Sverre Kristoffersens minnefond for Econa-medlemmer

Sverre Kristoffersens minnefond ble stiftet desember 1950, og har som formål å gi støtte til medlemmer og studentmedlemmer, som har et definert økonomisk behov i forbindelse med faglige, samfunnsnyttig eller foreningsnyttig arbeid.

Foto: iStock

Neste tildeling fra minnefondet blir våren 2027.

Minnefondets vedtekter

Sverre Kristoffersens minnefond ble stiftet desember 1950, og har som formål å gi støtte til medlemmer og studentmedlemmer, som har et definert økonomisk behov i forbindelse med faglige, samfunnsnyttig eller foreningsnyttig arbeid.

Søknader til Sverre Kristoffersens minnefond sendes på mail til Gry Skjellevik. Vi behandler søknader fortløpende. Det er viktig at søknaden inneholder navn, hvorfor du ønsker støtte, hva du ønsker støtte til, samt hvor mye støtte du trenger.