Mangfold

Et inkluderende arbeidsmiljø basert på mangfold er en grunnleggende nøkkel til et næringsliv i endring. Econa mener at mangfold er viktig for norsk økonomi og dens verdiskapning.

Foto:

Econa er opptatt av at alle våre medlemmer skal ha like muligheter til å lykkes i sin karriere. I vår vedtatte politikk heter det at:

«Den enkelte må kunne oppnå videreutvikling og karriere uten å møte hindringer som følge av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse, legning mv.»

Econa skal jobbe med kvinner og toppledelse under to hovedpunkter:

1) Økt synlighet og bevisstgjøring av problemstillingen blant medlemmene, bedriftene, politikerne og samarbeidspartnere.

2) Tilby medlemmene rådgivning, hjelp og konkrete verktøy til hvordan de selv kan posisjonere seg til å få lederjobbene, men også til hvordan nåværende ledere kan rekruttere flere kvinner inn i lederstillinger.

I podcasten Kvinner og toppledelse inviterer vi eminente gjester til å diskutere problemstillingen og sammen finner vi gode løsninger. Gjestene gir også sine beste tips til å nå toppen!

Econa har utviklet en verktøykasse, som samler tips og triks under en rekke tema. Denne er utviklet spesielt for enkeltpersoner, både lederspirer og ledere som ønsker å rekruttere flere kvinner.