arbeidsgiver kan regne med.

Portrettfoto av smilende mann med hendene i lommene.

Atle Kolbeinstveit. Statsviter og samfunnsøkonom, analytiker og lønnsstatistikk.

Foto: Julie Hrnčířová.

I andre bransjer er det ofte rom for å forhandle lønn. Lønnsundersøkelsen blant de nyutdannede i juni viste at det ikke var uvanlig å gå opp en 20–50 000 kroner i lønn etter forhandlinger. Og de fleste som forhandlet på betingelsene, oppnådde noe.

Se det fra leders side

Du bør forhandle med den som får personalansvar for deg, siden vedkommende er den hos arbeidsgiver som har sterkest interesser i at du gjøre en god jobb, og at du får den beste starten. Tenk over hvorfor din fremtidige leder skal tilby deg bedre lønn. Har du et konkurrerende tilbud, er det selvfølgelig et perfekt argument, men på den annen side kan det stå noen bak i køen som er omtrent like god som deg. Du må altså vise at du er spesielt motivert, og hvorfor du vil jobbe for den nye arbeidsgiveren, og ikke minst vise at du har lyst til å utvikle deg i jobben selv om du har et konkret tilbud fra en annen arbeidsgiver. 

PS! Forsøk å unngå å forhandle med HR-avdelingen, men heller dem du skal rapportere til.

Ny lønn etter prøvetid 

Hovedgrunnen til å forhandle er å vise at arbeidsgiver kan ha forventninger til deg, og at du vil levere. Etter et halvt år i jobben bør du klare å vise noen ferdigheter for din leder. Be om tydelige tilbakemeldinger. Det er viktig at du i starten av karrieren kommer inn på riktig spor. Be arbeidsgiver indikere om lønnsøkningen etter endt prøvetid vil ligge på 10 000 kroner eller 50 000 kroner.

Forhandle muntlig 

En samtale istedenfor mail er å foretrekke når du forhandler om betingelsene, for å unngå misforståelser. E-post tar tid og gir større fare for at misforståelser brenner seg fast. Den muntlige samtalen er smidig og gir også rom for å kjapt justere kurs.

Farlig å forhandle? 

Det er ikke farlig å forhandle. De aller fleste forhandlinger som våre medlemmer gjør, er det vi kan kalle samarbeidsforhandlinger. Det betyr at man snakker sammen og beveger seg mot mulige mål som anses som gode resultat for begge sider. Samtalen handler også om å avklare forventninger til hverandre. Det er lurt å få disse avklaringene så tidlig som mulig.

Det er dyrt og dumt å ikke forhandle 

Du risikerer å komme skjevt ut fra starten om du ikke forhandler. Igjen skal du tenke som en arbeidsgiver. De vil bli bedre kjent med deg. Forhandlinger om betingelsene er en test på hvem du er. På den annen side, tar du for hardt i, kan du bli ansett for å være kravstor og ha lav sosial forståelse.

Lønn i intervjuet? 

Ofte kommer lønnsforventninger opp i jobbintervjuet. Si noe om hvorfor du mener arbeidsgiver er en spennende arbeidsplass for deg, og hva du kan tilføre! Trekk gjerne inn at du opplever virksomheten som en moderne og attraktiv arbeidsgiver med gode betingelser. Derfor antar du at de har god kontroll på hva som er rimelig lønn for en med din bakgrunn. Graver de etter mer konkrete tall? I 2022 fikk nyutdannede innenfor regnskap og revisjon en lønn på 560.000 i stillinger med overtidsbetaling pluss en del andre goder. Revisjonsbransjen er tradisjonelt rettesnoren for hva som er rimelig lønn for Econas nyutdannede medlemmer.

Forbered deg sammen med Econa 

Bruk tjenestene Econa tilbyr, for å stille best mulig forberedt til forhandlingene. Et godt tips er å få Econas jurister til å se over arbeidskontrakten før du signerer og eventuelt forhandler. Econa har også en lønnskalkulator og advokatbot som er tilgjengelig døgnet rundt. Via Econas nettsider kan du booke 15 minutters personlig lønnsrådgivning. 

)