Magma Utgave 1 2024 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: LINN CARIN DIRDAL FOTO: ILLUSTRASJON AV MAXIME MOUYSSET

Myke ferdigheter

I konkurranse med KI øker etterspørselen etter personlige egenskaper – kompetanse som for mange kan være utfordrende å sette ord på.

Illustrasjon av en pyramide laget av mennesker på et kontor,

MENNESKELIG TALENT Samarbeidsevne og kreativitet er kvaliteter som utklasser kunstig intelligens i dagens jobbmarked.

Foto: Illustrasjon av Maxime Mouysset

Da OpenAI lanserte chatboten ChatGPT i november 2022, vakte det både fryd og frykt. Mange så uante muligheter i det nye digitale verktøyet, andre ble redde for at kunstig intelligens (KI) skulle gjøre dem overflødige – ikke minst i jobbmarkedet.

Ifølge The Future of Jobs Report 2023 fra World Economic Forum vil 83 millioner jobber forsvinne i løpet av de neste fem årene. I samme periode vil 69 millioner nye arbeidsplasser skapes, med KI-spesialister på toppen av tabellen. Rapporten viser også at de mest etterspurte evnene på det internasjonale arbeidsmarkedet er av analytisk og kreativ art – egenskaper KI ikke kan konkurrere med.

– Nå som ChatGPT har blitt allemannseie, er det faktisk anti-KI-ferdighetene som er de mest etterspurte, bekrefter Bjørn-Olav Høksnes, hodejeger i Boyden ISCO.

Han viser til en rapport fra LinkedIn, Future of Work Report, AI at Work fra 2023, som tallfester en høyere etterspørsel etter myke egenskaper i jobbmarkedet i USA post-ChatGPT: fleksibilitet, sosial persepsjon og forståelse for profesjonell etikk har økt med over 100 prosent.

– Forbløffende 92 prosent av lederne i samme undersøkelse er enige i at menneskelige ferdigheter er viktigere nå enn noen gang før, sier Høksnes, som ser de samme tendensene i sin egen arbeidshverdag.

Han ser også at mange jobbsøkere sliter med å finne et språk for sine personlige kvalifikasjoner.

Mange ledere, prosjektledere og spesialister definerer kompetanse som noe alle må kunne, og med det gjør de seg selv ubetydelige.  – Bjørn Solend, partner og seniorrådgiver i AS3

– De fleste av oss kan enkelt liste opp formell fagkompetanse, mens personlig kompetanse er verre for de fleste å sette ord på. Det er også noe av årsaken til at vi benytter personlighetstester i rekruttering, nettopp for å hjelpe kandidatene med å sette ord på hvem de er, hvordan de fungerer kognitivt og følelsesmessig, og med å finne ut hva som motiverer og demotiverer dem.

Mann som smiler bredt til kamera.

KARRIERERÅDGIVEREN Bruk ChatGPT som et verktøy til å kartlegge egne kvalifikasjoner, råder Bjørn Solend i AS3.

Se kompetansen

Bjørn Solend er partner og seniorrådgiver i AS3, som bistår enkeltpersoner og bedrifter i jobbrelaterte endringsprosesser. Han har ofte individuelle samtaler med ledere på jobbjakt, alle med massevis av erfaring og kompetanse å skilte med. Likevel sliter mange med å konkretisere hva de kan, og hvilke egenskaper de besitter.

– Det handler om at veldig mye av vår kompetanse er ubevisst. Det blir litt som å kunne sykle: Den dagen du lærte det, var det så til de grader en kompetanse. Men så går det noen uker, alle andre kan også sykle, og plutselig ser du ikke på det som en kompetanse lenger. Mange ledere, prosjektledere og spesialister definerer kompetanse som noe alle må kunne, og med det gjør de seg selv ubetydelige. Mange har også lav selvtillit knyttet til det de har drevet med, type «det var så lenge siden», «det kan jeg ikke så godt», «jeg gjorde bare jobben min».

