Kan du kreve eller bli pålagt hjemmekontor?

Mange arbeidsplasser inkluderer ny praksis med anledning til å jobbe hjemmefra – i hvert fall deler av arbeidsuken. Men hvilke regler gjelder egentlig for hjemmekontor?

Foto:

Mange arbeidsplasser har hatt gode erfaringer med hjemmekontor under korona-pandemien i 2020/21. Og mange av medlemmene våre ønsker å jobbe mer hjemmefra enn det som har vært vanlig, eller de jobber i virksomheter som ønsker å øke bruken av hjemmekontor fremover.

Det kan være mange fordeler med hjemmekontor. Det gir for mange etterlengtet ro og konsentrasjon til å løse krevende arbeidsoppgaver. Det kan også bety mindre stress i hverdagen, fordi du slipper pendlerkø eller å stresse for å rekke barnehagen, fotballtreningen eller en bursdag.

Andre føler seg mindre ivaretatt og sett på hjemmekontor. Undersøkelser viser at yngre arbeidstakere ønsker å være mest mulig på kontoret, mens eldre arbeidstakere foretrekker en kombinasjon av hjemmekontor og å være til stede på kontoret.

Men hva sier reglene? Kan du bestemme selv om du vil jobbe hjemmefra eller fra kontoret?

Kan jeg bestemme om jeg vil jobbe hjemmefra eller ikke?

Det umiddelbare svaret på dette er nei; i «normale tider» gir ikke arbeidsmiljøloven deg noen rett til å kunne jobbe hjemmefra hvis du ikke har avtale om det. Du har en klar lojalitetsforpliktelse overfor arbeidsgiveren din, og er forpliktet til å møte på arbeidsplassen hvis arbeidsgiveren krever det.

Å ikke møte fysisk på jobb kan sees på som ugyldig fravær eller ordrenekt, noe som i ytterste konsekvens kan gi deg en advarsel eller i verste fall oppsigelse eller avskjed.

Forutsetningen er selvfølgelig at det er helsemessig og smittevernmessig trygt å jobbe fra arbeidsplassen. Arbeidsgiveren din må iverksette nødvendige tiltak for å ivareta arbeidsmiljøet og hindre koronasmitte. I slike prosesser er det naturlig at verneombudet, og eventuelt også de tillitsvalgte, er involvert.

Så hvis du ønsker en hjemmekontorløsning på mer permanent basis, og en slik rett ikke følger av arbeidsavtalen din, må du spørre arbeidsgiver forhøre deg om dette er en mulighet. Arbeidsmiljøloven gir altså ingen uttrykkelig rett til hjemmekontor.

Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmekontor?

Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg hjemmekontor som en permanent ordning mot din vilje, og må avtale det med dere som jobber der. Hvis dere på arbeidsplassen ikke blir enige om en slik løsning, og arbeidsgiver mener å ha gode grunner (såkalt saklige behov), må de faktisk gå veien om en endringsoppsigelse.

Dersom arbeidsgiver ønsker å pålegge hjemmekontor som en fast ordning, må det inngås en tilleggsavtale til arbeidsavtalen. Dette kreves etter den såkalte hjemmekontorforskriften, en egen forskrift fra 2002 som regulerer «arbeid som utføres i arbeidstagers hjem». Denne forskriften er under revisjon (2021). Skal du ha hjemmekontor sporadisk, gjelder ikke forskriften, og da er det arbeidsmiljøloven og arbeidsavtalen som gjelder.

Hvilket ansvar har arbeidsgiver på hjemmekontoret?

Arbeidsgiveren din er forpliktet til å sørge for at du har det som omtales som et forsvarlig arbeidsmiljø også når du sitter hjemme. Det betyr at arbeidsgiver skal sørge for at du ikke påføres uheldige arbeidsbelastninger der, hverken fysisk eller psykisk. Arbeidsgiver er også forpliktet til å jobbe forebyggende.

Arbeidsgivers ansvar for å sikre det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er noe mindre omfattende ved faste hjemmekontorløsninger enn fysisk på jobb, men arbeidsgiver må likevel som en del av sin internkontroll kartlegge og risikovurdere de fysiske og psykiske arbeidsmiljøbelastningene som kan oppstå som følge av hjemmekontor.

Det er naturlig å avtale skriftlig hva slags kontorutstyr som skal brukes hjemme, og hvem som skal betale for bruken. Dere bør også avklare om du mangler noe utstyr på hjemmekontoret, og om det i så fall er noe som kan skaffes.

Er det noen regler for hvor lenge om dagen jeg kan jobbe på hjemmekontor?

Deler av arbeidsmiljøloven som omhandler arbeidstid er mer fleksibel enn den som omtaler arbeidsmiljøet ved en ordning om fast hjemmekontor. Det er ingen grense for daglig arbeidstid på hjemmekontor, så lenge den ukentlige arbeidstiden ikke overstiger 40 timer.

Har du i arbeidsavtalen din at du har ledende stilling eller særlig uavhengig stilling, er du unntatt bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om ukentlig arbeidstid på 40. Men alle arbeidstakere, også de med ledende og særlig uavhengige stillinger, har krav på en forsvarlig arbeidstid. Det er arbeidsgivers plikt å sikre dette. Det betyr blant annet at arbeidsgiver skal vurdere de helse-, velferds- og sikkerhetsmessige belastningene av arbeidstiden for alle ansatte.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.