Hvordan opprette lokal bedriftsgruppe?

I virksomheter med flere Econa-medlemmer kan det etableres bedriftsgruppe. Det betyr at du som ansatt kan få medbestemmelsesrett på din arbeidsplass.

Dersom du er interessert i å opprette lokal bedriftsgruppe og få medbestemmelsesrett på din arbeidsplass kan du ta kontakt med sektoransvarlig på ditt område. 

Sektoransvarlig vil følge deg opp og kunne bistå med kontakt med andre mulige tillitsvalgte og kontakt med ledelsen. Det kan være aktuelt å arrangere et informasjonsmøte for å informere om hva en bedriftsgruppe innebærer og forsøke å rekruttere tillitsvalgte. Vi anbefaler minst to tillitsvalgte for å kunne opprette bedriftsgruppe.

Vi vil også anbefale å forsøke å rekruttere flere Econa-medlemmer i virksomheten og få Econa-medlemmer til å registrere riktig arbeidsgiver på econa.no, da det er nødvendig med minst to Econa-medlemmer (tre i Finans Norge) og helst så mange som mulig for å få opprettet bedriftsgruppe.

Dersom det er aktuelt med bedriftsgruppe i din bedrift og det er minst to tillitsvalgte som har meldt seg i virksomheten vil Econa kunne bistå med innkalling til stiftelsesmøte for Econas medlemmer i bedriften. På stiftelsesmøtet velges et styre på 2-4 personer og evt. varamedlemmer og det fastsettes vedtekter for bedriftsgruppen.

Econa vil også følge opp de tillitsvalgte etter opprettelsen og hjelpe med opptart av styremøter og medlemsmøter og kommunikasjon med medlemmene.

For virksomheter i Finans Norge kan Econa bistå med å gjøre gjeldende hovedavtale for å få medbestemmelsesrett og Econas lønnsoppgjør.

For virksomheter i NHO eller uten arbeidsgiverorganisasjon kan vi bistå med kontakt med HR for å kreve tariffavtale eller medbestemmelsesrett etter arbeidsmiljøloven kapittel 8. Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å gi medbestemmelse eller tariffavtale, kan det være vanskelig å få gjennomslag uten å gå til streik eller rettslige skritt.

Econa vil også bidra til å sikre nødvendig opplæring og tilgang til medlemsinformasjon for tillitsvalgte. Dersom det er ønskelig med kurs og foredrag, vil Econa kunne bidra med dette.

Formål med bedriftsgruppe:

  • samle medlemmene ved å etablere en naturlig møteplass og diskusjonsforum i virksomheten
  • være et aktivt bindeledd mellom medlemmene og ledelsen
  • ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
  • synliggjøre medlemmenes kompetanse og viktighet i virksomheten
  • bidra til kompetanseheving blant medlemmene blant annet gjennom foredrag og konferanser
  • inngå tariffavtale med arbeidsgiver/arbeidsgiverorganisasjon
  • rekruttere nye medlemmer i virksomheten
  • synliggjøre Econas tilbud

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.