Magma Utgave 3 2023 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Christoffer Gundersen FOTO:

Den grønne nedsiden

EU og USA kjemper om å tiltrekke seg grønn industri som vil kutte i klimagassutslipp. De grønne pakkene har likevel en bakside: etterspørselen etter kritiske råmaterialer vil øke, og grønne investeringer i utviklingsland reduseres.

Joe Biden sitter i førersetet i en bil og smiler til kamera

President Biden prøver en elektrisk Cadillac i Detroit i september 2022.

Foto: NTB/Reuters/Kevin Lamarque

For ett år siden ble Inflation Reduction Act (IRA) undertegnet av USAs president Joe Biden. Loven blir omtalt som den største subsidieordningen for klima og energi i amerikansk historie, med over 369 milliarder dollar i subsidier til grønn energi og teknologi over en tiårsperiode.

Portrettfoto av ung mann som smiler til kamera

Christoffer Gundersen - Fagansvarlig grønn omstilling og bærekraft.

 IRA kan gjøre at USA for alvor kutter utslipp og tar på seg ledertrøya i den grønne omstillingen. Loven setter imidlertid krav til lokalt innhold for å kunne motta støtte, noe som favoriserer amerikanske bedrifter og potensielt bryter WTO-reglene ifølge forskere ved Columbia University. 

For å sikre Europas konkurranseevne og hindre at selskaper flytter produksjonen sin over Atlanteren, lanserte Europakommisjonen en grønn industriplan i vår. Den skal gjøre det enklere å få statsstøtte og et eget fond skal støtte og finansiere grønn industri.

$7.500 - Potensiell støtte til amerikanske husholdninger som kjøper ny elbil, dersom bilen er satt sammen i USA og batteriene inneholder en viss andel materialer produsert i USA. 

Kilde: IRA

EU jobber også med et direktiv som vil sette krav til økt utvinning, prosessering og resirkulering av kritiske råmaterialer i Europa. 

Det er lett å tenke at grønne subsidier i EU og USA vil føre til økt konkurranse med Kina, som igjen vil drive ned kostnaden på grønn teknologi – slik at netto-null-målet nås globalt. Den analysen deler ikke kineserne. 

Kinas utenriksminister Qin Gang har kritisert EU og USAs grønne pakker for å være grep som proteksjonisme og noe som kan forstyrre globale verdikjeder. Det er ikke alle land som har råd til slike subsidier, og det kan øke gapet mellom Vesten og «resten». 

Et ekspertpanel i World Economic Forum peker på at IRA i USA, og EUs Net Zero Industry Act og Critical Raw Materials Act kan føre til færre investeringer i grønn teknologi i fremvoksende økonomier, fordi insentivene er fokusert mot eget hjemmemarked. 

En uheldig bieffekt kan bli at land som Sør-Afrika, Kongo og Zimbabwe tappes for mineraler, men ikke får bygget opp egen grønn industri og kuttet utslipp i tråd med Paris-avtalen.

Den norske totalpakken er bedre enn IRA.

- Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han la frem det norske svaret på IRA før sommeren.

For Norges del har IRA allerede fått flere norske bedrifter til å flytte investeringene sine til USA, fra Yara og Freyr, til NEL og HydrogenPro. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) la frem regjeringens svar på IRA rett før sommeren, helt uten subsidier og skattekutt. Vestre vil satse på statlige lånegarantier, investeringer og innovasjonstilskudd.

70 % - Sør-Afrika og Kongos andel av platina og kobolt som produseres i verden, kritiske materialer i det grønne skiftet.

Kilde: IEA

Gruvearbeidere i en platinagruve

Arbeidere i platinagruve i Sør-Afrika.

Foto: Sunshine Seeds, iStock

Oppdag mer spennende lesestoff fra Magma 3/2023

)