Samfunn og offentlig sektor

Nettverket har for tiden ikke et nettverksstyre, ta kontakt med styret om du ønsker informasjon om hvordan du kan bidra.

Dette er nettverket for økonomer som er engasjert i spørsmål som angår samfunn og offentlig sektor. Vi arrangerer medlemsmøter som omhandler alt fra små, konkrete problemstillinger som finnes i offentlig sektor til møter om de store samfunnsspørsmålene, som klima og forvaltning av oljefondet. Alle Econas medlemmer kan derfor finne interessante møtetemaer hos oss.. 

Formålet med nettverket er å gi faglig inspirasjon, danne grunnlag for debatt og erfaringsutveksling, skape relasjoner og være et sted for hyggelig og sosialt samvær. Til møtene inviterer vi inspirerende foredragsholdere til å belyse aktuelle problemstillinger som opptar samfunnsengasjerte Econa-medlemmer. Medlemsmøtene er åpne for alle Econas medlemmer.

Eksempler på aktuelle temaer:

  • Forvaltningen av oljefondet
  • Gevinstrealisering i offentlige prosjekter
  • Flerårig budsjettering
  • Suksessfaktorer ved offentlige IT-prosjekter
  • Masterutdannede økonomers rolle i offentlig sektor
  • Mål- og resultatstyring i offentlig sektor/styringsverktøy
  • Endringsledelse
  • Risikostyring
  • Innovasjon i offentlig sektor