Magma Utgave 3 2022 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Cecilie Wille Søvik FOTO:

Hva spør studentene om?

Gratulerer med opptak som økonomi- og administrasjonsstudent! Du vil forhåpentligvis få mange morsomme studieår og en spennende karriere i arbeidslivet.

Econa bistår deg som medlem med alle aspekter innenfor arbeidsretten. Fordi vi er Norges største organisasjon for masterutdannede økonomer, mener vi at vi har god kjennskap til hva som rører seg i arbeidslivet.

Portrettbilde av advokat i Econa Cecilie Wille Søvik

Fagsjef og advokat i Econa.

Foto: Econa

En av Econas medlemsfordeler er at vi blant annet leser igjennom arbeidsavtalene før dere signerer, også for dere som er studenter.

Jeg har plukket ut noen problemstillinger som jeg tror kan være mest aktuelle for dere som studenter:

Arbeidskontrakt:

1) Skal jeg ha arbeidsavtale selv om jeg bare er ansatt deltid?

Det korte svaret på det er ja. Du skal alltid få et utkast til arbeidsavtale, selv om du bare er ansatt i deltidsstilling. Husk å sende arbeidsavtalen din til oss for gjennomgang!

Prøvetid:

1) Er det vanlig med prøvetid?

I Norge er det vanlig å bli ansatt i prøvetid, stort sett i 6 måneder. Dette må også stå i selve arbeidsavtalen din. Dersom arbeidsgiver har glemt å skrive dette i arbeidsavtalen, er du ansatt med vanlige oppsigelsesvilkår.

Lønn:

1) Hva er vanlig lønn i Norge?

Hva som er vanlig lønn, varierer veldig. Dersom du er nyutdannet, anbefaler vi å bruke vår lønnskalkulator. Dette er markedets beste lønnskalkulator for masterutdannede økonomer og kan hjelpe deg i lønnsforhandlingene.

Dersom du er timebetalt, kommer lønnen an på hvor langt du har kommet i studiene, og hvilken erfaring du har. Dette kan vi diskutere når du sender kontrakten din til oss.

2) Er det minstelønn i Norge?

Mange tror det er krav til minstelønn i Norge. Det er det dessverre ikke. All lønn er derfor forhandlingsbasert. Her kan vi hjelpe dere med gode argumenter!

Overtidsbetaling:

1) Hvor mange timer må du arbeide før du skal du ha overtidsbetaling?

Hovedregelen er at du skal ha overtidsbetaling for alle timer du har arbeidet over 9 timer per dag og 40 timer per uke.

2) Når har jeg rett på overtidsbetaling?

Når overtidsarbeidet er avtalt på forhånd eller pålagt av arbeidsgiver. Husk derfor å avtale dette skriftlig, for eksempel gjennom mail eller SMS.

Et praktisk råd kan være at du holder løpende kontakt med arbeidsgiver om du jobber med et prosjekt. Ser du at det er muligheter for at du må arbeide overtid, sender du en mail på forhånd og forklarer situasjonen. Så kan dere avtale på forhånd hvor mange timer overtid du får godkjent. Da blir det ikke et problem senere om overtiden var avtalt eller pålagt.

3) Hva er satsen for overtidsbetaling?

Overtidssatsen skal alltid være på minimum 40 prosent av timelønnen din. Husk at du i tillegg skal ha ordinær lønn for timen du har arbeidet. Mange glemmer dette. Faktisk timesats blir da egentlig 140 prosent betaling for hver ekstra arbeidede overtidstime.

4) Får jeg overtidsbetaling som deltidsansatt?

Ja, dersom du jobber utover ordinær arbeidstid, se spørsmål 1.

Et eksempel: Du er ansatt som tilkallingsvikar, og du er satt opp på 6 timers jobbing. Da har du ikke krav på overtidsbetaling om sjefen ber deg jobbe 2 timer ekstra slik at du jobber 8 timer til sammen.

Arbeidstid:

1) Hva er gjennomsnittsberegning av arbeidstid?

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid vil si at tidspunktet for når du får overtidsgodtgjørelse eller overtidsbetaling, utsettes. Timene forskyves nemlig, slik at du kun får overtidsbetaling etter 10 timers arbeid per dag og 48 timers arbeid per uke.

Econa mener at du som ansatt ikke bør signere på en arbeidskontrakt hvor arbeidsgiver ønsker å gjennomsnittsberegne arbeidstiden din. Dette betyr jo at du må jobbe mer hver dag, hver uke, før du får overtidsbetalt.

2) Har jeg rett til betalt lunsjpause?

Dersom du skal ha rett til betalt lunsjpause, må du være disponibel for arbeidsgiver. I tillegg anbefaler vi at dette også står i arbeidsavtalen din, slik at en unngår diskusjon om hvorvidt lunsjpausen er betalt eller ikke.

Fravær:

1) Når kan du bruke egenmelding ved sykdom?

Når du har arbeidet hos arbeidsgiver i 2 måneder.

2) Hvor lenge må du ha jobbet for å få rett til sykepenger?

Du må ha arbeidet i minimum 4 uker hos arbeidsgiver for å få rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom du jobber deltid.

Ferie:

1) Har du samme rettigheter med hensyn til feriepenger dersom du er deltidsansatt?

Ja, det har du. Ferieloven bestemmer at du skal ha minimum 10,2 prosent feriepenger av alt du tjener i løpet av ett år.

2) Hvilken rett til ferie har du dersom du er deltidsansatt?

Du har lik rett til ferie som heltidsansatte – altså 4 uker. Avviklingen av ferien må avtales med arbeidsgiver.

Husk å bruke oss hver gang du skal signere på en ny arbeidsavtale. Vi her for deg! Lykke til med studiene, og ha det gøy!

Oppdag mer spennende lesestoff fra Magma 3/2022 her

)