Magma Utgave 1 2024 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: PER ASBJØRN RISNES FOTO: TOR STENERSEN

Leser du luften, lærer du mer

Fugleperspektiv av en mann som sitter i en sofa og skriver i en notatblokk han holder i fanget sitt.

SKJULT INFORMASJON – Vi tar inn veldig mye informasjon på andre måter enn gjennom det vi bevisst hører og ser, mener Gisken Holst i AFF, stiftelsen som arrangerer Solstrandprogrammet.

Foto: Tor Stenersen

Solstrandprogrammet har egentlig alltid vært analogt, helt siden starten i 1952. Toppledere møtes på fire intensive samlinger gjennom en periode på 14 måneder på et hotell ved Bjørnefjorden utenfor Bergen. De har fortsatt noen foredrag, som innspill til prosessen. Det er til og med noen PowerPoint-presentasjoner innimellom ulike arbeidsoppgaver i mindre grupper. De bruker ulike kunstuttrykk og opplevelser som inngang til refleksjon og læring. Men det er møtene i de små gruppene, og tiden gruppen har til å dele og utforske egne og andres erfaringer, som kanskje er et av de viktigste verktøyene for læring og utvikling. 

Under pandemien var de nødt å gjennomføre noe digitalt, vel vitende om at det var en dårligere løsning. Det fungerte bedre enn antatt, men det ble tydelig hva som ikke kan gjøres digitalt. Det er det du erfarer når du deltar i den midlertidige organisasjonen som gruppen i praksis er, som utvikler deg som leder og menneske. De mange signalene du sender og mottar fra de andre i løpet av en periode der, er ofte mer verdifulle enn direkte overført faktakunnskap. 

– Vi tar inn veldig mye informasjon på andre måter enn gjennom det vi bevisst hører og ser. Det handler om å «lese luften» – faktisk tar vi inn mye mer informasjon enn det vi kanskje er klar over, og dette manifesterer seg ofte som intuitiv informasjon som vi ikke prosesserer kognitivt, som for eksempel kroppsspråk og andre mikrosignaler, sier programdirektør og seniorkonsulent Gisken Holst i Stiftelsen Administrativt Forskningsfond (AFF), som arrangerer  Solstrandprogrammet.

Disse signalene tolker vi  gjennom det vi har lært gjennom livet. Erfaringene våre har skapt  mønstre i væremåten vår, og har innvirkning på hvordan vi oppfatter verden omkring oss. Det er noe som kan utnyttes til å bli bedre kjent med seg selv. For å ta et eksempel: I løpet av  programmet blir du bedt om å sende et håndskrevet brev til seks andre deltakere som du  av ulike grunner ikke har hatt kontakt med i løpet av samlingene. Så  får du tilsvarende brev fra dem som ikke har funnet kjemi med deg, med en begrunnelse for hvorfor de skrev til nettopp deg. Deretter skal du møte brevskriverne for å snakke om denne opplevelsen.

– Ledere får dypere innsikt i egne preferanser og mønster gjennom tilbakemeldinger og programdesignets kraftfulle pedagogikk. Som leder på høyt nivå får man kanskje ikke så ofte denne type tilbakemelding fra omgivelsene. Det kan noen ganger bli et tøft møte med deg selv, men det å utforske de ulike perspektivene og arbeide med dette gjennom programmet kan gjerne bli begynnelsen på en ny retning i lederskapet for mange, sier Holst.

Utforsk mer spennende lesestoff i Magma 1/2024!

)