En av øvelsene Solend bruker i kompetansekartlegging, handler om å la fremtidsplanene ligge, og vende blikket bakover. Skriv ned alt du har gjort, og for hvert overordnet kompetansebegrep graver du deg tilbake og kartlegger alle h-ene: hvem, hva, hvor, hvorfor og hvordan.

– Det handler ikke om hva du har gjort mye, eller om det var bra eller dårlig. Det handler bare om å få opp alt du har gjort, uten sensur. Når du skriver ned én ting, kommer du gjerne på en annen, det baller ofte på seg.

Etter Solends erfaring har personlige egenskaper alltid vært en viktig faktor i jobbsøkingsprosesser, uavhengig av KI. Men ChatGPT kan være en god hjelp i å sette ord på kvaliteter knyttet til ulike roller du har hatt, og på den måten bidra med å fjerne blindsonene i synet på egen kompetanse.

Bruk gjerne KI som hjelp, men vit at ChatGPT krever stor tekstkompetanse. – Christine Calvert, gründer av Tekstdoktor

– Du kan spørre KI hvilke personlige egenskaper som er vanlige i ulike roller, spørre om hvilke trekk som er bra ved å være strukturert, for eksempel. ChatGPT hjelper deg til å være konkret. Noen av mine kandidater har også brukt det motsatt vei: De har skrevet femti sider med kompetanse og spurt, kan du trekke ut de ti viktigste punktene for meg? 

Kvinne som sitter i en stol og gestikulerer med armene mens hun smiler.

ORDSMEDEN Christine Calvert har jobbet med tekst og innholdsutvikling i over 35 år.

Ordets makt

Bruker du ChatGPT som hjelp til å sette ord på dine personlige egenskaper, er det viktig å eie språket etterpå, avslutter Solend. Gründer av Tekstdoktor, Christine Calvert, kunne ikke vært mer enig: Det er når chatboten serverer deg teksten, at jobben med å vise hvem du er, begynner.

– Jeg snakket med en leder forleden som fortalte at hun hadde en lederstilling ute, og av 170 søknader var over halvparten ChatGPT-søknader. Disse gikk rett i søpla. Vi ser det med én gang, vi kjenner mønsteret, vi kan ChatGPTs favorittavslutning, «oppsummert vil jeg si». Bruk gjerne KI som hjelp, men vit at ChatGPT krever stor tekstkompetanse, sier Calvert.

Hun har jobbet med innholdsutvikling i over 35 år, som tekstforfatter, kurs- og foredragsholder og førstelektor. Hun er opptatt av klarspråk og har skrevet flere bøker om skriving, blant annet Skriv så det selger (2016) og Skriv godt, bli forstått (2021). Hun har et tydelig råd når det kommer til å sette ord på menneskelig kompetanse.

Show, don’t tell. I stedet for å si at du er en sympatisk person, tenk: Hva kan jeg skrive som gjør at mottakeren skjønner at jeg er det? Vis til noe du har opplevd i en arbeidssituasjon, fortell om noen du har vært mentor for. Vis også at du ser den potensielle arbeidsgiveren. Gjør litt research, snakk med folk. Det sier noe om deg som person, som en som gjør det lille ekstra.

En jobbsøknads fremste oppgave er å få deg videre til intervju, påpeker Calvert. Da må du sørge for å skille deg ut og fange interesse.

– Start med en setning eller to som sier noe om hvem du er. «Jeg begynte med keramikk da jeg var fem år, jeg var opptatt av å forme og å skape noe i leire. Denne skapertrangen har jeg tatt med meg videre digitalt …», og så videre. Eller: «Jeg kommer på jobb med et smil om morgenen, også på mandag.» Den setningen sier mye om deg og hvem du er som kollega.

En liknende pitsj er også nyttig å ha med inn i nettverkingssituasjoner.

– Se for deg at du står i heisen med en leder du ønsker å jobbe for, og vedkommende spør: «Hvem er du?» Ha noen setninger klare. Tenk også på at de mest interessante menneskene er de som stiller spørsmål, ikke de som prater om seg selv hele tiden. Som forfatteren og foredragsholderen Dale Carnegie sa: «To be interesting, be interested.»

