Magma Utgave 2 2024 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: FOTO:

Utdanning alene er ikke lenger nok til å lande drømmejobben

Arbeidsgivere søker alltid de mest kvalifiserte kandidatene. Hvordan skal jeg som student få den relevante erfaringen som svarer til deres krav og forventninger?

Portrettfoto av ung mann som ser alvorlig inn i kamera.

Theo Fikseaunet

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Når selskaper ansetter, ser de naturlig nok etter den mest kvalifiserte kandidaten: dyktig, engasjert og med erfaring som passer stillingen. Som nyutdannet er det ikke lenger nok med gode karakterer og en mastergrad; arbeidsgivere vil ha dem som allerede har brukt utdanningen sin i en jobb. Hvordan skal vi som studenter skaffe den erfaringen de etterspør?

Ikke alle deltidsjobber gir relevant erfaring

Økonomistudentene forlater universitetet utstyrt med gode verktøy og metoder og en god teoretisk forståelse av økonomifaget. Dette fundamentet er både viktig og bra. Likevel har vi få muligheter under utdanningen i dag til å teste ut denne kunnskapen på reelle utfordringer.

De fleste studenter har i dag en deltidsjobb. Selv om mange har deltidsjobben for å få studentbudsjettet til å gå opp, er det også en fantastisk måte å få innblikk i arbeidslivet på. En studierelevant deltidsjobb vil gi muligheten til å gi deg ferdigheter du kan få bruk for når du sitter i intervju for din første jobb som nyutdannet. Jobber du derimot med noe helt annet enn det du studerer, har du mest sannsynlig opparbeidet deg masse nyttig erfaring, men ikke nødvendigvis den erfaringen arbeidsgiver søker etter. Så hvordan kan vi som studenter få brukt kompetansen vår i studiene og samtidig få et fortrinn inn i arbeidslivet?

Praksis under utdanning er svaret

Tre personer som samarbeider om en oppgave og noterer på ark.

MER PRAKSIS Etterlyser mer praksistilbud fra studiestedene.

Foto: ThisisEngineering, Unsplash

Å kombinere studier med deltidsjobb er ikke alltid like lett. Enda vanskeligere er det å skaffe den relevante deltidsjobben i utgangspunktet. Praksis (internship) under utdanningen vil dermed være av stor verdi. Erfaringen en praksisperiode gir, gjør det lettere å skille seg ut i en stor søknadsbunke. Da sitter du på kompetanse innen alt fra bruken av finansielle modeller og CRM-systemer til noe så enkelt som hvordan du formulerer deg i en e-post til kolleger eller kunder.

Praktisk erfaring fra virkelige utfordringer gir økt forståelse av økonomifaget og studiene du tar. Ikke bare gir det et fortrinn når du søker jobb – du tar også med deg nye og praksisnære perspektiver tilbake igjen på skolebenken. Dette gagner studieprogrammet, medstudenter og den enkelte student. Enkelte studiesteder tilbyr i dag internships, og mitt ønske er at alle studenter skal ha denne muligheten uavhengig av hvilken handelshøyskole de studerer på.

En delt gullbillett mellom student og bedrift

Næringslivet tjener også på å invitere studentene inn. Studentene bringer nye perspektiver og måter å tenke på, og bedriftene får en unik mulighet til å markedsføre seg som en attraktiv arbeidsplass.

Econas studentundersøkelse viser at studentene anser offentlig sektor som en langt mindre attraktiv arbeidsgiver enn privat sektor. Internships for studenter i offentlige virksomheter kan bidra til større innsikt i og kjennskap til sektoren og oppgavene, noe som kan endre studentenes oppfatning av sektoren. Å danne bekjentskap med studentene tidlig gir arbeidsgiverne en unik tilgang på dyktige og motiverte fremtidige ansatte.

Fremtidens mest ettertraktede arbeidstakere

Studiestedene konkurrerer om de beste studentene. For å være attraktive mener jeg studiestedene må tilby det som gir studentene den ettertraktede kompetansen. Fremover vil det bli stadig viktigere å tilby et godt opplegg for relevant praksis gjennom utdanningen som sørger for at studentene er klare for de utfordringene de faktisk møter i arbeidslivet.

Dette er dermed mitt spørsmål til studiestedene: Hvem av dere gjør noe med situasjonen først og skaffer dere et konkurransefortrinn i tilgangen på fremtidens mest ettertraktede arbeidstakere? 

Tre kjappe

  1. Hvem er din drømmearbeidsgiver?
    Min drømmearbeidsgiver ser verdien av kontinuerlig læring og utvikling gjennom hele karrieren. I tillegg legger de opp til et konkurransepreget miljø der man pusher hverandre fremover og belønnes for gode prestasjoner.
  2. Hvordan kobler du av?
    I hverdagen kobler jeg av med musikk, trening eller å lage noe god mat. Skal jeg koble helt av, derimot, må jeg legge vekk alt av varsler og skjermer og komme meg ut en tur, helst på golfbanen.
  3. Hvem beundrer du?
    Jeg beundrer og blir motivert av dem som bruker tiden sin på noe de virkelig brenner for. Enten det er å føre regnskap eller reise verden rundt, folk som følger lidenskapen sin, er utrolig inspirerende!
)