Ofte stilte spørsmål og svar om egen pensjonskonto

Econa har inngått ny avtale om egen pensjonskonto hos Nordea Liv. Vi skjønner at flere har spørsmål relatert til pensjon og sparing i egen pensjonskonto. Under har vi samlet opp noen av spørsmålene vi får oftest og svart på dem.

Kvinne som sitter og scroller på mobilen sin

Foto: Nordea

Ofte stilte spørsmål:

Hva er egen pensjonskonto?

Hva er forskjellen på egen pensjonskonto (EPK) og individuell pensjonssparing (IPS)?

Hvorfor flytte egen pensjonskonto til Nordea Liv?

Hva om jeg allerede har flyttet egen pensjonskonto eller pensjonskapitalbevis til Nordea? 

Hva er fordelene med å ha egen pensjonskonto i Nordea Liv?

Hvordan får jeg medlemsfordelen til Econa på egen pensjonskonto?

Vil min ektefelle få samme tilbud i Nordea?

Hva betyr det at investeringsprofilen er valutasikret?

Hva er standardkompensasjon?

Kan man ha flere egne pensjonskontoer?

Hva er Nordea Boost?

Kan jeg ha egen pensjonskonto hvis jeg jobber i det offentlige?

Kan jeg ha egen pensjonskonto etter jeg er blitt pensjonist?

Hva skjer med egen pensjonskonto når jeg nærmer meg pensjonsalder?

Kan jeg velge starttidspunkt for nedtrapping av risiko?

Kan jeg få egen pensjonskonto når jeg er arbeidsledig eller sykemeldt?

Hvor kan jeg finne pensjonskapitalbevisene mine fra tidligere arbeidsgivere?

Kan fripoliser fra tidligere ytelsespensjon også samles i egen pensjonskonto?

Vi har en såkalt hybridpensjon på arbeidsplassen vår. Vil vi omfattes av ordningen med egen pensjonskonto?

Hva skjer hvis jeg har begynt å ta ut pensjon?

Hvordan kommer pensjonsinnbetalingene fra arbeidsgiveren min inn på pensjonskontoen min i Nordea Liv?

Hva er et pensjonskapitalbevis (PKB)?

Hva er fordelene med å samle/flytte pensjonskapitalbevisene (PKB)?

Hva er forskjellen på flytting av egen pensjonskonto (EPK) og flytting av pensjonskapitalbevis (PKB)?

Hva er egen pensjonskonto? 

I 2021 ble innskuddspensjonen din fra nåværende og tidligere arbeidsgivere automatisk samlet på ett sted, i en egen pensjonskonto. Egen pensjonskonto gir deg som privatperson bedre oversikt og kontroll, i tillegg til å redusere unødvendige kostnader. Det gir deg dessuten mer valgfrihet og du kan nå velge hvilket selskap som skal ta hånd om din egen pensjonskonto. For deg som er medlem av Econa, har du mulighet til å velge Nordea Liv som selvvalgt pensjonsleverandør med gode betingelser fremforhandlet av Econa. Husk at egen pensjonskonto kun gjelder for ansatte som jobber i privat sektor.  

Det er ikke sikkert din arbeidsgivers pensjonsleverandør gir deg de beste betingelsene. Du kan være tjent med å benytte tilbudet gjennom Econa, og flytte din egen pensjonskonto til Nordea Liv. Ønsker du å sjekke hva kostnadene som betales i dag på din egen pensjonskonto? Gå til norskpensjon.no.

Her finner du mer informasjon om egen pensjonskonto for Econa-medlemmer.

Hva er forskjellen på egen pensjonskonto (EPK) og individuell pensjonssparing (IPS)?

Forskjellen er at arbeidsgiver må spare i egen pensjonskonto for deg, men for IPS må du spare selv.

Hvorfor flytte egen pensjonskonto til Nordea Liv?

Du står fritt til å flytte din egen pensjonskonto til en annen leverandør enn den din nåværende arbeidsgiver benytter. Arbeidsgiveren har ikke innsyn i om du velger en annen leverandør for pensjonen din.  

Med egen pensjonskonto gjennom Nordea Liv og Econa får du flere fordeler. Du får lave kostnader, noe som kan gi mer i pensjon. I tillegg får du bedre oversikt over pensjonen din og full oversikt i mobilløsningen, Nordea Boost.

Hva om jeg allerede har flyttet egen pensjonskonto eller pensjonskapitalbevis til Nordea?

Du som allerede har samlet egen pensjonskonto eller pensjonskapitalbevis i Nordea Liv, kan nå enkelt få lavere kostnader. Gjennom Nordea Boost logger du deg inn med BankID, gir samtykket ditt og bekrefter medlemskapet ditt i Econa. Les mer her.

Hva er fordelene med å ha egen pensjonskonto i Nordea Liv? 

