Lokalavdelingenes årsrapport

Hver lokalavdeling lager en årsrapport med utgangspunkt i fastsatt mal. Denne vedtas på lokalavdelingens årsmøte, og skal sendes ut med innkalling til årsmøtet. Etter at årsrapporten er vedtatt på årsmøtet, sendes den til Econas administrasjon for endelig vedtak i hovedstyret.

Tekst: Live Olsen Hølmo

Hver lokalavdeling lager en årsrapport på fastsatt mal. Malen til årsrapporten finnes på verktøykassen på MinSide på econa.no.

Det er rom for å gjøre tilpasninger eller legge til ting som ikke er i malen. Men all informasjon som etterspørres i malen skal fylles inn.

Lokalavdelingsstyret styrebehandler forslag til årsrapport i styremøte tidsnok til å rekke frist for distribusjon.

Utsending av forslag til årsrapport

Forslag til årsrapport skal sendes ut sammen med sakspapirene til årsmøte, senest 14 dager før selve årsmøtet. Årsrapporten blir tilgjengeliggjort på samme måte som resten av årsmøtepapirene.

Vedtak av årsrapport - i lokalavdelingen

Årsrapporten vedtas på årsmøtet til lokalavdelingene.

Endringer vedtatt av årsmøtet innarbeides, før årsrapporten sendes til Econas administrasjon. Frist for dette er senest 14 dager etter årsmøte.

Endelig vedtak i Econas hovedstyre

Deretter behandler Econas hovedstyre årsrapporten. Ved vedtak fra hovedstyret så er årsrapporten endelig vedtatt.

Distribusjon av endelig årsrapport

Endelig årsrapport legges på lokalavdelingens side på www.econa.no. Her ligger til enhver tid den siste vedtatte årsrapporten.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.