Hvordan opprette lokal bedriftsgruppe?

I virksomheter som har mer enn to Econa-medlemmer (minst tre i Finans Norge) kan det etableres bedriftsgruppe. Det betyr at du som ansatt kan få medbestemmelsesrett på din arbeidsplass.

For virksomheter i bank og finanssektoren tilknyttet Finans Norge vil bedriftsgruppen kunne kreve at Hovedavtalen mellom Econa og Finans Norge gjøres gjeldende. Hovedavtalen gir Econas medlemmer rett til medbestemmelse på arbeidsplassen, og en plass rundt bordet i blant annet omstillingsprosesser og i forkant av lønnsforhandlinger.

Bedriftsgrupper tilknyttet NHO og bedrifter som ikke er medlem av en arbeidsgiverforening, kan kreve såkalt direkteavtale (direkte overenskomst) mellom bedriften og Econa.

Dersom du er interessert i å opprette lokal bedriftsgruppe og få medbestemmelsesrett på din arbeidsplass kan du ta kontakt med sektoransvarlig på ditt område.

Sektoransvarlig vil følge deg opp, og dersom det er aktuelt med bedriftsgruppe i din bedrift og du eller andre i bedriften er interessert å bli tillitsvalgt, vil sektoransvarlig kunne bistå med kontakt med andre mulige tillitsvalgte, og kontakt med ledelsen og Econa-medlemmer i bedriften for å informere om opprettelse av bedriftsgruppen.

Econa vil kalle inn til stiftelsesmøte for Econas medlemmer i bedriften. På stiftelsesmøtet velges et styre på 3-6 personer og det fastsettes vedtekter for bedriftsgruppen.

Econa vil også følge opp de tillitsvalgte etter opprettelsen og hjelpe med oppstart av styremøter og medlemsmøter. Econa vil også bidra til å sikre nødvendig opplæring og tilgang til medlemsinformasjon for tillitsvalgte. Videre vil Econa bistå med kontakt med arbeidsgiver for å sikre medbestemmelsesrett, og hjelp til lønnsforhandlinger gjennom krav om tariffavtale. Dersom det er ønskellig med kurs og foredrag, vil Econa kunne bidra med dette.

Formål med bedriftsgruppe:

  • samle medlemmene ved å etablere en naturlig møteplass og diskusjonsforum i virksomheten
  • være et aktivt bindeledd mellom medlemmene og ledelsen
  • ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
  • synliggjøre medlemmenes kompetanse og viktighet i virksomheten
  • bidra til kompetanseheving blant medlemmene blant annet gjennom foredrag og konferanser
  • inngå tariffavtale med arbeidsgiver/arbeidsgiverorganisasjon
  • rekruttere nye medlemmer i virksomheten
  • synliggjøre Econas tilbud

Last ned mal for vedtekter bedriftsgruppe.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.