Kun for medlemmer

Justering i kontingentsatser for 2022

Vi gjør små justeringer i kontingenten for 2022 slik at prisen følger inflasjonen. Husk at kontingenten er fradragsberettiget.

Justerte priser for 2022