Trond Østgaard er død

Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN

Trond Østgaard døde brått natt til den 26.10, kun 58 år gammel. Tidligere på kvelden samlet han nærmere 100 økonomistudenter og mentorer i Drammen til kick off for 2021/2022 arbeidslivsmentor programmet,  like engasjert som han alltid var enten det var i møte med studenter, næringslivsledere eller medlemmer i Econa. 

Han var leder av Econa Buskerud i to perioder.

Han var også leder og fagspesialist innen kompetansevirksomhet og var studiekoordinator for USN/Universitetet i Sørøst-Norge. Før dette var han direktør for BI i Drammen og hadde også en rekke andre roller i BI systemet.

Han var svært engasjert i alt som kunne styrke næringslivet i regionen. Han bidro alltid positivt i alle foraer han deltok i, og bidro til å løfte stemningen og engasjementet. Det ble alltid mye latter, engasjement og gode samtaler med Trond tilstede. Også ved avslutningen på mandagens arrangement briljerte han med sitt gode humør og morsomme kommentarer.

 Da den triste beskjeden kom på tirsdag var det  derfor ikke til å fatte.

Han var en pådriver for å knytte kontakt mellom næringsliv og studenter, og var en svært populær foredragsholder. Vi kommer til å savne Tronds sprudlende humør, vittige og hyggelige kommentarer og historier, og ikke minst hans engasjement for Econa.

Og vi takker ham også på vegne av alle studenter som har vært/ er med i arbeidslivsmentor programmet, for hans store innsats med å fasilitere dette høyt verdsatte tilbud.

Trond Østgaard er med oss videre i vårt arbeid for foreningen, det lokale næringslivet og studentarbeidet.

Terje Kvam, leder for Econa Buskerud

Styret i Econa Buskerud