Kontinuerlig læring øker sjansen for suksess

Selv for erfarne ledere og fagspesialister har etter- og videreutdanning blitt viktigere enn noen gang. For Carl Gunnar Hallingby, CFO i XACCT, har kontinuerlig læring blitt en naturlig del av arbeidslivet.

– Jeg oppfatter meg selv som fremoverlent og åpen for å se nye muligheter, men erkjenner alltid etter kurs som dette at jeg kan forbedre meg. Presentasjonen av det faglige rammeverket og diskusjonene vi hadde i gruppene ga meg rett og slett mange fine øyeåpnere. Derfor er jeg opptatt av og liker konseptet om kontinuerlig læring, sier Carl Gunnar Hallingby.

Han er utdannet siviløkonom og har en MBA. I dag er han CFO i XACCT Accounting AS, som for ett år siden ble skilt ut av KPMG.

Selv med lang fartstid har han altså et svært bevisst forhold til det å forbedre og oppdatere seg. Han mener nemlig at han aldri blir ferdig utlært.

– I min bransje, som i mange andre bransjer, er det store endringer. Derfor er det etter min mening veldig viktig å ha et bevisst forhold til det å holde seg oppdatert. Kontinuerlig læring øker utvilsomt sjansen for suksess, sier Hallingby. 

Drar nytte av erfaringen

Ifølge Hallingby opplever han dessuten at han får mer ut av denne type læring nå, enn han gjorde tidligere i karrieren.

– Med lang arbeidserfaring ser man større nytte av det som tidligere kanskje virket veldig teoretisk. Når man har jobbet en del år, er det enklere å knytte det du lærer opp mot faktiske situasjoner. Man har rett og slett flere knagger å henge læringen på, forklarer han.

I en jobb hvor man stadig må holde seg oppdatert, trengte han ikke å tenke seg om to ganger da han hørte om kurset NHH Executive Online (tidligere Business Upgrade). Kurset er utviklet av NHH i samarbeid med Econa.

Jeg har deltatt tidligere og vet av erfaring at man får mye ut av disse kursene. Derfor meldte jeg meg på igjen

Relevante verktøy

Ifølge Hallingby fikk han også denne gangen mye ut av todagerskurset, som foregikk via Zoom i september 2020. 

– Vi var innom veldig mye relevant, og vi fikk også en rekke konkrete verktøy. Mange av disse verktøyene, blant annet det som har med selskapets strategiutvikling å gjøre, bruker jeg direkte i arbeidshverdagen nå, sier han. 

Hallingby legger til at han setter pris på at kurset er så spisset, konkret og effektivt som det er. 

– For øvrig er det et meget høyt nivå på programlederne. De er svært kunnskapsrike, og har en genuin interesse for å bruke den erfaring og innsikt deltakerne også bringer med seg direkte inn i kurset, sier han. 

Mer attraktiv – nå og senere

Kurs og kompetanseansvarlig Gry Skjellevik i Econa sier at i en stadig større konkurranse om arbeidsplassene, blir kontinuerlig læring stadig viktigere.

Portrett av Gry Skjellevik, kurs og kompetanseansvarlig i Econa

Gry Skjellevik er kurs og kompetanseansvarlig i Econa

– Kontinuerlig påfyll av kompetanse gjør deg både bedre i din nåværende jobb, og samtidig mer attraktiv og relevant ellers i arbeidslivet, sier hun.

Temaene for de ulike modulene, er det som er nytt innenfor økonomers viktigste fagområdene.

– Kursene har for øvrig ingen eksamen, og deltakelse på samlingene krever minimalt med forberedelser. Her får man med andre ord faglig påfyll av høy kvalitet – uten at det tar for mye tid, avslutter hun.