Mangfold og inkludering

Et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn og kulturell forståelse, ulike språk og kjønn gjør arbeidslivet mer inkluderende. Econa mener at mangfold er viktig for norsk økonomi og verdiskaping.

Foto: Illustrasjon: Kristian Hammerstad

Econa er opptatt av at alle våre medlemmer skal ha like muligheter til å lykkes i karrieren sin. Et mangfoldig arbeidsliv har en egenverdi i seg selv. I tillegg er mangfold et konkurransefortrinn og en driver for innovasjon i virksomhetene. Bedrifter med mangfold i ledelsen har høyere lønnsomhet enn gjennomsnittet. I norsk næringsliv er det for lite mangfold i toppledelse, og ikke alle har samme reelle muligheter til karriereutvikling.

Bedrifter med mangfold i ledelsen har høyere lønnsomhet
enn gjennomsnittet.

Econa har i en årrekke jobbet med den dårlige kjønnsbalansen på toppen av det norske næringslivet, under satsningen «kvinner og toppledelse». Samtidig jobber vi med andre typer mangfold i ledelse, primært etnisk mangfold.

Econa gir medlemsnytte og skaper synlighet

Econa jobber med mangfold under to hovedpunkter som er tett koblet opp mot hverandre. Listen er ikke utfyllende, men gir en pekepinn om de viktigste målene i den nåværende strategiperioden.

Konkret medlemsnytte

1) Econa skal tilby medlemmemmene rådgivning og konkrete verktøy for hvordan de kan bruke mangfoldsbakgrunnen sin som et konkurransefortrinn, og hvordan de kan få lederjobber.

2) Econa skal tilby ledere og arbeidsgivere rådgivning og konkrete verktøy for hvordan de kan tiltrekke, beholde og utvikle medarbeidere med mangfoldsbakgrunn på sin arbeidsplass.

Synlighet og påvirkning

1) Econa skal skape økt synlighet og bevisstgjøring om hvordan virksomheter kan øke andelen medarbeidere med mangfoldsbakgrunn, og hvilke positive ringvirkninger en mangfoldig arbeidsplass gir.

2) Econa skal jobbe for å påvirke samfunnsaktører og politikere til å endre lovgivning eller praksis der det vil føre til mer mangfold i næringslivet.

Se hva vi mener om mangfold i vår samfunnspolitiske plattform

Kvinner og toppledelse

I podcasten «Kvinner og toppledelse» inviterer vi eminente gjester til å diskutere problemstillingen, og sammen finner vi gode løsninger. Gjestene gir også sine beste tips til å nå toppen!

Econa har utviklet en verktøykasse der vi gir tips, triks og konkrete råd om en rekke tema, til både kvinnelige lederspirer og bedrifter som ønsker bedre kjønnsbalanse (pdf).