Vis hele mennesket

Calvert tror mange sliter med å sette ord på egen personlighet av frykt for å fremstå skrytete og klysete. Hodejeger Høksnes er av samme oppfatning, og legger noe av skylden på janteloven.

– Nordmenn er ganske dårlige til å skryte av seg selv. Men i en intervjusetting eller i samtale med en potensiell arbeidsgiver skal du skryte. Det enkleste du kan skryte av, og som sier noe om din person, er å fortelle om et prosjekt eller en oppgave du har gjennomført, og forklare hvordan du løste det. Hva var utfordringen, hvordan gikk du frem, og hvorfor ble resultatet så sabla bra?

For å ettergå en kandidats relasjonelle og sosiale egenskaper er referanser viktige, påpeker Høksnes – og de bør komme fra personer som har jobbet både over og under deg.

– En leder har sett rapportene og presentasjonene dine, men ikke hvordan du håndterer uenigheter i teamet ditt eller andre utfordringer. En referanse du har rapportert til, er fint å ha med, fordi det er nyttig å vite hvordan du oppleves som medarbeider. Men det viktigste bidraget kommer gjerne fra kollegaer eller andre som har rapportert til deg igjen, og som har sett deg i hverdagen.

Vi skal heller ikke være så redde for å vise våre svakheter, sier Høksnes.

– Vi er ofte redde for å synliggjøre det vi ikke er gode på. Men hvis en leder er svak på det sosiale på jobben, er dårlig til å spørre hvordan de rundt seg har det – da er det bedre å være åpen om det, eie det, og heller vise at du jobber med det. Det viser selvinnsikt.

Seks fremtidige knagger

Så, med KI på oppløpssiden: Hvilken kompetanse vil arbeidsmarkedet se etter i årene fremover? Høksnes har seks punkter klare: kritisk tenkning, tilpasningsevne, kommunikasjonsevne, samarbeidsevne, kreativitet og digital kompetanse.

– Spør du ChatGPT om det samme, så får du omtrent nøyaktig samme svar! Hvis man søker en ny rolle eller opprykk, eksternt eller internt, kan man nesten ha disse punktene som en sjekkliste. Spør deg: Hva har jeg å komme med på disse ulike områdene?

De seks punktene gjelder omtrent uavhengig av hvilken rolle du søker, sier Høksnes.

Portrettfoto av mann som smiler til kamera.

HODEJEGEREN Jobbsøkere må bli bedre til å skryte av seg selv, ifølge Bjørn-Olav Høksnes i Boyden ISCO.

– Kreativ tenkning og innovasjon blir stadig mer anerkjent som verdifulle ressurser for å takle utfordringer og drive vekst og utvikling. I den grad algoritmer bidrar med analyser, så må vi ha kontroll på hvilket datagrunnlag algoritmene benytter. Med et økende fokus på effektivitet og digital utnyttelse i arbeidslivet øker også viktigheten av samarbeid. I relasjon til andre ser vi etter evnen til å forstå hva som er relevant å kommunisere, når det er relevant, og hvorfor det har verdi der og da.

De fleste av oss kan enkelt liste opp formell fagkompetanse, mens personlig kompetanse er verre å sette ord på. – Bjørn Olav Høksnes, hodejeger i Boyden ISCO 

Og for å være interessant i arbeidsmarkedet må du være interessert i den digitale utviklingen.

– Som leder kan du ikke delegere KI-kunnskap til andre. Du skal heller ikke være ekspert. Men å være et sted midt imellom forventes av en leder i dag. For å være en moderne medarbeider og en ressurs i dagens marked må du vite hvordan KI fungerer, og du må kunne se hva det byr på av muligheter.

Etterspurte egenskaper post-ChatGPT

Siden lanseringen av ChatGPT i 2022 har etterspørselen etter menneskelige ferdigheter økt på det amerikanske jobbmarkedet. Raskest voksende er:

  • Fleksibilitet +158 %
  • Profesjonell etikk +120 %
  • Sosial persepsjon +118 %
  • Selvledelse +83 %

Kilde: Future of Work Report, AI at Work, LinkedIn-rapport fra 2023

Oppdag mer spennende lesestoff i Magma 1/2024

)