Høsten 2021 kursrekke på grønn omstilling

Bærekraft får en stadig større påvirkning på økonomers hverdag og de tradisjonelle økonomifunksjonene. Dermed stilles det også nye krav til kompetanse og arbeidsoppgaver. Econa har derfor en kursrekke på grønn omstilling.

Høstens kursrekke på grønn omstilling

Foto: Canva

Vi er utrolig glade for å videreutvikle kursrekka på grønn omstilling, der målet er å gi medlemmene konkrete verktøy de kan bruke i sin arbeidshverdag, sier administrerende direktør Nina Riibe stolt, mens hun fortsetter: – Spriket på kunnskap er stort; noen kan mye, mens andre er helt «grønne». Det som er felles, er interessen og viljen til å lære om grønn omstilling og de endringene det medfører.

Hun er glad for å meddele at høstens kursrekke bygger på vårens kursrekke, som var en stor suksess. Det viser at vi har truffet et kompetansegap i medlemsmassen, mener Riibe: – Vårt mål har hele tiden vært å levere solid kunnskap, men så konkret og lett forståelig som mulig.

Målet er å gi medlemmene konkrete verktøy de kan bruke i sin arbeidshverdag

Høstens kurs på grønn omstilling

Kursrekken består av fire én-timers kurs. Tema, foredragsholdere og caser er nøye utvalgt for deg som økonom og din arbeidsdag. - Økonomene har nøkkelroller i arbeidet med den grønne omstillingen, og må stå klare til å ta ansvar. Derfor håper jeg alle medlemmer tar seg tid til egen kompetanseheving, avslutter Riibe.

Alle kurs streames, og er gratis og åpne for alle. Opptak vil bli tilgjengeliggjort for påmeldte i etterkant. Klikk på det aktuelle kurset for å melde deg på.

Slik starter du med bærekraft i bedriften din - tirsdag 28.september

Lansering av Magma bærekraftsnummer – fredag 15.oktober

Bærekraft, teknologi og nye forretningsmodeller - november

Bærekraftrapportering, årsrapport og klimaregnskap – desember

 

NB! Kursene er enda under oppdatering, og det vil bli åpnet for påmelding etter hvert som kurset blir klart. 

Finn alle oppsummeringer og opptak her