Jeg er nyansatt i privat sektor. Hva bør jeg huske på?

Econa-medlemmer som jobber i privat sektor er i liten grad bundet av tariffavtaler, og det er derfor få rettigheter som er fremforhandlet på vegne av alle Econa-medlemmene. De fleste rettighetene avtales individuelt, og du må derfor selv sørge for at arbeidsavtalen din gir deg tilstrekkelig gode vilkår og forhandle lønn med arbeidsgiver.

Dersom du ikke har signert arbeidskontrakt enda kan du lese mer om hvilke rettigheter du bør sørge for å få med i arbeidsavtalen og om hvordan du forhandler om lønn og betingelser ved ansettelse.

For øvrig kan du lese mer om og få bistand fra Econa om rettigheter i arbeidslivet.

Hvis du kommer fra offentlig sektor, er den største forskjellen at det ikke er kollektive lønnsforhandlinger der tillitsvalgte forhandler på dine vegne, men individuelle lønnsssamtaler der arbeidsgiver fastsetter lønnen din. 

Bedriftsgrupper og tariffavtaler

Econa har flere bedriftsgrupper og har hovedavtale med Finans Norge og tariffavtale med enkelte virksomheter i NHO-området

I virksomheter med bedriftsgrupper som har gjort gjeldende tariffavtaler, har Econas medlemmer rett til medbestemmelse på arbeidsplassen, og en plass rundt bordet i blant annet omstillingsprosesser og i forkant av lønnsoppgjør.

Du kan sjekke om din arbeidsgiver har bedriftsgruppe og ta kontakt med din lokale tillitsvalgte på Min Side. Du kan også kontakte Econa sentralt via forhandlinger@econa.no.

Econa arbeider for å opprette flere bedriftsgrupper og få medbestemmelsesrett i flere virksomheter. Ta kontakt på forhandlinger@econa.no om du ønsker mer informasjon om muligheten for å opprette bedriftsgruppe på din arbeidsplass.

Oppdater arbeidsgiver

Vi oppfordrer alle Econa-medlemmer om å registrere ny arbeidsgiver på Min profil. Dette er viktig for å få riktig informasjon fra Econa. Dersom din virksomhet har en tariffavtale, er det særlig viktig å ha riktig arbeidsgiver, slik at de lokale tillitsvalgte kan gi deg nødvendig informasjon knyttet til blant annet medbestemmelse og lønnsforhandlinger.