Slik foregår lønnsoppgjøret i privat sektor

Lønnsfastsettelsen for Econas medlemmer i privat sektor med skjer ved individuelle lønnsssamtaler der arbeidsgiver fastsetter lønnen. Som tillitsvalgt har du i tråd med avtaleverket rett til å drøfte den gjennomsnittlige lønnsreguleringen som skal skje i virksomheten, før virksomheten fastsetter denne reguleringen.

Lønnsfastsettelsen for Econas medlemmer i privat sektor med skjer ved individuelle lønnsssamtaler der arbeidsgiver fastsetter lønnen. Som tillitsvalgt har du i tråd med avtaleverket rett til å drøfte den gjennomsnittlige lønnsreguleringen som skal skje i virksomheten, før virksomheten fastsetter denne reguleringen.  

Drøftingene med arbeidsgiver skal gjelde selskapets lønnsomhet og inntjening, samfunnsøkonomiske hensyn, medlemmenes situasjon og gruppens spesielle forhold.  

I forkant av drøftingene bør du som tillitsvalgt forberede deg ved å sette deg inn i dokumenter om selskapets økonomi og samfunnsøkonomiske hensyn. Econa sentralt kan bistå med mer inngående tips til drøftingene og argumentasjonen, og arrangerer grunnkurs og øvrige opplæringsarenaer der dette diskuteres sammen med øvrige tillitsvalgte i privat sektor. 

Du skal også få tilsendt liste over medlemmenes individuelle lønn, og bør se på Econas lønnsstatistikk for å vurdere om lønnen til ulike grupper i virksomheten er konkurransedyktig. Econa sentralt kan bistå med å finne relevant statistikk for din virksomhet og ansattgrupper. 

Medlemmene i virksomheten bør informeres om drøftingene og ha mulighet til å gi innspill, enten på medlemsmøte eller per e-post. Innspillene bør likevel ikke begrense ditt mandat som inn i drøftingene, da det er du som tillitsvalgt som vil kunne vurdere tilbakemeldingene fra arbeidsgiver.  

Det kan være en fordel å samarbeide med andre Akademikerforeninger under drøftingene.  

I drøftingene med arbeidsgiver bør du som tillitsvalgt være profesjonell og legge frem argumentasjonen på en saklig måte. Vær forberedt på å tilpasse argumentasjonen basert på arbeidsgivers innvendinger. Sørg for at det skrives protokoll fra drøftingene der tillitsvalgtes innvendinger fremgår. 

Etter drøftingene med tillitsvalgte fastsetter arbeidsgiver den gjennomsnittlige lønnsreguleringen. 

Deretter skal arbeidsgiver foreta en individuell lønnsvurdering basert på en saklig vurdering av arbeidstakerens kompetanse, dyktighet, arbeidsinnsats, erfaring og stillingens ansvars- og arbeidsområde, samt den enkeltes utvikling siden forrige vurdering.  

 

Den individuelle lønnsfastsettelsen forutsetter dialog, for eksempel lønnssamtale mellom leder og medarbeider. Econa har kurs i gjennomføring av lønnssamtalen og bruk av lønnskalkulatoren for medlemmer, og kan bistå med skjema for lønnssamtalen om ønskelig. 

 

Tillitsvalgte orienteres om gjennomsnittlig resultat før den enkelte får sin lønnsvurdering. Det enkelte medlem kan be bedriften om en begrunnelse for lønnsfastsettelsen. Medlem og leder bør legge en plan for å kunne oppnå ønsket lønnsutvikling videre 

 

Dersom de tillitsvalgte har innsigelser mot gjennomført prosess kan det gjennomføres et møte med Econa og NHO/Finans Norge sentralt. 

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.