 • Konkurransedyktig pris på forvaltning av pensjon 
 • Full oversikt over pensjonsavtalene dine i mobilløsningen Nordea Boost 
 • Medlemsrabatt på 3 ulike investeringsprofiler:
  • Nordea Liv Bærekraft Valutasikret - 0,39 % i forvaltningskostnad
  • Aktiva Bedrift - 0,39 % i forvaltningskostnad
  • Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret - 0,18 % i forvaltningskostnad
 • Ingen plattformavgift eller andre skjulte kostnader
 • Tilgang til pensjonsrådgivning
 • Tilgang til et stort utvalg investeringsmuligheter i et bredt fondsunivers
 • For deg som kun har pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold får du de samme gode betingelser som på egen pensjonskonto
 • Trygg forvaltning – Nordea er Nordens største kapitalforvalter, og sikrer god forvaltning av pensjonssparingen din gjennom hele yrkeslivet og gjennom utbetaling av pensjonen din
 • Bærekraftig forvaltning basert på FNs bærekraftprinsipper og klimamål. Nordea er blant de ledende kompetansemiljøene innen bærekraft, med sparealternativer som kombinerer muligheten for økonomisk avkastning med positiv samfunnspåvirkning  
 • Gode priser på privat fonds- og pensjonssparing 

Hvordan får jeg medlemsfordelen til Econa på egen pensjonskonto? 

Gå til nordea.no/econapensjon. Klikk på lenken som ligger i boksen til høyre – Nordea Boost. Gjennomfør den digitale rådgivningen i Nordea Boost og godkjenn flytting av pensjonen din.  

Pensjonsmidlene dine overføres så snart som mulig, men senest innen 30 dager.

Vil min ektefelle få samme tilbud i Nordea?

Medlemsfordelen på pensjon gjelder kun personer som er medlem av Econa.

Hva betyr det at investeringsprofilen er valutasikret? 

Det betyr at kursendringer mellom norske kroner og valutaene på de fondene investeringsprofilen investerer i ikke påvirker avkastningen.

Hva er standardkompensasjon? 

Ved å flytte egen pensjonskonto til en selvvalgt pensjonsleverandør, vil du selv dekke kostnader knyttet til forvaltning av pensjonen nåværende arbeidsgiver sparer for deg. Du vil imidlertid motta en standardkompensasjon fra arbeidsgiver. Denne tilsvarer kostnaden arbeidsgiveren din betaler på standard forvaltning for deg, hos pensjonsleverandøren sin.  

Kompensasjonen er en årlig prosentsats og beregnes ut ifra saldo på pensjonssparingen fra nåværende arbeidsgiver.

Kan man ha flere egne pensjonskontoer? 

Ja, det er mulig hvis du har flere nåværende arbeidsgivere i privat sektor. Du kan velge å samle kontoene hos én selvvalgt pensjonsleverandør for å få bedre oversikt og potensielt lavere kostnader. Husk at du vil alltid ha like mange egne pensjonskontoer som du har arbeidsgivere. Som Econa-medlem får du ekstra gode priser!  

Her finner du mer informasjon om egen pensjonskonto for Econa-medlemmer.

Hva er Nordea Boost? 

Nordea Boost er en mobilløsning som gir deg en samlet oversikt og bedre forståelse over egen pensjon. Pensjonen din visualiseres og du kan se hva du får i lønn som pensjonist. Her kan du enkelt ta smarte grep for å få mest mulig pensjon. 

Når du logger inn med BankID henter Nordea informasjon om pensjonsavtalene dine fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, pensjon fra folketrygden og egen sparing – om du har. Dette brukes til å vise deg hva du kan forvente å få i pensjon. Her kan du enkelt sjekke lønnen din som pensjonist og ta flere smarte grep for å øke den.  

Her finner du mer informasjon om egen pensjonskonto for Econa-medlemmer.

Kan jeg ha egen pensjonskonto hvis jeg jobber i det offentlige? 

Nei, du må jobbe hos en privat arbeidsgiver med innskuddspensjon for å få egen pensjonskonto. Har du pensjonskapitalbevis (PKB) fra tidligere private arbeidsgivere kan det være lurt å samle disse på ett sted, slik at du får lavest mulig kostnader.

Kan jeg ha egen pensjonskonto etter jeg er blitt pensjonist? 

Hvis du ikke lenger er i jobb og har gått av med pensjon, vil du ikke lenger ha egen pensjonskonto. Går du derimot av med pensjon, men fremdeles jobber i en bedrift i privat sektor, vil du beholde din egen pensjonskonto så lenge du er i arbeid.

Hva skjer med egen pensjonskonto når jeg nærmer meg pensjonsalder?

Fra fylte 55 år starter en automatisk nedtrapping av risiko (reduksjon av aksjeandel) i Nordeas investeringsprofiler. I løpet av 15 år reduseres aksjeandelen til 10 %. Dette gjøres for å redusere risikoen for verdifall nærme pensjonsalder og utbetaling av pensjon. Du kan velge å fremskynde/utsette den automatiske nedtrappingen. 

Har du valgt enkeltfond gjør vi deg oppmerksom på at det ikke skjer en automatisk nedtrapping av aksjeandel. Du kan selv velge å bytte til fond med lavere aksjeandel for å redusere risikoen.

Kan jeg velge starttidspunkt for nedtrapping av risiko? 

