Vår lønns- og arbeidslivspolitikk

Econas lønnspolitikk bygger på foreningens visjon og idégrunnlaget for hovedorganisasjonen Akademikerne.

Den lønnspolitiske plattformen bygger på at masterutdannede økonomer skal ha økonomisk uttelling for sin satsing på utdanning, og sikre samsvar mellom lønn og den kompetanse, den kunnskap de erverver seg, det ansvarsområde de håndterer og de verdier de skaper. Lønnspolitikken skal bidra til at masterutdannede økonomers kompetanse blir brukt der den kommer mest til nytte og medfører verdiskapning i privat og offentlig sektor.

Econa har fem hovedprinsipper for fastsetting av lønn

  • Reelle, frie forhandlinger i alle sektorer
  • Dannelsen av lønn skal skje lokalt og markedsbasert
  • Lønnsnivået skal ta utgangspunkt i markedsverdien for liknende arbeidskraft. Alle Econas medlemmer skal ha en lønnsutvikling.
  • Differensiering av lønn skal bygge på individuelle kriterier, med hovedvekt på samlet formal- og realkompetanse, ansvar og ytelse
  • All arbeidstid skal kompenseres, enten som lønn, ferie eller avspasering

Lokal og markedsbasert lønnsdannelse

  • Lønnsfastsettelsen skal foregå i den enkelte virksomhet, basert på virksomhetens rammevilkår og markedsverdien av arbeidstakerne
  • Lønnen skal være konkurransedyktig med sammenlignbare stillinger i andre sektorer, bransjer og virksomheter, og ansatte innen bedriften eller etaten
  • Kriteriene for fastsettelse av lønn skal være kjent for arbeidstakeren

Differensiering bygget på individuelle kriterier

Kriterier for fastsettelse av lønn tilpasses virksomhetens behov og bygger på den enkeltes utdanning, evne til å anvende utdanningen og å tilegne seg kunnskap, samt verdien av ytelsen for virksomheten.

Last ned det arbeidslivspolitiske dokumentet om lønn