Mangfold

Et inkluderende arbeidsmiljø basert på mangfold er en grunnleggende nøkkel til et næringsliv i endring. Econa mener at mangfold er viktig for norsk økonomi og dens verdiskapning.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Econa er opptatt av at alle våre medlemmer skal ha like muligheter til å lykkes i sin karriere. Et mangfoldig arbeidsliv har en egenverdi i seg selv. I tillegg er mangfold et konkurransefortrinn og en driver for innovasjon i virksomhetene. Bedrifter med mangfold i ledelsen har høyere lønnsomhet enn gjennomsnittet. I norsk næringsliv er det for lite mangfold i toppledelse, og ikke alle har samme reelle muligheter til karriereutvikling.

Bedrifter med mangfold i ledelsen har høyere lønnsomhet
enn gjennomsnittet.

Til nå har Econa jobbet med den dårlige kjønnsbalansen på toppen av det norske næringslivet - under satsningen "kvinner og toppledelse".

Econa jobber med kvinner og toppledelse under to hovedpunkter

1) Økt synlighet og bevisstgjøring av problemstillingen blant medlemmene, bedriftene, politikerne og samarbeidspartnere.

2) Tilby medlemmene rådgivning, hjelp og konkrete verktøy til hvordan de selv kan posisjonere seg til å få lederjobbene, men også til hvordan nåværende ledere kan rekruttere flere kvinner inn i lederstillinger.

I podcasten Kvinner og toppledelse inviterer vi eminente gjester til å diskutere problemstillingen og sammen finner vi gode løsninger. Gjestene gir også sine beste tips til å nå toppen!

Econa har utviklet en verktøykasse, som samler tips og triks under en rekke tema. Denne er utviklet spesielt for enkeltpersoner, både lederspirer og ledere som ønsker å rekruttere flere kvinner.