Nordeas investeringsprofiler har automatisk nedtrapping av aksjeandel fra fylte 55 år, men du kan selv velge når du ønsker at nedtrappingen skal starte (fra 30 til 99 år). Uavhengig av starttidspunkt vil nedtrappingen skje over 15 år, og resulterer i en aksjeandel på 10 %. Det vil si at sparepengene gradvis plasseres i mer forsiktige investeringer, for å unngå større svingninger i markedet og et betydelig verdifall rett før du nærmer deg pensjonsalder.

Kan jeg få egen pensjonskonto når jeg er arbeidsledig eller sykemeldt? 

Ved arbeidsledighet: Utgangspunktet for opprettelsen av en egen pensjonskonto er at du er ansatt i en bedrift i privat sektor som har innskuddspensjon. Dersom du er arbeidsledig, vil ikke egen pensjonskonto opprettes for deg.  

Ved sykemelding og permisjon: Du kan få egen pensjonskonto selv om du er sykemeldt så lenge din private arbeidsgiver har pensjonssparing for deg og permisjonen din gir deg rett til å være med i pensjonsordningen.

Hvor kan jeg finne pensjonskapitalbevisene mine fra tidligere arbeidsgivere? 

Du kan se pensjonskapitalbevisene dine fra tidligere arbeidsgivere i Nordea Boost uavhengig av hvilket selskap de er i. Pensjon som inngår i egen pensjonskonto (EPK) finner du i Nordea Boost. Klikk på “EPK” og deretter “Sparing fra tidligere arbeidsgivere”.

Kan fripoliser fra tidligere ytelsespensjon også samles i egen pensjonskonto? 

Fripoliser inngår ikke i ordningen med egen pensjonskonto. Pensjonssparing fra ytelsesordning kan derfor ikke overføres til egen pensjonskonto. 

Det er så langt ikke aktuelt med en tilsvarende ordning for fripoliser.

Vi har en såkalt hybridpensjon på arbeidsplassen vår. Vil vi omfattes av ordningen med egen pensjonskonto? 

Nei, ordningen med egen pensjonskonto inngår så langt ikke for ansatte hos arbeidsgivere med hybridpensjon.

Hva skjer hvis jeg har begynt å ta ut pensjon?

Gjennom Econa vil du beholde medlemsfordelen når du starter uttak av pensjon. Men dersom du allerede har startet uttak av pensjon er det ikke lenger mulig å flytte pensjonen til Nordea Liv og benytte medlemsfordelen. Loven slår fast at pensjon under utbetaling ikke er omfattet av egen pensjonskonto. Om du vil flytte pensjonen gjennom Econa, må du altså overføre din egen pensjonskonto eller pensjonskapitalbevis før du starter uttak av pensjon.

Hvordan kommer pensjonsinnbetalingene fra arbeidsgiveren min inn på pensjonskontoen min i Nordea Liv? 

Når du har flyttet din pensjonskonto og benyttet medlemsfordelen din, vil din arbeidsgivers pensjonsleverandør være ansvarlig for løpende å overføre innbetalingene fra arbeidsgiveren din til Nordea Liv. Du trenger ikke å gjøre noen ting.

Hva er et pensjonskapitalbevis (PKB)? 

Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjonsmidler fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor. Pengene er øremerket alderspensjon. Om du jobber i offentlig sektor eller ikke er medlem i en privat tjenestepensjonsavtale kan du ha flere pensjonskapitalbevis. Disse kan være plassert i ulike pensjonsselskaper. Du bestemmer selv hvilken leverandør som skal forvalte pensjonskapitalbevisene dine. Ved å flytte pensjonskapitalbevisene dine til oss vil du få bedre oversikt, mulighet for god avkastning og kun ett selskap å forholde deg til. Husk at du får de samme gode medlemsfordelene som for egen pensjonskonto!  

Her finner du mer informasjon om egen pensjonskonto for Econa-medlemmer.

Hva er fordelene med å samle/flytte pensjonskapitalbevisene (PKB)? 

 • Samme gode medlemsfordeler som for egen pensjonskonto.  
 • Enklere og bedre oversikt over pensjonen din 
 • Utbetaling fra pensjonskapitalbevisene dine kommer samlet fra kun ett sted 
 • Plasser selv pensjonen i investeringsprofiler eller fond tilpasset behovet ditt om avkastning og risiko 
 • Følg verdiutviklingen og endre fond på nett når det passer deg 

Hva er forskjellen på flytting av egen pensjonskonto (EPK) og flytting av pensjonskapitalbevis (PKB)? 

Ved flytting av egen pensjonskonto tar du med deg pensjonssparing fra nåværende og tidligere arbeidsgiver til en selvvalgt pensjonsleverandør. Flytter du PKB gjelder dette kun pensjonssparing fra tidligere arbeidsgiver. Husk at du får de samme gode medlemsfordelene som for egen pensjonskonto. Du kan enkelt flytte EPK eller PKB i Nordea Boost.  

Her finner du mer informasjon om egen pensjonskonto for Econa-medlemmer.