Individuelle oppsigelser

Tillitsvalgte kan bistå medlemmer i individuelle drøftingsmøter om mulig oppsigelse.

Før det treffes beslutning om oppsigelse, skal det avholdes et drøftingsmøte med arbeidstakeren. Arbeidstakeren kan ha med seg tillitsvalgt i et slikt møte. Hensikten med et drøftingsmøte er dels å forhindre uriktige avgjørelser, og dels å kartlegge eventuelle alternative løsninger for den enkelte arbeidstakeren. Alternative løsninger kan være annet passende arbeid, sluttavtale eller eventuelt at arbeidstakeren selv ønsker å si opp.

Vi anbefaler at du tar kontakt med Econa Arbeidsliv i slike saker. Som regel vil en av oss i Econas arbeidslivsavdeling representere medlemmet, eventuelt med støtte av den lokale tillitsvalgte. Tillitsvalgte har ofte en oversikt over andre mulige stillinger i virksomheten, og kan bidra til å finne alternative løsninger for å unngå oppsigelse.

Send inn en juridisk henvendelse her

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.